Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Plavba mezi dokumentární přesností a lyrikou fantazie. (Dora Kaprálová: Ostrovy. Druhé město, Brno 2019)
Petr Stach
Rok: 2019, Weles
článek v odborném periodiku

Po stopách hipsterů: současní dvacátníci a příběhy jejich stylu
Vít Horák, Tereza Pospíšilová
Rok: 2019, Cargo
článek v odborném periodiku

Počátky české kramářské písně v pozdním humanismu?
Jan Malura
Rok: 2019, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Marie Schenková, Monika Szturcová
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podstawowe kwestie etyki tłumaczenia i przekładu słowa oryginalu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podvojný klášter klarisek a menších bratří v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poetologické aspekty obrazových naratívov (Dominika Petáková)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poetry in the First and Second Year of the Protectorate
Iva Málková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poezie Eduarda Ovčáčka a její přesahy do jiných médií
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Poezie Petra Motýla v kontextu poezie 90. let 20. století
Vasilios Chaleplis
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisní teorie vidění
Lukáš Lička
Rok: 2019, Filosofia & FF UK
kapitola v odborné knize

Pojetí odolnosti v současné psychologii
Karel Paulík
Rok: 2019, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Pojetí sebe sama v díle Adriany Piper
Barbora Michlová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojmenování apozičního typu jako předobraz konstrukcí s komponenty v podobě tzv. analytických adjektiv (na dokladovém materiálu ruštiny)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polish Online - Polish Language and Culture for Adult Learners
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
Michal Místecký
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Politika, sex a erotika - k obrazu ?normalizace? v románu Jaroslava Čejky Most přes řeku zapomnění
Petr Hrtánek
Rok: 2019, Studia et Documenta Slavica
článek v odborném periodiku

Polonistiky v České republice - činnost v letech 2016-2019
Michal Przywara
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Anna Burek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polské dny v Ostravě 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ponjatie antropocena i noosfery v kontekste russkoj idei bogočelovečestva i čelověka-boga.
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posouzení vědeckých výstupů pro Radu vlády pro výzkum a inovace
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost
Roman Rakowski
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Postoje ke smrti a vnímaná životní smysluplnost
Klára Machů, Johana Turčanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

posudek disertační práce
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na rukopis básnické sbírky Ireny Šťastné
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Potkały si dwie cieszynioczki...
Irena Bogoczová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Povaha protektorátní poezie
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Pozitivní a negativní transfery mezi češtinou, francouzštinou a dalšími cizími jazyky (nejen) v oblasti předložek
Iva Dedková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Práce a obživa v poezii inspirované životem na Valašsku (1882-1938)
Zdeněk Smolka
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Praktičeskij jazyk 1-2
Jelena Kupcevičová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pravdivost neexistujících propozic, věčnost pravdy a Bůh v pozdních spisech Waltera Burleyho
Jakub Varga
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Rok: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Rok: 2019, Springer VS
kapitola v odborné knize

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019, IATED Publications
kapitola v odborné knize

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Mlčoch
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
instagram
rss
social hub