Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stručná mluvnice Santiniho jazyka
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Struktura a jazyk mluvených zpráv
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Struktura Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002?2005
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Středověké komunikace na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2005, Severní Morava. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku

Středověké myšlení
Vladimír Šiler, Marek Otisk
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Středověké myšlení
Marek Otisk
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studia Anglica 1
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studia Anglica 1
Karla Šimčíková, A Kolektiv
Rok: 2005
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Studia romanistica 5
Jan Šabršula
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica 5
Ivo Buzek
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica IX
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studientexte für den Unterricht Wirtschaftsdeutsch in Form des Fernstudiums
Šárka Sladovníková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stumpf, Gustav
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Styl afirmacyjno-aklamacyjny (styl religijny)
Naděžda Kvítková, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Raciborzu
kapitola v odborné knize

Subjektivní bariéry efektivní sociální práce s klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Súčasný stav sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín
František Baumgartner
Rok: 2005, Neuveden
kapitola v odborné knize

Suggestion of scientific project
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sustainable Development Index and Quality and Sustainability of Life Indicators
P. Mederly, J. Glenn, Pavel Nováček, T. Gordon, J. Topercer
Rok: 2005, American Council for the United Nations University
kapitola v odborné knize

Svár víry a skepse v poezii Františka Halase. (Poznámky na okraj básníkova vývoje.)
Jiří Svoboda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Světová náboženství. Úvod do problematiky.
Přemysl Mácha
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Světová náboženství: Úvod do problematiky
Vladimír Šiler, Přemysl Mácha
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systémy sociálního zabezpečení.
Alina Kubicová, Renáta Halásková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systémy sociálního zebezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlapeta v Luhačovicích
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Architekt, č. 1
článek v odborném periodiku

Tavba v peci galořímského typu, experiment v replice pece typu Les Martys
Jiří Merta, K. Stránský
Rok: 2005
stať ve sborníku

Tendence v současné poezii? (Poznámky nad básnickou produkcí moravských nakladatelství v letech 2000 - 2004)
Iva Málková
Rok: 2005, Weles
článek v odborném periodiku

Teorie a metody sociální práce
Helena Záškodná, Eva Saunders
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie a metody sociální práce
Eva Saunders
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2005
stať ve sborníku

Testing the Explicitation Hypothesis on L2 Translated Texts
Christopher Hopkinson
Rok: 2005
stať ve sborníku

The Development of English
Aleš Svoboda
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The development public health In Ostrava (industrial city of the Hapsburg Monarchy) in the stage of industrialization. (sekce Urban Public Health until the Early 20th Century)
Andrea Pokludová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Ecological Vision of Robinson Jeffers
Petr Kopecký
Rok: 2005
stať ve sborníku

The English Language in the Light and Shadow of Globalisation
Christopher Hopkinson
Rok: 2005
stať ve sborníku

The immediate future for nonprofit organizations
Stephen Wernet
Rok: 2005, Nonprofit Services Consortium Newsletter
článek v odborném periodiku

The Lost Heritage of Cultural Assets
Christopher Hopkinson, M. Borák
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

The Pragmalinguistic View of Apology as a Negatively Polite Speech Act
Sirma Wilamová
Rok: 2005
stať ve sborníku

The Role of Teaching Culture in Foreign Language Teaching
Petra Lexová
Rok: 2005
stať ve sborníku

The Story of John Steinbeck in Communist Czechoslovakia
Petr Kopecký
Rok: 2005, Steinbeck studies
článek v odborném periodiku

Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání)
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Tiempo literario y tiempo social
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005, Paralelo 50, núm. 2
článek v odborném periodiku

Transfigurace literárních žánrů aneb Don Quijote v interakci
Svatava Urbanová
Rok: 2005, Bohemistyka, č. 4
článek v odborném periodiku

Translace v současném globalizujícím se světě.
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

Trh práce a politika zaměstnanosti
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2005, Votobia
odborná kniha



 
facebook
instagram
rss
social hub