Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Time Shifts in Alejadro Morales' Rag Doll Plagues
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí Brna
Jiří Merta
Rok: 2006, Stavební listy
článek v odborném periodiku

Towards an Analysis of the Research Article: The Use of the Passive and Active Voice
Gabriela Zapletalová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia I. sborník z konference
Eva Hrdinová
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Třetí a bohužel poslední kniha Jana Lehára
Jan Malura
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století
Iva Málková
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

U zrodu evropské módy: uspěchaní Řekové (podp. -i.lis.-)
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Učební řada ENTERPRISE (díl 1-3)
Petra Lexová, Virginia Evans, Jenny Dooley
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Petr Hrtánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Un lexicógrafo decimonónico espaňol olvidado: Ramón Campuzano
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Universidad de Granada
Ivo Buzek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universidad de Málaga
Irena Fialová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universita degli Studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

University of Glasgow. Přednášky: J. Neruda, K. V. Rais, K. Světlá, M. Kundera, V. Havel, L. Vaculík
Martin Pilař
Rok: 2006
působení v zahraničí

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies)
Jan Vorel
Rok: 2006
působení v zahraničí

University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, USA
Přemysl Mácha
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita M. Béla. Banská Bystrica
Andrea Krúpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela Bánska Bystrica
Jana Brňáková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Roma Tre v Římě
Aleš Svoboda
Rok: 2006
působení v zahraničí

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Rok: 2006
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski, Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Institut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Česká hymnografie ve středoevropském kontextu (zvláště slezsko-německém); Ediční otázky literatury raného novověku (16.-18.století); Počátky staročeské prózy ve 14. století
Jan Malura
Rok: 2006
působení v zahraničí

US Propaganda during World War II and the Cold War and American Response to the Holocaust
Stanislav Kolář
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Usídlování židovského obyvatelstva v Místku a v Koloredově
Radek Lipovski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ústav Edvarda Beneše v Londýně a Společnost Edvarda Beneše a jejich proměna v moderní zdroj informací
Pavel Carbol
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Jana Veselá, Juana Matouš Reyes, Irena Fialová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ústní zkoušky z češtiny pro cizince v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Úvahy nad současnou literaturou pro děti a mládež z funkčního a komunikačního hlediska aneb O potřebnosti literárního kánonu
Svatava Urbanová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Úvod - Jindřich Kumpošt 1891 - 1968
Vladimír Šlapeta
Rok: 2006
stať ve sborníku

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 1. vydání
Marie Krčmová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do křesťanské ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

V. Marsá (dir.): Diccionario de la Lengua Espaňola
Ivo Buzek
Rok: 2006, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

Variace na starobylé struny: Proměny pojetí kultury & poetické sekvence T. S. Eliota a Ezry Pounda
Jakub Guziur
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ve zdravé knize zdravý duch...
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Ve znamení Morany
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Vědomí evropanství u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Velké obzírání
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 18.4.
článek v odborném periodiku

Velkopodnikatel (příklad Johanna Larisch-Mönnich a dalších)
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Velkopodnikatelstvo a obecní samospráva v průmyslových městech (Vítkovice a Moravská Ostrava na počátku dvacátého století)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Velký návrat Petera Pana
Markéta Straková
Rok: 2006, Ladění
článek v odborném periodiku

Věra Jičínská, Hans Kalitta, Albert Rille, Wilhelm Schön, Anton Wielsch
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Věra Olivová
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Věra Olivová. Bibliografie.
Igor Lisový, Karolína Linhartová
Rok: 2006, EVA - Milan Nevole
odborná kniha

Verein der Österreichisch Schlesier in Wien
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub