Publikační činnost - IS PUBL
Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobrych ludzi nikt nie zapomina
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Doc. Jiří Paclík, CSc.
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dorf- Industrielle Vorstadt - Sanierungsgebiet. Eine Mikrostudie zur Geschichte und Sozialstruktur der Gemeinde Hrušov (Hruschau) bei Ostrava im 19. und 20 Jahrhundert
Nicole Hirschler, Vladimír Horák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dotek věčnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dřevo zarytě, vážně i hravě.
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 24.2.
článek v odborném periodiku

Duchovní písně v dnešním českém protestantském prostředí
Marcela Zončová
Rok: 2006, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Dukla
Jakub Guziur, Andrzej Stasiuk
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Důl František v Ostravě-Přívoze za průmyslové revoluce (nástin vývoje v letech 1849 až 1882)
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dynamická elektroneurostimulační terapie. Praktická příručka k používání přístrojů DENAS, DENAS+, DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Działalność młodzieżowa po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EAAS, University of Cyprus, Nicosia
Stanislav Kolář, Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ecocriticism in a Nutshell
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edice a úvod (spolu s L. LANZOU) a návrh obálky ke sborníku věnovaném prof. Dr. Franco Sartorimu: LITORA VITAE HONESTAE. BŘEHY CTIHODNÉHO ŽIVOTA. Disputationes de magistro nostro, collega et amico, professore Franco Sartori (1922-2004)
Igor Lisový
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ein kleiner Führer durch das große Ostrava
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

"Einführung in die Sprachwissenschaft - Materialien für das Fernstudium" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eisenbahnen - Eisenhüttenindustrie - Wirtschaftswachstum (Der Einfluß des Ausbaus des Eisenbahnnetzes auf die Entwicklung des Eisenhüttenwesens in der Habsburgermonarchie 1830-1914)
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

El monopolio de la humanidad: silencio y sociedad en el Epílogo de Tríbada
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006, Universidad de Murcia
kapitola v odborné knize

El mundo como artefacto en la prosa narativa rioplatense
Nina Podleszańska
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emancipovaná a přesto nešťastná. Sebereflexe začínající učitelky z počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emoce v české reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emocionálna-sociálna inteligencia: charakteristika a možnosti aplikácie
František Baumgartner
Rok: 2006
stať ve sborníku

Empatie jako kvalita v pomáhajícím vztahu
Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Engelbert Glier
Pavel Hruboň, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Entwicklungskonzept Elbinsel - Revitalisierungsstrategien für das Ostragehege.
Dominique Fliegler
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Entwickulngskonzept Elbinsel - Revitalisierungsstrategien für das Ostragehege
Dominique Fliegler, Susane Jaeger, Anne Pfeil
Rok: 2006, TU Dresden
kapitola v odborné knize

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Rok: 2006
stať ve sborníku

Erreur en traduction pragmatique du français en polonais
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Esej o krásném a ošklivém
Petr Holý
Rok: 2006
stať ve sborníku

Esej o ošklivém a krásném
Petr Holý
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

ESF Projekt v Opatření 3.2 Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji. OU, 2006. Spoluřešitel.
Maria Vašutová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Estudios Hispánicos XII: Miscelánea de literatura espaňola comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós. J. Butiná Jiménez, J. Ziarkowska, P. Sawicki (coords.). Wroclaw: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Wroclaw
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Etika transgrese v díle Egona Bondyho
Marek Petrů
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Etika v neziskových organizacích
Vladimír Šiler
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Étymologie et structure lexématique col-pole
Jan Šabršula
Rok: 2006
stať ve sborníku

Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Eudora Weltyová
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006, Paseka
kapitola v odborné knize

Eva Mrhačová
Igor Lisový, Jana Bolková
Rok: 2006, Minerva: odborný periodický sborník společenských věd
článek v odborném periodiku

Existenciální metamorfózy v rouchu zvířecí pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Existiert eine Antwort auf die Frage nach der Konstituierung des weiblichen Ich?
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exotizace a naturalizace v českém překladu 'Harryho Pottera'
Renáta Tomášková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Explicite et implicite en traduction: langue et culture
Jitka Smičeková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Explicitnost vyjadřování v překladu
Jitka Smičeková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Exulantský lament jako žánr české literatury 17. a 18. století
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ezra Pound: Vortex
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

F. Chappell, C. McCarthy a proměny románu na americkém Jihu
Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy


