Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL




Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, NŘ 10. (22.), 4 hesla
Petr Popelka
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (Úvaha o smyslu a koncepci biografických slovníků)
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Bourdieu´s Field and the Critical Minefield of the 1898 Generation
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Centra českého divadla v Opavě na konci 19. století
Pavel Šopák
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Cieszyńsko-zaolziańskie gniazdo
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Cieszyńsko-zaolziańskie gniazdo
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Cnota a nauka, czyli Kochanowski w służbie cieszyńskiego etosu oświaty
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Co všechno slovo znamená
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Co všechno slovo znamená. Sborníku příspěvků věnovaných prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc.
Svatava Urbanová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cómo redactar en espaňol. Text pro distanční vzdělávání v kurzu Písemný projev ve španělštině
Miroslav Slowik
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cómo redactar en espaňol. Text pro distanční vzdělávání v kurzu Písemný projev ve španělštině
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cómo redactar en espańol. Text pro distanční vzdělávání v kurzu Písemný projev ve španělštině
Juana Matouš Reyes, Miroslav Slowik
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Corporate Joker aneb natočte si svého Antonioniho
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Créoles a base française
Jan Holeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Cultural and Linguistic Sources of Persuasion in Czech Advertising
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Curriculum vitae del profesor Jaroslav Reska
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Curriculum vitae del profesor Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Czlowiek, media i kultura postmodernistyczna
Tomáš Hauer
Rok: 2007, PARERGA,
článek v odborném periodiku

Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

česká poezie na počátku XXI. století
Iva Málková
Rok: 2007
stať ve sborníku

České kulturní centrum Paříž
Mariana Kunešová, David Drozd, Petr Christov
Rok: 2007
působení v zahraničí

Česko-ruský a rusko-český pivovarnický slovník
Zdeňka Nedomová, Marta Vágnerová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Československá populární hudba a její projevy v krizových letech 1968/69
Kamil Rodan
Rok: 2007
stať ve sborníku

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2007
působení v zahraničí

Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk, media a postmoderní kultura
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Čtenář půjde vodou
Miroslav Černý
Rok: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Čtyři práce o překladu českého pravoslavného lexika
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Dante a latina
Richard Psík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Das Adelsgeschlecht der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität
Iveta Rucková, Václav Bok, Siegried Ulbrecht
Rok: 2007, Euroslavica
kapitola v odborné knize

Das Adelshaus der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität
Iveta Rucková
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Das Erzdiöcesanmuseum in Olomouce/Olmütz
Vladimír Šlapeta
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Das Leben im Shtetl
Eva Saunders
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Das Schloss Johannesberg in Jauernig im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dědeček automobil
Karel Tabery
Rok: 2007, AMU - NFA
kapitola v odborné knize

Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948)
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Dějiny české literatury 1945-1989. (II. 1948-1958)
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Dějiny starověku. Opora pro studenty kombinované formy studia
Igor Lisový, Andrea Krúpová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den peruánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Der Fürst Karl Max Lichnowsky im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Des Liaisons dangereuses au Quartett: Un roman épistolaire se transforme en piece de théatre
Mariana Kunešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Descartes's Concept of Common Sense
Petr Glombíček
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

*Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub