Publikační činnost - IS PUBL
Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universität Wien, Institut für Slawistik. Česká barokní hymnografie ve středověkém kontextu. (Die tschechische barocke Hymnographie im mitteleuropäischen Kontext)
Jan Malura
Rok: 2007
působení v zahraničí

Université de Nice - Sophia Antipolis
Marek Petrů
Rok: 2007
působení v zahraničí

Université Paris XII
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007
působení v zahraničí

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2007
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Sakarya
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzity of Helsinky, Alexanderinstitut, Finsko
Kamil Rodan
Rok: 2007
působení v zahraničí

Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3)
Jana Raclavská
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Wroclawski
Ivo Buzek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky
Jan Malura
Rok: 2007
působení v zahraničí

Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950-1964
Pavel Carbol
Rok: 2007
stať ve sborníku

Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé
Marie Šťastná
Rok: 2007, Listy moravskoslezské
článek v odborném periodiku

Úvod do dějepisectví antického starověku
Jan Burian, Igor Lisový, Richard Psík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějepisectví antického starověku. Sestavili J.Burian, I. Lisový, R. Psík.
Andrea Krúpová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2. opravené a doplněné vydání
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Roman ADAMCZYK
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Miroslav Černý, Roman Adamczyk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Varianty lidské sexuality
Karel Pavlica, Jan Nevřala
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Silvia Neumayer-El Bakri, Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Věčné město na sedmí pahorcích
Igor Lisový, Hans Jürgen Hillen, Gerhard Fink
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Věčný oheň bohyně Hestie.
Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Velký anglicko-český a česko-anglický slovník
Josef Fronek
Rok: 2007, LEDA
odborná kniha

Velký nacionalismus malých národů
Přemysl Mácha
Rok: 2007
stať ve sborníku

Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vícehlasí (Korespondence Viléma Závady)
Iva Málková
Rok: 2007, Votobia
odborná kniha

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
kapitola v odborné knize

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
kapitola v odborné knize

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vlivy cizích jazyků na vyjadřování v ženském časopise před 100 lety
Marie Krčmová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Rok: 2007, SOkA Břeclav
kapitola v odborné knize

Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova k prosociálnímu chování
Helena Záškodná, Alina Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova k prosociálnímu chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Výrazová variabilita kategórie determinácie. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Marta Kadorová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918
Petr Popelka
Rok: 2007, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku


