Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Rok: 2006
stať ve sborníku

K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K významu výzkumu středověké německé lékařské prózy
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kadlec, J. (2005), Francouzština v Kanadě
Jan Holeš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kafkovo první osudové a tvůrčí dilema
Jiří Svoboda
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Kapitoly o českém literárním undergroundu
Martin Pilař
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

"Kardiognósis"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kategorija količestvennosti v novom osveščenii
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006, Przegląd Rusycystyczny
článek v odborném periodiku

Katherine Anne Porterová
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006, Paseka
kapitola v odborné knize

Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ke spolupráci Václava Hauera s Vincencem Praskem
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ke vzahu vědomí a myšlení u Descarta
Petr Glombíček
Rok: 2006
stať ve sborníku

Keltský kotel
Jakub Guziur, David Greenslade
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Klášter kartuziánů v Olomouci
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Klíčové kompetence absolventů Ostravské univerzity. Závěřečná zpráva rozvojového projektu 2006
Anna Schneiderová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

klinger, T. A,: If I Could Turn my Tongue Like That. The Creole Language of Pointe Coupee Parish, Louisiana
Jan Holeš
Rok: 2006, Languafe - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

Kněžky Venušiny aneb z historie prostituce v průmyslovém velkoměstě
Milan Myška
Rok: 2006, Repronis
odborná kniha

Kohout, M. - Templ, S. - Zatloukal, P. a kolektiv. Česká republika - architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko (60 hesel)
Naděžda Goryczková
Rok: 2006, Zlatý řez
kapitola v odborné knize

Kómete?
Marie Krčmová
Rok: 2006, Rozrazil
článek v odborném periodiku

Komunikace a asertivita ve škole
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunikace v ruskojazyčném podnikatelském prostředí (při přípravě posluchačů bakalářského studia)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce výuky angličtiny v ošetřovatelských oborech
Roman ADAMCZYK
Rok: 2006
stať ve sborníku

Konceptualizacja życia w ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Koncert k zahájení vysílání televize Noe
Tomáš Novotný
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Konfucius Pound
Jakub Guziur
Rok: 2006, Revolver Revue
článek v odborném periodiku

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Hugo von Hofmannsthal
Iveta Rucková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Korwin-Piotrowska Dorota, Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kotel se žhavým černým obsahem
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Protimluv
článek v odborném periodiku

Krátká exkurze do Slovanské knihovny (Skutečný ráj pro českého učitele ruského jazyka)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kratkij putevoditeľ po boľšoj Ostrave
Blažena Rudincová
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kronika wypadkow Milosnych: przeklad intersemiotyczny?
Jerzy Brzozowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

La bibliographie des enseignants du Département des Études Romanes de la Faculté des Lettres de l´Université d´Ostrava
Jana Pavlisková, Jana Veselá
Rok: 2006
stať ve sborníku

La deixis pragmática como el identificador sociológico con respecto a la cortesía verbal
Miroslav Slowik
Rok: 2006
stať ve sborníku

La imagen del gitano en el DRAE
Ivo Buzek
Rok: 2006, Revista de Lexicografía
článek v odborném periodiku

La langue et la conscience
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

La norma general en espaňol y en checo
Jana Veselá
Rok: 2006, Paralelo 50. Revista de la Consejería de Educación: Polonia, Eslovaquia, República Checa y Rusia
článek v odborném periodiku

La normatividad y pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2006, Écho des Études Romanes
článek v odborném periodiku

La unidad del idioma espaňol
Jana Veselá
Rok: 2006, Lingua viva. Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

La visión del gitano en la lexicografía espaňola
Ivo Buzek
Rok: 2006, Junta de Andalucía
odborná kniha

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Le surréalisme aujourd hui
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2006
stať ve sborníku

Leeds Metropolitan University
Stanislav Kolář
Rok: 2006
působení v zahraničí

Legat wieku rycerskiego - Studia staropolskie dawne i nowe
Jan Malicki
Rok: 2006, Śląsk
odborná kniha

Lehramtstudium in der Tschechischen Republik, Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

L´élément hispanique dans le théatre surréaliste francais: Vicente Huidobro, Pablo Picasso
Mariana Kunešová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Lerntechniken und grammatische Besonderheiten
Silvia Neumayer-El Bakri, Eva Hrdinová, Tatjana Reitmann
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lerntechniken und grammatische Besonderheiten
Eva Hrdinová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
instagram
rss
social hub