Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

Antinatalism under Fire
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA, Vlastimil Vohánka, David Černý, Tomáš Hříbek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových 'kronikách'
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Appraising Ballet Polyphony: Multimodal Analysis of European Theatres' Websites
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
ostatní

Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Arco, hraběcí rod v. Arco
Michal KUBICA
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Are Place Names Euphonic?
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018
kapitola v odborné knize

Aristotelova rozumnost v Etice Níkomachově
Roman HLOCH
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
kapitola v odborné knize

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der digitalen Kommunikation zwischen Experten und Laien am Beispiel von fachbezogenen Internetforen über Elektronik
Milan Pišl
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Asylbewerber, Flüchtling oder Migrant?
Martin Mostýn
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Rok: 2018
stať ve sborníku

Augustin a aritmetika: Číslo jako cesta k pravdě
Marek Otisk
Rok: 2018, SFZ SAV
kapitola v odborné knize

Aus dem Depot der Österreichischen Nationalbibliothek: Illuminierte Handschriften des Deutschordenslands. Autoren, Illuminatoren und Sammler
Maria Gabriele Theisen
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Austro-Silesian Recipients of Habsburg Ennoblement Privileges Between 1780 and 1804
Michal Kubica
Rok: 2018
stať ve sborníku

Baki Slavyan Universiteti
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Bartoš, Lubomír
Jan Mlčoch, Jana Veselá
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Baťa - Zlín - Československo
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Baťa, Židé a Steinův seznam (1938-1939)
Jan HERMAN
Rok: 2018, Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století = Modern history : studies into 19th and 20th century history
článek v odborném periodiku

Belza Chains in Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Belza-chain Analysis: Weighting Elements
Michal Místecký, Jiang Yang, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

BETWEEN THEORY AND PRACTICE. FROM THE INDUSTRIAL CITIES OF CZECOSLOVAKIA TO THE POSTINDUSTRIAL SPACE. BOOM - CRISIS - INDUSTRIAL HERITAGE. CASE STUDY OSTRAVA-KARVINA MINING DISTRICT AND HIS INDUSTRIAL HERITAGE.
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilingvní Těšínsko - jazyková situace na česko-polském pomezí
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, hesla: Libor Knězek, Jaroslav Sekera
Jiří Svoboda
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, hesla: Vítězslav Bělovský, Marie Vosiková
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Jiří Hřivnáč
Denisa Trojančíková
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Miloš Poláček
Terezie Foldynová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Zdeněk Kučera
Svatava Urbanová, Jakub Ivánek
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Biogramy - G. Braun, J. Dassenbacher, J. Januschke, K. Kolb
Petr Kadlec
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bittschriften der Zunft der Bader und Barbiere und des Scharfrichters in der Egerer Kanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Bogoczová, I.: Polszczyzna nad Olzą
Monika Dorota Plášková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemica w czasopiśmie 'Łužica' (szkic do problemu)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Book Review: The Foundations and Versatility of ELT
Markéta Bilanová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Boundary Cases of Repair in ELF Academic Discourse
Magdalena Hanusková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Božství v Kieslowského Červené
Lucie Rathouzská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brannost uvnitř tělovýchovných hnutí, její kořeny a projevy v majoritních tělovýchovných hnutích 1900-1938
Kristýna Folwarczná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bůh jako Otec
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Být oceńovanou bytostí, být svědectvím
Iva Málková
Rok: 2018, Veda
kapitola v odborné knize

Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can a Non-existent Proposition be True? A Late Medieval Dispute about the Truth of Non-existent Sentences
Jakub Varga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can Conventions be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub