Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
odborná kniha

Profesní kompetence vychovatelů a jejich diagnostika
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní schopnosti a dovednosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Profesní vědomosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Professor Dr. Karl Christ: vita et bibliographia
Igor Lisový
Rok: 2005, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Professor PhDr. Josef Češka, DrSc.: Vita et bibliographia
Igor Lisový
Rok: 2005, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Projekt vstupu absolventů a studentů bakalářského studijního oboru Němčina ve sféře podnikání na trh práce
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková, Jiří Schoffer
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Prokletě mrazivá poezie
Oskar Mainx
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Proměnlivost slohové hodnoty času ve funkčních stylech včetně stylu církevní psané publicistiky
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překlad jako elixír života (nad převodem povídky S. Leacocka)
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie
Józef Zarek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Příprava akreditace společného programu doktorského studia oboru Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
Svatava Urbanová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Přípustkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Příšerně krásné město (Ostrava očima Františka Sokola Tůmy)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Psychologie zdraví a nemoci
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychopatologie
Helena Záškodná
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Quido Kocián, český sochař
Petr Holý
Rok: 2005, Galerie plastik
odborná kniha

Quido Kocián, český sochař - průvodní slovo ve filmu
Petr Holý, Petr Wittlich
Rok: 2005
libreta, scénáře

Rapsodická cesta k malbě (Karel Haruda)
Petr Holý
Rok: 2005, Galerie výtvarného umění v Ostravě
kapitola v odborné knize

Real-Life Places in the Restoration Comedy of Manners
Petr Filip
Rok: 2005
stať ve sborníku

Religionismy v současné běžné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005, SpBohemystika
článek v odborném periodiku

Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická studie
Daniela Rywiková
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Resursy jazykovych barjerov v češsko-russkoj kommunikacii
Mojmír Vavrečka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rochowanski, Leopold Wolfgang
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Role gramatiky v reklamní manipulaci
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Romanistické studie. Studia romanistica 5
Piotr Sawicki, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9.
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Roskilde University, Department of Geography and International Development Studies
Vincenc Kopeček
Rok: 2005
působení v zahraničí

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Rostislav Kocourek. Essais de linguistique française et anglaise
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rothschildové a ti druzí
Andrea Pokludová, Aleš Zářický
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Richard Psík, Aleš Zářický
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2005, Universum
kapitola v odborné knize

Rozum a víra
Eva Saunders, Josef Dolista
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností manažérů a jejich pracovních týmů
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
instagram
rss
social hub