Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)
Jaroslav David
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Bloomsburg University
Petr Kopecký
Rok: 2006
působení v zahraničí

Bob Dylan: Boty ze španělské kůže
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bob Dylan: Vysočina
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bogus, M.: Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim vw XIX i XX wieku. Ostrava 2006
Aleš Zářický, Marzena Bogus
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Bohové evropských stepí (k náboženství Skythů)
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Bohumír Četyna a nenaplněné tvůrčí sny
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Bracia polscy na Litwie
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Brněnské uměleckoprůmyslové muzeum a jeho architektura
Pavel Zatloukal
Rok: 2006
stať ve sborníku

...buď svatý rád, když není bit! Legendární motivy v několika průsvitech současné české prózy
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Calábková Jarka (biogram)
Kamil Rodan
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Caligae Romanae na severních březích Pontu Euxeinu (Několik poznámek k římské expanzi v severovýchodním Černomoří)
Igor Lisový
Rok: 2006
stať ve sborníku

Campo literario y mundo social en la novela espaňola contemporánea: Espinosa y Marsé
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006, Universidad de Alicante: Taller Digital
odborná kniha

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Cesta duchovního zření "nitra" artefaktu (jev "vnitřní formy" v aktu hermeneutické exegeze)
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Cesty arabské a raně středověké vědy (1): Zmizela věda z Evropy?
Marek Otisk
Rok: 2006, Computerworld: Scienceworld
článek v odborném periodiku

Cesty arabské a raně středověké vědy (2): Toledský šok
Marek Otisk
Rok: 2006, Computerworld; Scienceworld
článek v odborném periodiku

Cesty arabské a raně středověké vědy (3): Přesun vědy do Evropy
Marek Otisk
Rok: 2006, Computerworld: Scienceworld
článek v odborném periodiku

Chersoneso, citta nella Tauride Selvaggia. Una ripresa delle iscrizioni latine
Igor Lisový
Rok: 2006, Centrum Latinitatis Europae
odborná kniha

Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629)
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společenství.
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Církevní prostor a jeho jazyky ve dvou "kostelních" románech Miloše Urbana
Petr Hrtánek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Civil Society, Democratization and Globalisation
Vincenc Kopeček
Rok: 2006
stať ve sborníku

Co s obecnou češtinou?
Milan Hrdlička
Rok: 2006, TOP
článek v odborném periodiku

Cogito, ergo sum
Petr Glombíček
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Cogito, ergo sum: inference nebo performance?
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Col-Pôle: Etymologie et structures lexématiques
Jan Šabršula
Rok: 2006
stať ve sborníku

Common Belgian, English, Estonian, Polish, Turkish Gestures. Mini Dictionary
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2006, Jan i Kazimierz Kwaśniewicz, Baterex Sp.j.
odborná kniha

Composition san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Compounds and Compounding: An Attempt at a Complex View
Stanislav Kavka
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Confessional Aspects of the Art Patronage of the Bishops of Olomouc in the Period before the White Mountain Battle
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives
Stanislav Kolář, .. A Kol.
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives
Petr Kopecký, .. A Kol.
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Cultural specifics of Advertising in Czech. Intertextuality and Interdiscursivity
Světla Čmejrková
Rok: 2006, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Cynthia Ozick's Novella Rosa: The Story of the Holocaust Survivor's Trauma
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká hymnografie raného středověku ve středoevropském kontextu
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvících zemích
Martin Pilař
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká renesance
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

České a ruské slovníky gest
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Česko-anglický slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Christopher Hopkinson
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý, německo-český slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-ruský a rusko-český slovník managementu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku

Česko-ruský slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 2006, Computer-Press
odborná kniha

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2006
působení v zahraničí

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha



 
facebook
instagram
rss
social hub