Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Inovace výuky cizích jazyků v bakalářském studiu oboru
Miroslava Weberová, Josef Mazač
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Institut für Europäische Geschichte, Universität Mainz, 01.03. - 31.08.2002
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Is the Problem of Interpretation Illegitimate for Pragmatism?
Zdeňka Kalnická, Jeffery Geller (Ed.), Paul Custodio Bube (Ed.)
Rok: 2002, Value Inquiry Book Series
kapitola v odborné knize

Izolacja Paragwaju i jego literatura końca XX wieku według krytyki (Mgr.)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

J. Baudrillard a konec moderny
Tomáš Hauer
Rok: 2002
stať ve sborníku

J. M. Bocheński. Metafyzika a moderní logika. In: Filosofia kai synúsia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse
Petr Hromek
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

J. Pešicová - A. Pärt - úvodní slovo
Petr Holý
Rok: 2002
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Jablunkovské sanatorium - bílý chrám zdraví v náručí lesů
Martin Strakoš
Rok: 2002, ERA 21 5
článek v odborném periodiku

Jak rozumět Anselmovu realismu?
Marek Otisk
Rok: 2002, Filozofický ústav AV
kapitola v odborné knize

Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině
Jan Holeš
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jan Bouzek
Igor Lisový
Rok: 2002, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Jan Skácel jako Zakázaný muž
Jakub Guziur
Rok: 2002, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Jazyk reklamy bankov v RF i ČR
Zdeňka Nedomová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jazykoběžník
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Jazyková situace a podoba francouzštiny na ostrově Réunion
Jan Holeš
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jazykové bariéry a způsoby jejich překonávání (analýza chyb studentů na gramatické úrovni ruského jazyka).
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jazykové problémy pri prekladaní z blízkych slovanských jazykov
Marta Pančíková
Rok: 2002, RAK
článek v odborném periodiku

Jazykové zákony, jazyková situace a postavení frankofonních obyvatel v kanadských prérjních provinciích Alberta, Saskatchewan a Manitoba
Jan Holeš
Rok: 2002, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Jazykovyje barjery v reči perevodčika
Mojmír Vavrečka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí)
Marek Petrů
Rok: 2002, Vesmír
článek v odborném periodiku

Jeden autorský příběh české literatury konce XX. století.
Iva Málková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku)
Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jiří Fiala: Dobové české slovesné reflexe slezských válek, České písně ze slezských válek
Jan Malura
Rok: 2002, Studia Comeniana et Historica, č. 67-68
článek v odborném periodiku

Joseph Martin Nathan
Eva Saunders
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Joséphine Bakerová v Praze
Karel Tabery
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jsou občané našeho regionu ohroženi chudobou?
Eva Saunders
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jubileusz Profesor Marii Čechovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002, Bohemistyka nr 3
článek v odborném periodiku

"Jüdische Volksstime" 1919-1934 (thematische und sprachliche Analyse)
Miroslava Kyselá
Rok: 2002, OU FF
odborná kniha

K charakteristike russkich reklamnych tekstov
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K funkcii kvantitativnoj informacii v tekstach delovogo charaktera
Zdeňka Nedomová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K nové české heraldické a sfragistické literatuře
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

K populačnímu vývoji měst a městeček na severovýchodní Moravě od třicetileté války do poloviny 19. století
Lumír Dokoupil
Rok: 2002
stať ve sborníku

K problému násilí v rodinách
Ivana Fialová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K překladu odborného textu
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka
Jiří Malíř
Rok: 2002
stať ve sborníku

K subjektivním důvodům poradenské intervence
Karel Paulík
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Slavistika osudem i volbou. Studia slavica VI., SFFOU č. 202
článek v odborném periodiku

Kam patří slovenština podle Unbegannerova dělení na slovanské jazyky a kalky s výpůjčkami.
Jiří Damborský
Rok: 2002
stať ve sborníku

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF Nitra
Gabriela Zapletalová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Katedra politologie, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava
Přemysl Mácha
Rok: 2002
působení v zahraničí

Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich
Antoni Barciak
Rok: 2002,
odborná kniha

Kdo řídí koloběh věcí pozemských? (Zamyšlení nad olomouckou sorelou)
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Když se řekne
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Když se řekne spokojenost
Karel Paulík
Rok: 2002, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války
Jiří Malíř
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ke zdrojům jazykových bariér v rusko-české komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?)
Marek Petrů
Rok: 2002, Vesmír
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub