Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Francouzština pro hospodářskou sféru 2 - Le francais des affaires 2. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzština v Evropě
Jan Holeš
Rok: 2005,
odborná kniha

Frazeologizmy a jejich translace
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

Frazeologizmy, przysłowia i sentencje w polskich i czeskich sloganach reklamowych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005
stať ve sborníku

From Funkcionalism to Stalinism and Back - Architecture in Czechoslovakia 1945 - 1968
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005
stať ve sborníku

Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Tschechien: Das ,Olmützer medizinische Korpus'
Lenka Vaňková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Gaudin, F.: Socioterminologie. Une approche sociolinguistique de la terminologie
Jan Holeš
Rok: 2005, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat. J.H. Krchovský
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Geneze dopravního systému v Rakouském Slezsku v letech 1742 - 1914
Petr Popelka
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Gjamccho, Tändzin (čtrnáctý dalajlama): Otevírání oka moudrosti
Martin Pilař
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Grammatical Realizations of the Avoidance Strategy as a Significant Negative Politeness Strategy in English Discourse
Sirma Wilamová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Grenzen und Differenzen. Zur Machtsozialer und kultureller Grenzziehungen.
Vladimír Horák
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Großunternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriegebietes: Interessen, Einfluß und Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grüner, Emma
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

"Guliwer" - czasopismo o książce dla dziecka - nr 1-4
Jan Malicki
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Hadina, Emil
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2005, fibre-Verlag
odborná kniha

Handbuch Tschechien/Slowakei-Kontakte
Nicole Hirschler, Vladimír Horák
Rok: 2005, Fibre Verlag
odborná kniha

Hantec jako fenomém denšních dnů
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Harry Potter a jeho multikulturní aspekty (Aktuální informace o 6.dílu Harry Potter and the Half-Blood Prince)
Markéta Straková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hezky česky
Světla Čmejrková
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Histoire, culture et civilisation des pays francophones de l´Europe
Svatopluk Staniek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe
Jitka Smičeková, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire et culture de la France. Tome I. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire et culture de la France. Tome II. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historicko-vlastivědný výzkum užšího Ostravska v době působení učitele Jaromíra Bukovanského
Milan Myška
Rok: 2005
stať ve sborníku

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.
Jana Grollová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen-Kommentare-Textproben
Zdeněk Masařík, Vlastimil Brom
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historische Fachsprachenforschung versus Fachprosaforschung: Terminologische Überlegungen
Lenka Vaňková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hiszpanskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekladowej. Habilitační práce
Piotr Sawicki, Justyna Wesola
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2. vydání
Přemysl Mácha
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hmota a paměť
Marek Petrů
Rok: 2005, Reflexe
článek v odborném periodiku

Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Hofmanovo krematorium. Jak připomenout historii Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

Hohenzollernové v evropské politice 16. století: mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523-1603)
Radek Fukala
Rok: 2005, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy pantomimy
Jiří Svoboda
Rok: 2005, Bohemistyka, č. 1
článek v odborném periodiku

Hra na spoustu bubínků
Jakub Guziur, Olga Tokarczuková
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Hrubý Jesenik panoramtický
Nicole Hirschler
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Identifikácia základného a výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
František Baumgartner
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize

Imigranti a jejich sociální potřeby
Eva Saunders, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Influencing error of central tendency in self-rating scales
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spološnosť
článek v odborném periodiku

Infraction san-antoniesque au bon sens
Jana Brňáková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alena Jaklová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity
Eva Minářová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Integracija reči detej v pautine technologij verbaľnogo i neverbaľnogo.
Květuše Lepilová
Rok: 2005
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub