Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2008
stať ve sborníku

Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience
Petr Kopecký
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wie drei Kaufläute aus Mähren und Schlesien zur Zeit Maria Theresia zu ihnen Adelstiteln kamen
Milan Myška
Rok: 2008, Prague Papers of Economic and Social History / Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen
článek v odborném periodiku

Will linguists ever arrive at an agreement about the compound status?
Stanislav Kavka
Rok: 2008
stať ve sborníku

World Politics in Dub and Hip-hop music: Comparative Study of Bosnian Dubioza Kolektiv and Azerbaijani Dayirman
Vincenc Kopeček
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Xurxo Lobato: Galicie - nebeská pouť
Irena Fialová
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Yoshiyuki Morishita: Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám
Martin Jemelka
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Základy ekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy heraldiky
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zanik puryzmu w języku czeskim?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zápis o jednom čarodějnickém procesu
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Zdeněk Rosenbaum
Jarmila Kašníková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zelený platonismus pro lid
Martin Škabraha
Rok: 2008, Sedmá generace. Společensko ekologický časopis.
článek v odborném periodiku

Zkoumání povahy mysli
Marek Petrů
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti
Lubor Hruška
Rok: 2008, VŠB TU Ostrava
odborná kniha

Zobrazení sv. Václava v Kodexu Vyšehradském, in: Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci
Pavol Černý
Rok: 2008,
kapitola v odborné knize

Zobrazení totality jako společenského zla
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o stavu výzkumu sociálních dějin v období 1938-1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zprávy živnostenských inspektorů
Stanislav Knob, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

"Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zření duchovního kosmu a ars interpretandi
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Zu den Nominalisierungstendenzen im Sprachbereich der Wirtschaft (Einleitung)
Martin Mostýn
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zu den Nominalisierungstendenzen im Sprachbereich der Wirtschaft (Einleitung)
Martin Mostýn
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zu den Nominalisierungstendenzen in Wirtschaftstexten (Teil II)
Martin Mostýn
Rok: 2008, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zu einigen Triebkräften der Sprachmischung in den frühneuhochdeutschen Mundarten Mährens
Zdeněk Masařík
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zum Problem der Definition: Interferenz oder Transfer?
Martina Imider
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zur Relevanz und zu den Möglichkeiten der nonverbalen Ebene
Pavla Zajícová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zur Wiedergabe der kausalen Relation in frühneuhochdeutschen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvládání zátěže sociálními pracovníky v oblasti péče o duševně nemocné
Ivana Kaniová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Żywotność dialektyzmów w Przednówku Pawła Kubisza
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008
stať ve sborníku

Žánrové proměny Cithary sanctorum
Jan Malura
Rok: 2008
stať ve sborníku

Žánrový pohyb v recepcii postavy Juraja Jánošíka ako polemický dialóg s tradične prezentovanou jánošíkovou témou
Danka Lešková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2008, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Život děkana na přelomu 19. a 20. století. Povinnosti a společenské postavení děkanů v místeckém děkanátu
Veronika TOMÁŠOVÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

14. studentská vědecká konference KG FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

7 visiones
Katerina Bohac
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

A religious philosophy of S. L. Frank
Tomáš Hauer
Rok: 2007, PARERGA
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica II
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica VII
Marek Petrů, Marek Petrů
Rok: 2007
ediční a redakční práce

"Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adrift / Napospas vlnám
Jakub Guziur, Ian Stephen
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Advokát
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Agnieszka Przybyła-Dunin: Proza folklorystyczna. Praca doktorska
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2007
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub