Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Intellectuals and Educated Middle Classes in Moravia and Silesia around 1900.
Andrea Pokludová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Rok: 2007, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Interpersonální kompetence manažera. Soft skills II.
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intertextová nadväznost. Metodologické poviedky Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského a Metodologická novela Hermanna Brocha
Józef Zarek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Irena Fialová, Kornélia Machová
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Piotr Sawicki, Kornélia Machová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Kornélia Machová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Introduction: European Scholars Teaching African American Texts
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize

Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
stať ve sborníku

J. Kořenský a styl
Marie Krčmová
Rok: 2007, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Jacek Baluch: Wiersz i przekład
Józef Zarek
Rok: 2007, Pamiętnik Słowiański č. 2
článek v odborném periodiku

Jacques Prévert: Sniadanie
Piotr Sawicki
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jana Nechutová
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III
Jiří Muryc
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Je možné najít stejný jazyk mezi konfesemi? (Zamyšlení nad problematikou náboženské slovní zásoby pravoslaví.)
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jednání a vyjednávání
Marek Schneider
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jelena Jedličková - obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2007, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize

Język polski współczesnej polityki
Michal Przywara
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka
Zdeněk Smolka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu
Christopher Hopkinson
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jiří Kejř: Z počátků české reformace, Brno: L. Marek 2006, 271 str.
Andrea Krúpová
Rok: 2007
stať ve sborníku

K diferenciaci jazykových prostředků...
Eva Jandová, Štěpánka Jaskulová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

K otázkám metodického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

K populačnímu vývoji severovýchodní Moravy a rakouského Slezska v době napoleonských válek
Lumír Dokoupil
Rok: 2007
stať ve sborníku

K posledním větám Wittgensteinova Traktátu
Petr Glombíček
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu produktivnych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom jazyke delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Rok: 2007
stať ve sborníku

K vydávání literárních textů raného novověku v současnosti
Jan Malura
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Host
odborná kniha

Kak izmenjaetsja grammatika russkogo jazyka našich dnej
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kapitel 1.3. (Das Deutsch des Hochmittealters), 1.4. (Das Deutsch des Spätmittelalters) und 1.5. (Das Deutsch der frühen Neuzeit). In: Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache
Norbert Richard Wolf
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2007, Studia i skice slawistyczne
článek v odborném periodiku

Karl Christ (jub. portrét)
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Katarzyna Marcol: Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Praca doktorska
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kategorie jmenného rodu v českém a polském jazyce
Simona Mizerová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kazatel vášnivý a nebarokní: Martin Filadelf Zámrský
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Kazdy z nas moze zostac setna malpa
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Klement Alexandrijský, Stromata, sv. 1-2, Praha 2004-2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kognice 2007
Marek Petrů
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Koloredovští Lichtensternové a jejich podnikání na Ostravsku
Radoslav Daněk
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub