Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Does context always decide on figurative interpretation of syntactic strings?
Stanislav Kavka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2005 (Analýza dostupných dat)
Renáta Halásková, R. Jahoda, P. Kofroň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Domov je pevným bodem v mém nitru." Vladimír Neuwirth - český spisovatel mezi Opavou, Lovaní a Frankfurtem nad Mohanem
Iveta Rucková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dorf ? Industrielle Vorstadt ? Sanierungsgebiet.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje
Lumír Dokoupil, Jiří Stibor
Rok: 2007
stať ve sborníku

Duchovní píseň v českých zemích. 5., Literární a konfesijní spektrum
Jan Malura
Rok: 2007, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku

Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N 12, 2007
Jana Mikulová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dvě dogmata konzervativního liberalismu
Martin Škabraha
Rok: 2007, Filosofia
kapitola v odborné knize

Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dwie huty, podobna historia: Zakład Słowackiego Powstania Narodowego i Huta im. W. I. Lenina - budowa wielkiego socjalistycznego zakładu przemysłowego
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2007, Acta historica Neosoliensia
článek v odborném periodiku

Dynamika socialistické bytové výstavby v Ostravě-Porubě, její organizace a realizace
Petr GÁBA
Rok: 2007
stať ve sborníku

Edmond et Jules de Goncourt en Pologne
Aleksander Ablamowicz, Agata Sadkowska
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Efekty masových médií v politické komunikaci
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

El concepto de norma en Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

El laberinto del lenguaje embrujado
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica
článek v odborném periodiku

E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Emocionální temnota vykořeněného dětství
Irena Šebestová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empathy and Communication in Intercultural Contexts
Helena Záškodná, V. Vandeursen
Rok: 2007
stať ve sborníku

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

En defensa del trono y del altar. El ideario carlista en el siglo XIX
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica
článek v odborném periodiku

Esclavos y retórica (de
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007, Letra Clara - Revista de la Facultad de Letras de Granada, n. 19
článek v odborném periodiku

Estudios Hispánicos, XIII: De lingüística hispánica a lingüística general. Panorama de temas y métodos. W. Nowikow, M. Głowicka (coords.). Wrocław: WUWr
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Estudios Hispánicos XV. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
Piotr Sawicki, Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Etika
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika (studijní opora pro distanční vzdělání)
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etymologie ve výuce češtiny
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

European Scholars Teaching African American Texts
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Evropanství a české země v proměnách staletí
Kamil Rodan
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Evropská unie a třetí sektor
Vincenc Kopeček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Existenciální metamorfózy v rouše zvířecí pohádky (Iva Procházková: Myši patří do nebe... ale jenom na skok)
Svatava Urbanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Existuje moravština?
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Explicitation and Implicitation of Binary Coherence Relations in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ezra Pound: Bůh Pan a pan Dolmetsch
Jakub Guziur
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Factors in Linguistic Interference: A Case Study in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2007, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku

(Feministická) filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Feministická filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát přesto sloužit národu
Renáta Halásková, B. Pernica
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologické aspekty šikany
Jan Nevřala, Karel Pavlica
Rok: 2007
stať ve sborníku

Filosofie a její vybrané problémy
Marek Otisk
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofický kánon a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofski kanon na Češkem - feministična kritika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture
článek v odborném periodiku

Filozofující "nadinterpretace" Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Finding about Living': Teaching American Women Writers in the Czech Republic
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice
článek v odborném periodiku

Fonetika
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna
Stanislav Kavka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formovanie sociálnych zručností a sociálnych kompetencií žiakov na ZŠ. In: Acta Facultatis Philosophicae Univeristatis Ostraviensis
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeologizmy i paremii ukrainskogo jazyka kak obučajuščeje sredstvo
Jelena Kupcevičová
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub