Publikační činnost - IS PUBL
La visión del gitano en la lexicografía espaňola. Disertační práce
Ivo Buzek
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La voz de los vencidos: narrativa prorrepublicana en la Espaňa franquista
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ladislav Zgusta: Bibliography (1993-2003)
Jan Holeš
Rok: 2004, Archiv orientální
článek v odborném periodiku

Las clases del espaňol con fines específicos
Kornélia Machová
Rok: 2004, Boletín 2004 -Asociación de Profesores de Espaňol. República Checa
článek v odborném periodiku

Las versiones checas y polacas de las prevaricaciones idiomáticas en el Quijote (1). Nombres propios.
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Latina a španělština
Jana Mikulová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Latinské medicínské výroky a jejich výukový potenciál
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

Laudatio auf Zdeněk Masařík.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Le fonctionnement asymétrique du signe linguistique
Jan Šabršula
Rok: 2004
stať ve sborníku

Le récit de voyage - les voyages ď un genre : l´écriture - exorcisme
Kateřina Havlová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Lecturas espaňolas de turismo
Kornélia Machová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lectures on English morphology
Aleš Svoboda
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Leeds Metropolitan University
Stanislav Kolář
Rok: 2004
působení v zahraničí

Lékař - příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová, Lukáš Fasora, Jiří Malíř , Jiří Hanuš
Rok: 2004, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

L´élément hispanique dans le théâtre surréaliste français: Vicente Huidobro, Pablo Picasso
Mariana Kunešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les formations prémorphologiques exprimant l´ordre de proces
Jana Pavlisková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Les périparases modales avec l´infinitif
Jana Pavlisková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Les périphrases verbales exprimant l´ordre de proces
Jana Pavlisková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Les trois logiques de la grammaire française
Jan Šabršula
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lexicography. An Introduction.
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

"Líbí se mi, že bych pro ni umřel." Harfa nová Jana Liberdy
Jan Malura
Rok: 2004, Protimluv, č. 1
článek v odborném periodiku

Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004
Zdeňka Nedomová
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Linguistic Purism in Action. How auxiliary
Norbert Richard Wolf, Nils Langer
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lingvistika odborného textu
Blažena Rudincová, František Šimon
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lionel, Meney : Dictionnaire québécois français. Guérin, Montréal 1999
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Litanie k Pánu Ježíši
Naděžda Bayerová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Literárněvědný večer Libuše Heczkové. V rámci cyklu Žena a umění
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Literárněvědný večer Alice Jedličkové. V rámci cyklu Žena a umění
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Literárněvědný večer Zuzany Stolz - Hladké. V rámci cyklu Žena a umění
Iva Málková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Literární soutěž Magnesia Litera 2004 (posouzení asi 80 publikací)
Svatava Urbanová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literární věda osudem i volbou. K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota. Spis FF OU 213/2004, č. 5
Zdeněk Smolka
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Literární život kolem nás v 60. letech dvacátého století
Martin Pilař
Rok: 2004
stať ve sborníku

Los diccionarios de caló en la lexicografía espaňola
Ivo Buzek
Rok: 2004, Paralelo 50
článek v odborném periodiku

Los llamados adjetivos relacionales y calificativos en las estructuras binominales denominativas
Lubomír Bartoš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Los vaivenes del hispanismo polaco /II/: docencia universitaria, investigaciones, publicaciones
Piotr Sawicki
Rok: 2004, Mundo Eslavo /Granada/
článek v odborném periodiku

M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje
Józef Zarek
Rok: 2004, Pamiętnik Słowiański
článek v odborném periodiku

M. Györffy: English for Doctors
Miroslav Černý
Rok: 2004, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Máchovské variace v kontextu Horovy tvorby meziválečných let
Jiří Svoboda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Magia vody i ženštiny. Filosofsko-estetičeskije zametki
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004, Oblizdat
odborná kniha

Manažer vzdělávání dospělých ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-5.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Marketingové komunikace a firemní strategie
Jaroslav Bartošek
Rok: 2004, FMK UTB
odborná kniha

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition
Lenka Vaňková
Rok: 2004, Dr. Ludwig Reichert Verlag
odborná kniha

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition.
Lenka Vaňková
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache-Struktur-Edition
Zdeněk Masařík, Lenka Vaňková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medizinische Fachprosa. Beobachtungen zur wissensvermittelnden Literatur Schlesiens
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Městské adresáře:zrcadlo socioprofesní městských struktur na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Časopis Matice Moravské
článek v odborném periodiku

Metafyzika jako věda - arabská inspirace latinské debaty
Marek Otisk
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metaphors in Pragmatists Texts. What Can They Reveal About Their Values
Zdeňka Kalnická, John Ryder (Ed.), Emil Višňovský (Ed.)
Rok: 2004, Rodopi
kapitola v odborné knize

Métaplasmes san-antoniesques
Jana Brňáková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


