Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019, Usta ad Albim BOHEMICA
článek v odborném periodiku

Vzestup a pád moravského aristokrata ve Slezsku. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské
Michal Kubica
Rok: 2019, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst / Powstanie Czechosłowacji i transfer władzy w samorządach gminnych miast morawskich
Petr Popelka
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah vědomí, pocitu já a mozku
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse vermitteln? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung ?Lidové noviny"
Eva Polášková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ways to communicate advertising on examples of courtesy communication in advertising slogans
Janusz Karpeta, Hanne-Lore Bobakova
Rok: 2019
stať ve sborníku

When and why Conventions cannot Be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2019, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel
článek v odborném periodiku

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder
Eva Polášková
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Word Order Investigations Based on UD
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Working biographies and structural changes: Mobility as a survival strategy: Miners in the Ostrava coal basin after 1989
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Work-in-Progress Paper: Digital Educational Materials in Blended TEFL
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wydarzyło się tego roku - Aniela Kupiec
Jana Raclavská
Rok: 2019
stať ve sborníku

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Begońa García Ferreira
Rok: 2019
působení v zahraničí

XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zajdeme na tapas?
Petr Šlechta
Rok: 2019
ostatní

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2019, Prameny a studie
článek v odborném periodiku

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zentrale Komplemente. Gute Argumente verstehen sich von selbst
Ludwig Maximilian Eichinger
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zitkala-Ša?s Old Indian Legends: A New Perspective
Christian Lewandowski
Rok: 2019, Jagiellonian University Press
kapitola v odborné knize

Zjawisko polsko-czeskiej homonimii w przekładach tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu Funktionen von Fachwörtern in der Presse
Lenka Vaňková
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur deutschen Übersetzung des 'Circa instans' im 'Medizinischen Kompendium des Juden von Salms'
Lenka Vaňková, Václav Bok
Rok: 2019, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zwierciadło Zaolzia czyli media polonijne w Republice Czeskiej
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žena v roli živitelky. Hospodaření žen v 18. století na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Židovské zdroje v Pikově konceptu Felicitas
Jan Herůfek
Rok: 2019, Svět literatury
článek v odborném periodiku

Život s indiány tří Amerik
Miroslav Černý
Rok: 2019, Akropolis
odborná kniha

Životního klidu dosáhneme, když si uvědomíme, že na ničem příliš nezáleží, myslí si filozof Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2019
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

1989-2019: 30 let svobody médií
Jan Malura, Petr Kopecký, Robert Antonín
Rok: 2019
ostatní

25. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

9. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2019)
Milan Pišl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ??????? ? ??? ????? ? ??????????-??????????? ???????? ?????? ???????? XVIII ?.
Jiří Brňovják
Rok: 2018, ?????????? ??? ? ??????? ???????????. Slavic World in the Third Millennium
článek v odborném periodiku

A Buridanian Question on the Nature of the Intellect in the 1409 Prague Quodlibet
Lukáš Lička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A chronotopic approach to identity performance in a Facebook meme page
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A chronotopic approach to identity performance in a Facebook meme page
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2018, Discourse, Context & Media
článek v odborném periodiku

'a čadí Přívoz, Ostrava i Hory'
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Precognitive Dream is a False Memory
Marek Petrů
Rok: 2018, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Abraham
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/22
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub