Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury
Pavel Kladiwa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunikační bariéry
Mojmír Vavrečka, Autorský Kolektiv, Blažena Rudincová, Christopher Hopkinson
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ
Blažena Rudincová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce, zahájení a závěrečné hodnocení mezinárodního sochařského symposia v Jeseníku
Petr Holý
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Konec dobrý všechno dobré. K výsledkům soutěže na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Konference "Meziválečná průmyslová architektura v Československu"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Konference "Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách"
Martin Strakoš
Rok: 2004, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 16
článek v odborném periodiku

Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady
Dušan Ondrušek, V. Labáth, Z. Tordová
Rok: 2004, PDCS
odborná kniha

Kontakty Juliana Tuwima z Konstantym Ildenfonsem Gałczyńskim.
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kontakty Juliana Tuwima z Konstantym Ildenfonsem Gałczyńskim.
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kotůlková, Veronika: Deutsche Determinativkomposita und ihre Entsprechungen im Tschechischen (disertační práce)
Lenka Vaňková, Veronika Kotůlková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kouzlo významů, zvuků, barev.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Kráska a zvíře. Podněty pro ekologickou výchovu.
Vladimír Šiler
Rok: 2004, Bedrník. Časopis pro ekogramotnost.
článek v odborném periodiku

Kravařsko/Kuhländchen (Ke sporům o původ názvů a vymezení Kravařska)
Milan Myška
Rok: 2004
stať ve sborníku

Krizová intervence při ztrátě zaměstnání
Anna Schneiderová
Rok: 2004, FFOU
kapitola v odborné knize

Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a možnosti dalšího zkoumání
Tomáš Krejčík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kultura a umění na pozdně renesančním dvoře olomouckých biskupů: Jejich vztahy k rudolfínské Praze a dalším uměleckým evropským centrům.
Ondřej Jakubec
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kul´tura delovogo obščenija: Praktičeskoje posobije
Zdeňka Nedomová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kultura proti anarchii - Matthew Arnold a pojem kultury
Jakub Guziur
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Kynikové o ideální lidské společnosti
Igor Lisový
Rok: 2004, Auspicia. Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

La imagen del diablo en la fraseología checa y espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2004
stať ve sborníku

La liberalización sin la democratización y la sociedad civil sin ciudadanos. Las perspectivas de la democracia electoral en los pueblos indígenas de México.
Přemysl Mácha
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La Linguistique chez un didacticien
Jan Šabršula
Rok: 2004
stať ve sborníku

La literatura infantil y juvenil del ultimo decenio. Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2004
působení v zahraničí

La norma idiomática
Jana Veselá
Rok: 2004
stať ve sborníku

La recepción del Quijote en el ámbito checo
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

La typologie des jeux de mots dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

La visión del gitano en la lexicografía espaňola. Disertační práce
Ivo Buzek
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La voz de los vencidos: narrativa prorrepublicana en la Espaňa franquista
Piotr Sawicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ladislav Zgusta: Bibliography (1993-2003)
Jan Holeš
Rok: 2004, Archiv orientální
článek v odborném periodiku

Las clases del espaňol con fines específicos
Kornélia Machová
Rok: 2004, Boletín 2004 -Asociación de Profesores de Espaňol. República Checa
článek v odborném periodiku

Las versiones checas y polacas de las prevaricaciones idiomáticas en el Quijote (1). Nombres propios.
Jaroslav Reska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Latina a španělština
Jana Mikulová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Latinské medicínské výroky a jejich výukový potenciál
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

Laudatio auf Zdeněk Masařík.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Le fonctionnement asymétrique du signe linguistique
Jan Šabršula
Rok: 2004
stať ve sborníku

Le récit de voyage - les voyages ď un genre : l´écriture - exorcisme
Kateřina Havlová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Lecturas espaňolas de turismo
Kornélia Machová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lectures on English morphology
Aleš Svoboda
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Leeds Metropolitan University
Stanislav Kolář
Rok: 2004
působení v zahraničí

Lékař - příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová, Lukáš Fasora, Jiří Malíř , Jiří Hanuš
Rok: 2004, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

L´élément hispanique dans le théâtre surréaliste français: Vicente Huidobro, Pablo Picasso
Mariana Kunešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les formations prémorphologiques exprimant l´ordre de proces
Jana Pavlisková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Les périparases modales avec l´infinitif
Jana Pavlisková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Les périphrases verbales exprimant l´ordre de proces
Jana Pavlisková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Les trois logiques de la grammaire française
Jan Šabršula
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lexicography. An Introduction.
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

"Líbí se mi, že bych pro ni umřel." Harfa nová Jana Liberdy
Jan Malura
Rok: 2004, Protimluv, č. 1
článek v odborném periodiku

Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub