Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obraz kobiety w Czelakowskiego "Mudrosloví národu slovanského ve příslovích"
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

Obraz kobiety w przysłowiach polskich zwłaszcza cieszyńskich
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

Obrazy starého světa
Martin Škabraha
Rok: 2008, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Observing Gestures
Lenka Sedlářová
Rok: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Od Norwida do Miodka (III) : poczet Don Kiszotów polskich (subiektywnym wyborem dopełniony)
Piotr Sawicki
Rok: 2008, -
článek v odborném periodiku

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ódinův oštěp nechť přesné má oči
Miroslav Černý
Rok: 2008
stať ve sborníku

Odolnost vůči zátěži a postoje k genderu u žen pracujících jako učitelky
Karel Pavlica, Karel Paulík
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži a závislosti na drogách
Helena Záškodná
Rok: 2008, AUSPICIA
článek v odborném periodiku

Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách v substitučním programu
Helena Záškodná, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Ohlasy pokusu o obnovu občanské společnosti na příkladu ostravského regionu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Olomoucká židovská komunita v éře modernizace do konce trvání rakouské monarchie
Ludmila Nesládková, Veronika Košťálková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Olšavica - poklad Levočských vrchov
Juraj BRINCKO
Rok: 2008, Polypress
odborná kniha

On the Manifestation of Negative Politeness in Doctor-Patient Interaction
Miroslav Černý
Rok: 2008, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens
Andrea Pokludová, Jiří Malíř, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2008, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Open Spaces _ Transition Spaces _ Points of comparison
Dominique Fliegler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Oponentský posudek habilitační práce PhDr. Evy Dekanové, PhD. Reflexie o preklade odborného textu (29. 06. 2008)
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lenky Harviľakové Sprievodcovské tlmočenie na rusko-slovenskom kulturologickom pozadí (16. 08. 2008)
Blažena Rudincová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oracje, czyli kwieciste, ozdobne mowy
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Oralitura o literatura? El guaraní incluido en las letras paraguayas
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Orientalne tradycje śląskiej humanistyki
Jan Malicki
Rok: 2008, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
kapitola v odborné knize

Originální papežské litterae clausae v archivech na Moravě do roku 1526
Pavel Hruboň
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osobnosti antického světa v obrazech
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Osobnosti londýnského Ústavu Edvarda Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce
Ivana Kazdová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ośrodki bohemistyczne w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Ostrava w powieści Rudolfa Slobody Narcis
Józef Zarek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravagance No. 14
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 15
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 12
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 13
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravští Židé a sportovní hnutí
Radoslav Daněk
Rok: 2008
stať ve sborníku

Otto František Babler
Eva Hrdinová
Rok: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Outsideři
Oldřich Solanský
Rok: 2008
stať ve sborníku

P. Oliva, Opera minora 2
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pansophia Russica Illustrata 3. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19.- 1. pol. 20 stol.
Igor Lisový, Zdeňka Matyušová
Rok: 2008, JU v Českých Budějovicích
odborná kniha

Papežská protekční privilegia a listy pro moravské kláštery do konce 15. století. Statistické zhodnocení
Pavel Hruboň
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských IV
Simona Mizerová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IV. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IV. Ostrava [2008-11-20 - 2008-11-21]
Blažena Rudincová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Past and Present of the English Language
Stanislav Kavka
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pavěk: Dedikace: Eseje
Jakub Guziur
Rok: 2008
stať ve sborníku

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Pedagogická fakulta UK v Bratislavě
Kornélia Machová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta v zrcadlech času (nad počáteční etapou 60. let)
Jiří Svoboda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Rok: 2008, Dokořán
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub