Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
En torno a las comparaciones elativas en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 2002
stať ve sborníku

Encyklopedický slovník češtiny - heslo Slang
Jaroslav Hubáček, P. Karlík, Marek Nekula, J. Pleskalová
Rok: 2002, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska I. (26 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska II. (29 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska 1., 2. díl (spoluautor úvodu, 91 hesel)
Vladimíra Vaníčková, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Moravská expedice
odborná kniha

English Borrowings in The Czech Language And The Czechs' Attitude to Them
Zuzana Černá
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Entre el rechazo y la admiración. La Espaňa de Carlos V y de Felipe II vista por los polacos.
Piotr Sawicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Entre el rechazo y la admiración. La Espaňa de Carlos V y de Filipe II vista por los polacos
Piotr Sawicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Epistoljarnoje nasledije junoj poetessy Cvetajevoj i moravskije perevodčiki
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Espaňa y los países de la Europa Centro - Oriental: una ojeada retrospectiva sobre los simposios internacionales de hispanistas y eslavistas centroeuropeos
Piotr Sawicki
Rok: 2002
stať ve sborníku

Estudios espanoles en la República Checa
Svatava Urbanová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Eště raz o histórii anatomickej terminológie zubov
František Šimon
Rok: 2002, Zubný lekár
článek v odborném periodiku

Evaluation for nonprofit organizations
Stephen Wernet
Rok: 2002, Nonprofit Services Consortium Newsletter
článek v odborném periodiku

Evropská sociální politika a její význam v procesu integrace
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Faustin Ens (k 220. výročí narození)
Milan Myška
Rok: 2002, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Faustin Ens. Pedagog, přírodovědec, historik, topograf Slezska
Milan Myška
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Filozofie, sociologie, psychologie
Tomáš Hauer
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Five and Dime Cultural Center. Bloomsburg
Stanislav Kolář
Rok: 2002
působení v zahraničí

Formování Bildungsbürgeturm - vzdělanostních vrstev občanstva v Moravské Ostravě a v Opavě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Francouzský němý hraný film v Československu
Karel Tabery
Rok: 2002, Univerzita Palackého
odborná kniha

Francouzština na kanadských školách
Jan Holeš
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz
Irena Šebestová
Rok: 2002, Lang
odborná kniha

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
působení v zahraničí

From Montaigne to Comenius
Jan Šabršula
Rok: 2002, Bulletin de la Société canadienne d´études coméniennes
článek v odborném periodiku

Gesellschaftsmodernisierung und das Entstehen der slowakischen Nationalsymbole
Dušan Škvarna
Rok: 2002
stať ve sborníku

Gibt es einen sprachlichen Fingerabdruck? Oder: Was kann die Kriminalistik von der Sprachwissenschaft erwarten?
Norbert Richard Wolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Global Partnership for Development. Millennium Project, Central European Node
Pavel Nováček, P. Mederly
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Globalizace světa, globalizace komunikace.
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

Globalizace světa, globalizace komunikace a výuka cizích jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2002
stať ve sborníku

Glottodidaktická teorie v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Grammatik der deutschen Sprache.
Norbert Richard Wolf, Gisela Zifonum, Ludger Hoffmann, Bruno Stecker
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Heinzmannova Středověká filosofie
Marek Otisk
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Herbert Cysarz (1896-1985) - der vergessene Philosph
Ivan Stupek
Rok: 2002
stať ve sborníku

"Hermetický román" a jeho mytický genus v literaturách Východu a Západu (Doktor Živago B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Historia i dzień dzisiejszy ołomunieckiej polonistyki
Dariusz Tkaczewski, Maire Sobotková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906
Aleš Zářický
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Hledání identity? Hledání tvaru? (Nad prózami Jana Vraka)
Iva Málková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Hodně, nebo málo? Místopis pražské meziválečné architektury
Martin Strakoš
Rok: 2002, Architekt
článek v odborném periodiku

Hold pro Karla Flosse
Marek Petrů
Rok: 2002
stať ve sborníku

How to Measure Progress Towards Sustainability. The Sustainable Development Index
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Rok: 2002, Futures Research Quaterly
článek v odborném periodiku

Hra a hračka v lidové tradici. In. Vaněk, V. Sborník prací z konference Trendy technického vzdělávání
Maria Vašutová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów. Praga, Uniwersytet Karola, 01.-02.03.2002
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Ikonografia pieczeci Przemyślidów opawskich do poczatków XV wieku
Antoni Barciak
Rok: 2002
stať ve sborníku

Imágenes y fines, realidad y fantasía
Svatava Urbanová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

Initiation a la lexicologie française. De la néologie aux dictionnaires
Jan Holeš
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub