Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne.
František Šimon, E. Marečková-Štolcová, H. Rajchová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Streetart
Vladimír Horák
Rok: 2006
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Stres v profesi sekretářky
Anna Schneiderová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Studia Anglica 2
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Studia Anglica 2
Aleš Svoboda, Karla Šimčíková
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Anglica 2
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Germanistica Band 1.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Studia germanistica I
Lenka Vaňková
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 6
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica X. Slovanské studie X
Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Styl nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře
Pavel Kosek, Veronika Scheirichová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Superlative von Ostrava
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sur les limites de l´humanité
Marek Petrů
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Susana Guerrero Salazas, Antonia María Medina Guerra (coords.): Lengua espaňola y medios de comunicación: norma y uso. Málaga, VG Ediciones, 2005, 138 p
Ivo Buzek
Rok: 2006, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

Sustainable development, civil society and nongovernmental organizations: Kindred spirits for building 21st Century society
Stephen Wernet
Rok: 2006
stať ve sborníku

Svár víry a skepse v poezii Františka Halase
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I-II
Pavel Hruboň
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symbolika kolorów w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2006, STUDIA SLAVICA X
článek v odborném periodiku

Symetrie a asymetrie (konverzace a institucionální diskurz).
Jana Hoffmannová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Šedesátá léta ve Zlíně
Antonín Grůza
Rok: 2006, PROSTOR Zlín, XIII
článek v odborném periodiku

Španělská slovesa + audio CD
Irena Fialová, Jana Škutová, Věroslava Juřinová
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Španělský lexikografický "boom" 19. století: příčiny a souvislosti
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teaching Intercultural Awareness through Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teaching Intercultural Awareness Through Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče
Miloš Matěj
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teologie skrytá za slovy aneb k překladu některých náboženských termínů
Eva Hrdinová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teologie skrytá za slovy aneb k překladu některých náboženských termínů
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teoretické úvahy o nacionalismu
Přemysl Mácha
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teorie sociální práce
Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Tests sur le lexique et la grammaire de la langue française. CD-ROM
Iva Dedková, Jitka Suchánková, Svatava Oroszyová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Text a jeho translace
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Text, styl a překlad
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština
Irena Bogoczová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teze ke vzniku a základům sociální práce jako vědy
Eva Saunders
Rok: 2006
stať ve sborníku

Těžký úděl klasika aneb Bondyho Hora
Oskar Mainx
Rok: 2006, Host č. 1
článek v odborném periodiku

T.G. Masaryk - příklad tolerance
Eva Saunders
Rok: 2006
stať ve sborníku

The Bohemian Iron Industrie in the XVIII and XIX Century
Milan Myška
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Future of the Lost Cultural Heritage
Christopher Hopkinson
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

The Growing Field of Ecocriticism
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Hydraulic Resistance Paradox in Rapid Small-Bore Cylindrical Tube Waterflow
Roman ADAMCZYK
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Second World War and the Shaping of a Literary Consciousness in the Works of Bellow, Momaday and Okada
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

The UK 2006: A Course in British Realia (E-learningový materiál v ESF Projektu č. CZ.04.1.03/3.215.1/0104)
Stella Nangonová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Wild West through Czech Eyes: Cowboys and Indians in the Heart of Europe
Petr Kopecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Theater im Unterricht. Dramapädagogische Unterrichtsmethoden im DaF-Unterricht an der Universität Ostrava
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2006
stať ve sborníku

Their Place in Space: Five Responses to Place in California Literature
Petr Kopecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Theofan Prokopovič o epistolografickém umění
Igor Lisový
Rok: 2006
stať ve sborníku

Thoroughly Through Thoreau
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub