Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Psík, R., Lisový, I.:Ridentem dicere verum
Andrea Krúpová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie jednání se zákazníkem
Karel Paulík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie osobnosti pro praxi
Karel Paulík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie v práci vysokoškolského učitele a lektora celoživotního vzdělávání. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Quelques remarques sur les tendances dans les recherches aspectuelles de la linguistique romane
Zuzana Honová
Rok: 2007
stať ve sborníku

R. Ogilvi-M. Crawford-C.Wells, Die Geschichte des antiken Rom, Düsseldorf 2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Raná evropská společnost podle Ulpiana (Ze světa římských zdrojů a delikventů),
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Raná evropská společnost podle Ulpiana (ze světa římských zlodějů a delikventů)
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Redakce a dopracování knihy: Gerhard Fink, Starověké Řecko, Co, jak, proč, sv. 32
Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Redewiedergaben in belletristischen Texten als Materialquelle für den DaF-Unterricht
Lenka Vaňková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální vysílání
Kamil Rodan
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
článek v odborném periodiku

Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?
Hana Srpová
Rok: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Reklamní komunikát a jeho prostor
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Relevantnyje priznaki termina
Mojmír Vavrečka, Piotr Czerwiński, Andrzej Charciarek
Rok: 2007, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Religionistika
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Renesanční epitaf jako médium společenské a náboženské reprezentace.
Ondřej Jakubec, .. A Kol.
Rok: 2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc 2007
kapitola v odborné knize

Research into Functional Sentence Perspective in the 21st Century
Aleš Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Richard Caddel
Jakub Guziur
Rok: 2007, Fra
kapitola v odborné knize

Richard Rorty: Filozofické Orchidey
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ridentem dicere verum
Richard Psík, Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Robert Šafarčík - obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Robert Walser
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Rodilla. Etymologie vs. structures
Jan Šabršula
Rok: 2007
stať ve sborníku

Romové na Brněnsku v letech 1945-1958
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Romové v Ostravě
Oldřich Solanský
Rok: 2007, Univerzita Pardubice
odborná kniha

Rozepře: J. F. Lyotard mezi Kantem a postmodernismem
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Rozvojový projekt MŠMT 2007
Maria Vašutová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozvojový projekt MŠMT 103/2007
Maria Vašutová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rudolf Gudrich. Muž, se kterým se doba snažila držet krok
Nina Pavelčíková
Rok: 2007, Magistrát města Opavy
odborná kniha

Rudolf Krajčovič. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest
Jaroslav David
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku

Ruská filosofie
Lenka Naldoniová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty
Mojmír Vavrečka
Rok: 2007, Computer Press
odborná kniha

Rustikální lži, sex a prachy podle Křesadla
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Host
článek v odborném periodiku

Rychlost cestování na moravských a slezských silnicích v 18. a 19. století
Petr Popelka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Řecká filosofie, její vznik a směry vývoje. V kn.: Od abstraktního ke konkrétnímu. Z dějin filosofie starověku, středověku, novověku a současnosti.
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řím věčný a okouzlující. Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. Díl 1-2
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

S. Rebenich, Die 101 wichtigsten Fragen. Antike, München 2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Saber convivir: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un compromiso europeo
Jan Nevřala
Rok: 2007, Centro del Profesorado de Almería
odborná kniha

Sakarya University
Jana Grollová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Sborník prací studentů Ostravské univerzity
Maria Vašutová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Sborník z webové konference ZSF JU s názvem: Afiliace 2006
Helena Záškodná
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Sedm sloupů moudrosti
Marek Otisk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sentence complexes in Text - Processing strategies in English and in Czech
Stanislav Kavka, Jarmila Tárnyiková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sestra, jazyk, klient - spojené nádoby
Roman ADAMCZYK
Rok: 2007
stať ve sborníku

Similitudo a imago Dei - prostředky k divinaci člověka v Monologionu
Marek Otisk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulovanie v antike - malá lož.
František Šimon
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sinonimia adjetival en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Slaska republika uczonych/Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, Bd. 2, hg. v. Marek Halub und Anna Manko Matysiak. Wroclawskie Wydawnictwo Osviatove, Wroclaw 2006, 584 S.
Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
instagram
rss
social hub