Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
A Priori Artifical Languages
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

A propos du nouveau volume de la LINGUISTIQUE
Jan Šabršula
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

ABC četby
Jakub Guziur, Ezra Pound
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Aby tráva mohla růst
Martin Škabraha
Rok: 2004, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Advertising Discourse in Czech Slavisches Seminar der Universität Basel
Světla Čmejrková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advokát: příklad JUDr. Václava Šíleného
Jiří Malíř
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Advokáti v Moravské Ostravě před 100 lety
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Bulletin Advokacie
článek v odborném periodiku

Africanidade, poesia e traduçao
Mariana Kunešová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Alfred Jarry critique dramatique
Mariana Kunešová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Alternativní pohled na americký film
Stanislav Kolář
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ambrosová, Veronika: O klaunech, vědcích, gestech a jiných znacích: experimentální scéna sémiotiky dramatického umění a divadla Pražské školy
Jakub Guziur
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Amenta, Luisa. Perifrasi aspettuali in greco e in latino, Franco Angeli 2003
Jana Mikulová
Rok: 2004, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně
článek v odborném periodiku

American Studies
Andrea Holešová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

An Outline of the Development of British Architecture
Stella Nangonová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza a komparace aktuálních a produktivních kvazikompozit v současném ruském a českém ekonomicko-komerčním tisku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ancien et nouvel eugénisme
Marek Petrů
Rok: 2004, Editura
kapitola v odborné knize

Anglicky se sebedůvěrou
Christopher Hopkinson, Julius Chromečka
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Anglizismen (bzw. Fremdwörter) im Sprachgebrauch. Eine Wortmeldung in einer immer wiederkehrenden Debatte.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Animace průmyslového dědictví
Miloš Matěj, Eva Dvořáková
Rok: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Animal Imagery in Kosinski's The Painted Bird and Spiegelman's Mauss
Stanislav Kolář
Rok: 2004
stať ve sborníku

Antologie teorie uměleckého překladu.
Mojmír Vavrečka, Milan Hrdlička
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Antonín Hübschmann 28. března 1884 v Praze - 12. listopadu 1914 u řeky San, Halič
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Antonín Kolář
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Aperçu de quelques hypotheses sur l´implantation du français au Canada
Jan Holeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Archaizmy
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Archaizmy w przekładach Trylogii Henryka Sienkiewicza
Marta Pančíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Architekt ledových snů
Karel Tabery
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Architektura bratří Šlapetů
Martin Strakoš
Rok: 2004, Arch o achitektúre a inej kultúre 9
článek v odborném periodiku

Artystyczne mieszanie języków w Jarmarku rymów Juliana Tuwima
Jiří Damborský
Rok: 2004
stať ve sborníku

Aspects of English for Business and Economics
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004
stať ve sborníku

August Scholtis - ein Herr aus Bolatitz
Ivan Stupek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Avantgarda na periferii a jinak. K moravským výstavám bratří Šlapetů
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Avtorskaja pesnja v postmodernistskom mire
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Barevné povídky nejen o lásce.
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Barokní obrazy v díle Viléma Závady?
Iva Málková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Baroko v Itálii - Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem
Jan Malura
Rok: 2004, Studia Comeniana et Historica, č. 71-72
článek v odborném periodiku

Baroko v nás
Petr Holý
Rok: 2004
libreta, scénáře

Barthes, R.: Mytologie
Martin Pilař
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

BBC discussion
Světla Čmejrková
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Bebek. Karczma Beskidzka
Milan Myška
Rok: 2004, Kalendarz Ślaski XLI 2005, ZGPZKO Czeski Cieszyn
článek v odborném periodiku

Bibliografie
Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Brněnský Františkov - Denisovy sady
Pavel Zatloukal
Rok: 2004, Arch 9
článek v odborném periodiku

Buchbesprechungen: Památna kniha olomoucká z let 1430-1492.
Zdeněk Masařík, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí)
Pavel Kladiwa
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

California Nature Writers and the Deep Ecology Movement
Petr Kopecký
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub