Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Día de Venezuela
Katerina Bohac
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Die Euroregion Teschener Schlesien: Multiethnische Prägungen - vielsprachiges Erbe - grenzübergreifende Projekte
Iveta Rucková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Die Euroregion Teschner Schlesien. Kennzeichen, Varietäten, Projekte
Iveta Rucková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Rok: 2008, Peter Lang
odborná kniha

Die Grenzlandschaft Montanregion Erzgebirge
Dominique Fliegler
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1948 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungbericht
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Die Übersetzung von Werbung in aktuellen deutschsprachigen Wirtschaftsperiodika und die Stellung fachsprachlicher Lexeme im Translationsprozess
Eva Hrdinová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dietmar Mielke: Die Heilkunst als Vorbild in Platons Staatslehre Bedeutung und Bewertung der Heilkunst in Platons Schriften. Georg Olms Verlag, Hildesheim Zürich New York 2005. In: Filozofia 63, 2008, č. 1, str. 82-83und Ethik. Zur aktuellen
František Šimon
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Different dimensions of nonverbal behaviour
Lenka Sedlářová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dispoziční a situační proměnné prosociálního chování
Alina Kubicová, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Alina Kubicová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Dispoziční a situační proměnné prosociálního chování
Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku

Dobré ráno
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

"Domov je pevným bodem v mém nitru." Vladimír Neuwirth - český spisovatel mezi Opavou, Lovaní a Frankfurtem nad Mohanem
Iveta Rucková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku 1833-1936
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Epocha
odborná kniha

Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku
Jiří Muryc
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Drahý Viléme, drahý Jaroslave, milý Viléme, milý Františku (Závada je na vašem přijímači)
Iva Málková
Rok: 2008
libreta, scénáře

Droit devant soi on peut aller bien loin...Jan Šabršula:parcours d´un linquiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Důmyslné interpretace středověkého divadla (J. Veltruská: Posvátné a světské: Osm studií o starém českém divadle)
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ecrits sur le roman et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Ecrits sur le roman et le romanesque
Jana Veselá, Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Edmund Wilhelm Braun
Pavel Šopák
Rok: 2008, Slezská univerzita
odborná kniha

Einleitend: Erinnerung an zwei wichtige Jubiläen
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

El camino hacia USTED - la evolución del sistema pronominal en espaňol
Miroslav Slowik
Rok: 2008
stať ve sborníku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El Concilio de Remiremont (introducción y traducción al castellano)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

El fuego nuevo. Los purépechas y la formación de la nación purépecha
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Rok: 2008
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ellada boga Dionysa. He Ellada tú Dionysú.
Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008, Tellis
odborná kniha

Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Rok: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English compounds in the light of idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Vocabulary Characteristics in the 19th and 20th century
Zuzana Hurtová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetika přírody u Františka Xavera Šaldy
Martin Tomášek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Akademia techniczno-humanistyczna
kapitola v odborné knize

Etika v sociální práci
Eva Saunders
Rok: 2008, Ostravska univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ewald Murrer: Zápisník pana Pinkeho
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Experimentální skulpturální rodinný dům. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Faust. Národní divadlo moravskoslezské
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Feminist metaphors and philosophy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
článek v odborném periodiku

Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
stať ve sborníku

Feministické umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu
Pavel Šopák
Rok: 2008, Těšínsko LI
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub