Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města
Vladimír Horák, Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Il dolce stil novo
Lenka Naldoniová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Images surréalistes
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Frankofoni
článek v odborném periodiku

Impresiones
Katerina Bohac
Rok: 2008
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Infinitif substantivé en francais, en italien et en espagnol
Jana Pavlisková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Interaction in academic prose: personal pronouns in texts from two disciplines
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Interkulturní aspekty hodnot
Eva Saunders, Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

Intervence
Jakub Guziur, Noam Chomsky
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Irena Homola Skąpska: Dole i niedole śląskiego studenta w Krakowie. 25 s. rkp.
Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Izrael a Mesiáš
Tomáš Novotný
Rok: 2008, Brána
článek v odborném periodiku

J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní
Zdeněk Smolka
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Jak lze navrátit smysl slovu modernost?
Martin Škabraha
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Jak Romové šli do města.
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jak Romowie szly do miasta
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Jana Brňáková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí?
Daniel Rychlík
Rok: 2008, Rodina a právo
článek v odborném periodiku

Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí? (2)
Daniel Rychlík
Rok: 2008, Rodina a právo
článek v odborném periodiku

Jak to było na początku, czyli o tym, jak rodził się ?Śląsk?
Karel Kadłubiec
Rok: 2008
stať ve sborníku

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Jaroslav Šabršula : 90eme anniversaire d´un linguiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008, Linguistica Pragensia, vol. XVIII./2 (2008)
článek v odborném periodiku

Jan Werich i jego bajki
Mieczyslaw Balowski, Jan Werich
Rok: 2008, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jana Martinák: Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1626. Realisierung einer Textsorte - historiolinguistische Analyse (dizertační práce)
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jana z Holešova Largum sero
Kamil Harvánek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janet Holmes: An Introduction to Sociolinguistics (Harlow: Pearson Education Limited, 2008, 3e édition, 481 pp.)
Iva Dedková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, III. sv
Martin Pilař, Pavel Janoušek
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, IV. sv
Martin Pilař, Pavel Janoušek
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (svazek III. 1958-1969)
Svatava Urbanová
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (svazek IV. 1969-1989)
Svatava Urbanová
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Jaromír Typlt: Ztracené peklo
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Jarry a Klíma : deux voies au-dela de la métaphysique
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry v anekdotách aneb demystifikace mýtu
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jazyk a jeho proměny
Pavel Kosek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Jazyková charakteristika postav v současné německé próze a problematika překladu
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyková kompetence sester - hledání esperanta bytí
Roman ADAMCZYK
Rok: 2008, Mladá fronta, Sestra
článek v odborném periodiku

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykové hranice
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní
Marek Otisk
Rok: 2008, CDK
kapitola v odborné knize

Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)



 
facebook
rss
social hub