Publikační činnost - IS PUBL
Particularité linguistiques du français en Suisse romande
Jan Holeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Patscheiderova aféra-velezrádný proces s představiteli sudetoněmeckých stran
Hana Šústková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pavel Douša: Organizace muzeí a muzeologie 1945-1989. (Disertační práce)
Petr Holý, Pavel Douša
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání
Maria Vašutová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání
Maria Vašutová
Rok: 2005, FF OU
odborná kniha

Perspectives on Academic Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Perspektivy funkční gramatiky
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Persvazívnost a upřímnost
Světla Čmejrková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Peschel, Franz
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Pěstounská péče
Maria Vašutová
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Petr Zubek jako sólista
Marie Šťastná
Rok: 2005, Ateliér
článek v odborném periodiku

Piotr Sawicki, Las plumas que valieron por pistolas
Nina Podleszańska
Rok: 2005
stať ve sborníku

Píseň o vyhnancích jako specifický žánr české literatury doby baroka
Jan Malura
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plädoyer für eine diskursive Semantik.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Plnění výzkumného záměru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě v letech 1999 - 2004
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podíl vyšších montanistických učilišť na formování technické inteligence v habsburské monarchii a v českých zemích
Milan Myška
Rok: 2005, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podoba jmen svatých v rýmové pozici českých pranostik
Naděžda Bayerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Rok: 2005, Guliwer
článek v odborném periodiku

Poezie Óndry Łysohorského a český básnický kontext
Jiří Svoboda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pohanstvo a kresťanstvo (Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici)
Jana Grollová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pojetí sociální práce s poradenským zaměřením na FF OU
Karel Paulík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Politické strany a frakce pozdní římské republiky
Jan Burian, Igor Lisový
Rok: 2005, Minerva
článek v odborném periodiku

Politologie
Vincenc Kopeček
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polskie przeklady poezji Victora Hugo w swietle teorii polisystemow
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Polszczyzna czeskim podszyta. O polskojezycznej cześci Mudrosloví národu slovanského ve příslovích Františka Ladislava Čelakovskiego
Piotr Sawicki
Rok: 2005, Rozprawy Komisji Jezykowej XXI
článek v odborném periodiku

Pomáhající interakce jako základ sociální práce
Anna Schneiderová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Poradenství v sociální práci
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Postmodernismus: mrtvé dítě postmoderny
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, Sociální práce - Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Potřeby osob s handicapem
Martina Schneiderová, Karel Paulík, Marek Schneider
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Potřeby osob s handicapem
Marek Schneider
Rok: 2005
stať ve sborníku

Poznámky k intertextualitě v (básnické) tvorbě Egona Bondyho
Oskar Mainx
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Práce s odborným textem
Svatopluk Staniek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s odborným textem
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s odborným textem. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák, Karel Slíva
Rok: 2005, Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Medico Socialis
článek v odborném periodiku

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praga dopo la Revoluzione di Velluto
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Rassegua, č. 184
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prameny k dějinám hornictví v Archivu města Ostravy
Jiří Brňovják
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pražská kultura v Podněstří
Igor Lisový
Rok: 2005, Minerva
článek v odborném periodiku

Prelomová období jako součást výroční obyčejové tradice lokálního společenství ve vztahu k ideji věčného návratu, periodické regenerace a učení o archetypech v pojetí Mircei Eliadeho.
Vladimír Horák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Prezident Beneš za války v Anglii
Pavel Carbol
Rok: 2005
stať ve sborníku

Príručky poľského jazyka a literatúry na slovenských vysokých školách
Marta Pančíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2005, Reflexe. Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2005
stať ve sborníku


