Publikační činnost - IS PUBL
Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha

New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.
Zdeněk Mlčák, P. Tarábek, Helena Záškodná, P. Záškodný
Rok: 2006, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nigun - a way to G-d
Tomáš Novotný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitationen der Böhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der Regierung des Kaisers Karl VI. (1712-1740). Aus dem Forschungsprojekt Der neue Adel in den böhmischen Ländern im 18.-19. Jahrhundert
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non omnis moriar
Igor Lisový
Rok: 2006
stať ve sborníku

Non ti accorgi nemmeno della primavera (la colonizazzione greca sul Mar Nero)
Igor Lisový
Rok: 2006, Parallelo 38
článek v odborném periodiku

Nová generace. K vývoji české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2006, Vlastivědný věstník moravský LVIII
článek v odborném periodiku

Nové přístupy v politické geografii
Tomáš Drobík, Vincenc Kopeček
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nowa Słowacja z perspektywy Devínskiej Novej Vsi
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nowe paremie polskie jako wyraz przemian we wspólczesnej obyczajowości. Rekonesans badawczy z suplementem paremiotwórczym
Piotr Sawicki, Jaroslav Reska
Rok: 2006
stať ve sborníku

O dylematach czeskiego inteligenta po 1989 roku
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

O językowej symbolice akwatycznej
Karel Kadłubiec
Rok: 2006, ?Literatura Ludowa?
článek v odborném periodiku

O "krivonohých" adjektívach v rímskej literatúre.
František Šimon
Rok: 2006, Karolinum
kapitola v odborné knize

O možných příčinách smrti jednoho jazyka: španělská varianta romštiny
Ivo Buzek
Rok: 2006, RKJ
článek v odborném periodiku

O nerealizovaných filmových Psohlavcích
Karel Tabery
Rok: 2006, Miloš Uhlíř - Baset
kapitola v odborné knize

O podmiocie i podmiotowości w nowszej czeskiej prozie dziennikowej
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

O prostoru, soše a architektuře
Marie Šťastná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání.
Andrea Pokludová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2006
stať ve sborníku

Od Norwida do...(I). Poczet Don Kiszotów polskich (dalece niepelny)
Piotr Sawicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Oder Panorama - Panorama Odry. Bilder von einem europäischen Strom.
Vladimír Horák
Rok: 2006
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek (Otázka pro...starší literatura?)
Jan Malura
Rok: 2006, Slovo a smysl
článek v odborném periodiku

Odsun Němců z Frýdku-Místku
Pavel Carbol
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Aspects of Popular Culture
Andrea Holešová
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Determining Conditions for Cohesion Shifts in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Greek Adjective Blaisos and Latin Adjective Blaesus in Medical Literature.
František Šimon
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds
Marek Otisk
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opavská léta Karla Černohorského
Pavel Šopák
Rok: 2006, Časopis Moravského muzea, vědy společenské
článek v odborném periodiku

Opera romanica 6. El retrato en la literatura. Conferencia Internacional - Český Krumlov 2004. K. Drsková, H. Zbudilová (eds.). České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Osmá kniha Libora Knězka
Svatava Urbanová
Rok: 2006, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech
Iva Málková, Daniel Řehák
Rok: 2006, Votobia
odborná kniha

Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ostravagance 3
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 4
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 5
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 6
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Richard Psík
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oxford University
Karla Šimčíková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Označování vidu děje a povahy děje difúzními prostředky a postupy introreflexivními
Jan Šabršula
Rok: 2006
stať ve sborníku

Panoptikum lidské erotiky
Martin Pilař
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Pansophia Rossica illustrata. 1. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20.stol.
Zdeňka Matyušová, Igor Lisový
Rok: 2006, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Parémie národů slovanských III.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Partnerství pro rozvoj Baie de Henne na Haiti
Pavel Nováček, I. Skácelová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Partnerstvím k prosperitě
Oldřich Solanský
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pedagogická evaluace ´06 - sborník příspěvků z konference
Karel Paulík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze


