Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slavica Ivenum IX.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Slavné vily Moravskoslezského kraje
Martin Strakoš
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Sloužil jsem ve wehrmachtu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Slovensko v prvních poválečných letech. Od tržní po centrálně řízenou ekonomiku
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia
Iva Málková
Rok: 2008, Slovenská literatúra Revue pre literárnu vedu
článek v odborném periodiku

Slovník přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová, Andrzej Świerczyński, Dobrosława Świerczyńska
Rok: 2008, Euromedia group, k.s. - Universum
odborná kniha

Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słowo wstępne. Předmluva
Jana Raclavská
Rok: 2008, Společnost přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

Smrt jako prosté škrtnutí perem
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Sobáš kráľa Imricha: Prvá predmanželská zmluva v Uhorsku. In Ružomberský historický sborník II
Beáta Vida
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Socha ve městě
Marie Šťastná
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Socha-architektura-veřejný prostor
Marie Šťastná, Martin Strakoš
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Sociálně-demografická analýza města Orlové
Ivana Kaniová, Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální práce s imigranty
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení
Jiří Muryc
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Sociodemografické faktory ovlivňující vzdálenost migrace a její vývoj.
Lubor Hruška
Rok: 2008, Regionální studia
článek v odborném periodiku

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Sociolekty v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociologie
Lubor Hruška
Rok: 2008, Linde
kapitola v odborné knize

Sokolovna tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov 1908-2008
Karel Tabery
Rok: 2008, Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov
odborná kniha

Solomon Jakovlevič Lurje, vědec, pedagog a popularizátor antiky
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Some Observations on the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2008, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka.
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Společné soužití na školách
Maria Vašutová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o staročeské velikonoční drama
Jan Malura
Rok: 2008
stať ve sborníku

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních
Maria Vašutová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
Marek Schneider
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj
Oldřich Solanský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
Vendula Zajíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Starosta weselny. Zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych. Zebrał Józef Gallus.
Jan Malicki
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Statesmen in Uniforms: Several notes about militarism in politics in the modern history of the Latin America
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Association for International Affairs
kapitola v odborné knize

Statistická ročenka ministerstva zemědělství
Kamil Rodan, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistická řada Österreichisches Städtebuch
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistika stávek a výluk
Stanislav Knob, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Status abstraktních entit v Tractatu
Antonín Dolák
Rok: 2008, Filozofický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Stavitel Eduard Kuschée - nová zjištění ke starému tématu
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Stávky v předstatistickém období v Rakouském Slezsku
Stanislav Knob
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

StB a vzdorující
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sto let stará reportáž ze sokolského sletu v Prostějově
Karel Tabery
Rok: 2008, Iluminace
článek v odborném periodiku

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub