Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (5 biogramů)
Lenka Králová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.) (17 biogramů)
Milan Myška
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (8 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.), (heslo Przeczek, Wilhelm)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myšlenka Evropy. In: George Steiner a myšlenka Evropy
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mytologie a zasvěcení v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho
Oskar Mainx
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Náboženská slovní zásoba českých pravoslavných křesťanů coby překladatelský a lingvistický problém
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nachwort: statt einer Laudatio auf Werner Kallmeyer.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Narrativas sobre la identidad nacional y la reescritura de la Edad Media: Américo Castro
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nástin typologie textů církevní komunikace
Eva Minářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nation Making Live. National Awakening among the Purhépecha of Michoacán, Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naturalizace a exotizace a jejich odraz v překladu náboženské terminologie
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nature Writing in American Literature: Inspirations, Interrelations, and Impacts of California Writers on the Deep Ecology Movement
Petr Kopecký
Rok: 2006, Trumpeter:Journal of Ecosophy
článek v odborném periodiku

Návraty a proměny v básnické tvorbě Karla Vůjtka (doslov)
Svatava Urbanová, Karel Vůjtek
Rok: 2006, MONTANEX
kapitola v odborné knize

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neología en el espaňol actual
Jana Veselá, Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neología en el espaňol actual
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Neverbální komunikace při tlumočení a překladu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Přemysl Mácha, Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha

New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.
Zdeněk Mlčák, P. Tarábek, Helena Záškodná, P. Záškodný
Rok: 2006, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nigun - a way to G-d
Tomáš Novotný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitationen der Böhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der Regierung des Kaisers Karl VI. (1712-1740). Aus dem Forschungsprojekt Der neue Adel in den böhmischen Ländern im 18.-19. Jahrhundert
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non omnis moriar
Igor Lisový
Rok: 2006
stať ve sborníku

Non ti accorgi nemmeno della primavera (la colonizazzione greca sul Mar Nero)
Igor Lisový
Rok: 2006, Parallelo 38
článek v odborném periodiku

Nová generace. K vývoji české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2006, Vlastivědný věstník moravský LVIII
článek v odborném periodiku

Nové přístupy v politické geografii
Tomáš Drobík, Vincenc Kopeček
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nowa Słowacja z perspektywy Devínskiej Novej Vsi
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nowe paremie polskie jako wyraz przemian we wspólczesnej obyczajowości. Rekonesans badawczy z suplementem paremiotwórczym
Piotr Sawicki, Jaroslav Reska
Rok: 2006
stať ve sborníku

O dylematach czeskiego inteligenta po 1989 roku
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

O językowej symbolice akwatycznej
Karel Kadłubiec
Rok: 2006, ?Literatura Ludowa?
článek v odborném periodiku

O "krivonohých" adjektívach v rímskej literatúre.
František Šimon
Rok: 2006, Karolinum
kapitola v odborné knize

O možných příčinách smrti jednoho jazyka: španělská varianta romštiny
Ivo Buzek
Rok: 2006, RKJ
článek v odborném periodiku

O nerealizovaných filmových Psohlavcích
Karel Tabery
Rok: 2006, Miloš Uhlíř - Baset
kapitola v odborné knize

O podmiocie i podmiotowości w nowszej czeskiej prozie dziennikowej
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

O prostoru, soše a architektuře
Marie Šťastná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání.
Andrea Pokludová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2006
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub