Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Josef Lukeš, vznik Československa a zástavba Kylešovského kopce v Opavě
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Journée canadienne
Jan Lazar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Journey towards 'Her' Identity: Remedios Varo
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
článek v odborném periodiku

Jubilejní zastavení nad Petrem Bezručem
Jiří Svoboda
Rok: 2018
stať ve sborníku

K čemu dnes potřebujeme literární historii?!
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nestálé ikonografii sv. Jeronýma v českém umění 1280-1380
Martin SLEPIČKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce terminologické nominace analytických adjektiv v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K probleme variantov v lingvističeskoj terminologii (teoretičeskoje vstuplenije)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu formirovaniya grammaticheskoj kompetencii RKI (na primere cheshskih obuchayushchih materialov 'Raduga po-novomu' i 'Klass!' po RKI)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu formirovaniya grammaticheskoj kompetencii RKI (na primere cheshskix obuchayushchix materialov 'Raduga po-novomu' i 'Klass!' po RKI)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
stať ve sborníku

K voprosu modnogo slova i demokratizacii yazyka (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

K voprosu o yazykah-istochnikah analiticheskix prilagatel'nyx uzkogo ponimaniya (na primere russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga)
Blažena Rudincová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek, Elena S. Uzeneva, Anna Plotnikova
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Katalánsko včera i dnes
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře
Michal Zezula, K. Břečková, B. Marethová, H. Sedláčková, R. Turakiewicz
Rok: 2018, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin LOKAJ
Rok: 2018
působení v zahraničí

Katolická a nekatolická hymnografie - ostře střežená hranice?
Kateřina Smyčková
Rok: 2018, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Katolícka univerzita Ružomberok
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo byl Vilém Závada? Stereotypy výkladů, a poznání z archivů a básnického díla
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Kdo počítal s vítězstvím? - Prezidentská volba 2018 pohledem matematické lingvistiky
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Kdopak by se vlka bál?
Martin Tomášek, Michal Bojda, Martin Mati
Rok: 2018
ostatní

Knihy v měšťanských domácnostech na moravskoslezském pomezí na počátku 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Kolberová, U. a kol.: Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů
Marta Pančíková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolektivní paměť ve filozofii a kognitivní vědě
Marek Petrů
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie 'Współpraca z influencerami'
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Koło Naukowe Content 3.0 - wyjazd na konferencję 'I love marketing&social media' w Warszawie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Komparatywna analiza tekstów rosyjskiego i czeskiego folkloru jako źródło opisu wybranych obiektów JOŚ.
Dmytro Klymenko
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komponent hleb v russkih paremiologicheskih edinicah (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KOMUNIKACJA W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII: SPOŁECZEŃSTWO SOCIAL MEDIA NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
stať ve sborníku

Komunikacja w sieci: nowy wymiar dialogu kulturowego. Wybrane aspekty
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný, Barbora Baranová
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl

Konflikt mezi vědou a lidskou zkušeností na příkladu 'aktuálního tématu'
Vít Horák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konotacja w społecznym i medialnym konstruowaniu rzeczywistości
Jan Kajfosz
Rok: 2018, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize

Konstrukt staré češtiny v historické próze 19. a 20. století
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Klenot dřevěné lidové architektury ve světle historických fotografií
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Kult svatých v poutních písních na Moravě a v rakouském Slezsku od 17. do poloviny 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní fenomény každodenního života obyvatel Ostravska v letech 1965-1989
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
kapitola v odborné knize

La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tcheque et en français dans une perspective diachronique
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Études de linguistique et d´Analyse de discours
článek v odborném periodiku

La construction absolue dans les textes juridiques français et italiens et dans leur traduction
Zuzana Honová
Rok: 2018, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

La création du premier dictionnaire bilingue francais québécois-tcheque: l´exemple d´une fiche lexicographique.
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La enseňanza del espaňol en el ámbito universitario en la República Checa
Begońa García Ferreira
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La féminisation linguistique au Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La formation du pluriel des noms composés et empruntés faisant l´objet de la derniere rectification orthographique : entre recommandation et application
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics.
Jan Lazar
Rok: 2018, Linguistica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub