Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slovník zdravotnických zkratek (lékařských, ošetřovatelských a příbuzných): anglické zkratky
Roman ADAMCZYK
Rok: 2005, Triton
odborná kniha

Slovo úvodem
Christopher Hopkinson, Martin Pilař
Rok: 2005, Dokořán
kapitola v odborné knize

Služby sociálního zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Služby zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Snaha Opavy o vybudování železnice ve čtyřicátých letech 19. století (K 150. výročí trati Opava - Svinov)
Petr Popelka
Rok: 2005, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Sňatky obyvatel města Frýdku v průběhu 17.-19. století
Radek Lipovski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sobre la evolución de la lengua espaňola
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, II. díl
Milan Čichoň
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce jako činnost a vědní disciplina
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2005, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Sociální práce jako vědní obor, činnost a profese
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální práce s dalšími marginalizovanými skupinami
Jan Nevřala, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální pracovníci ve světle různých očekávání
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sociální služby pro děti a mládež
Maria Vašutová, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociologie pro nesociology
Vladimír Horák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologie pro nesociology
Vladimír Horák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologie pro nesociology
Vladimír Šiler, Vladimír Horák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociology and Philosophy in France since 1945: Death and Resurrection of a Philosophy without a Subject
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Solidariedade, 25 anos depois?
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Soubor židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 ve světle vybraných demografických faktorů
Kamil Rodan
Rok: 2005
stať ve sborníku

Specifika církevní komunikace
Marcela Grygerková, Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Zdeněk Kovalčík, Naděžda Kvítková, Michaela Lašťovičková, Eva Minářová, Veronika Vydrová, Marcela Zončová
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Spielmann, Petr. Aspekty imaginativního umění v 2. pol. 20. stol. (Habilitační práce)
Petr Holý, Petr Spielmann
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Starość nie radość? Problemy trzeciego wieku w paremiach jezyków romańskich i slowiańskich
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stát a právo
Milan Čichoň
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Statistická řada Österreichisches Städtebuch - opomíjený pramen ke studiu hospodářských, sociálních a demografických poměrů velkých měst českých zemí 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Státní silniční politika na Jesenicku v 2. polovině 19. století
Petr Popelka
Rok: 2005, Jesenicko. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku

Stredoveké latinské sentencie o chorobách hlavy.
František Šimon, E. Marečková, H. Reichová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Streetart
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Streetart
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2005
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stručná mluvnice Santiniho jazyka
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Struktura a jazyk mluvených zpráv
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Struktura Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002?2005
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Středověké komunikace na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2005, Severní Morava. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku

Středověké myšlení
Marek Otisk
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Středověké myšlení
Vladimír Šiler, Marek Otisk
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia Anglica 1
Karla Šimčíková, A Kolektiv
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Studia Anglica 1
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Studia romanistica 5
Jan Šabršula
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica 5
Ivo Buzek
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica IX
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studientexte für den Unterricht Wirtschaftsdeutsch in Form des Fernstudiums
Šárka Sladovníková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stumpf, Gustav
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Styl afirmacyjno-aklamacyjny (styl religijny)
Naděžda Kvítková, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Raciborzu
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub