Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Outsideři
Oldřich Solanský
Rok: 2008
stať ve sborníku

P. Oliva, Opera minora 2
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pansophia Russica Illustrata 3. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19.- 1. pol. 20 stol.
Igor Lisový, Zdeňka Matyušová
Rok: 2008, JU v Českých Budějovicích
odborná kniha

Papežská protekční privilegia a listy pro moravské kláštery do konce 15. století. Statistické zhodnocení
Pavel Hruboň
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských IV
Simona Mizerová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IV. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IV. Ostrava [2008-11-20 - 2008-11-21]
Blažena Rudincová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Past and Present of the English Language
Stanislav Kavka
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pavěk: Dedikace: Eseje
Jakub Guziur
Rok: 2008
stať ve sborníku

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Pedagogická fakulta UK v Bratislavě
Kornélia Machová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta v zrcadlech času (nad počáteční etapou 60. let)
Jiří Svoboda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Rok: 2008, Dokořán
kapitola v odborné knize

Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře
Marie Šťastná
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau
Eva Hofrichterová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Píseň o hunské bitvě
Miroslav Černý
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Píseň umírajícího Hjálmara
Miroslav Černý
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. (Kapitola: Sebrání některých vzdělávatelných písní a hymnografie české větve ochranovské Jednoty)
Jan Malura, Ondřej Macek
Rok: 2008, Kalich
kapitola v odborné knize

Podíl šlechty na železničním podnikání v habsburské říši. Základní srovnání situace v Anglii, Německu a habsburské říši
Petr Popelka, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2008, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu
Hana Šústková, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století
Martin Pilař
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poetika Stonišova románu o Paterkovi a pastýřce laní (poznámky k četbě)
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy
Jan Malura
Rok: 2008, Slovenská literatura
článek v odborném periodiku

Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy)
Jan Malura
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojednanie w Europie Południowo-Wschodniej.
Eva Saunders
Rok: 2008, Spoleczeństwo
článek v odborném periodiku

Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Polacy w Ostrawie
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Politická etika
Vladimír Šiler
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pootevřené dveře k americkému literárnímu kánonu
Stanislav Kolář
Rok: 2008, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře
článek v odborném periodiku

Postmodern mode of speech
Tomáš Hauer
Rok: 2008
stať ve sborníku

Postmoderna na lehátku
Martin Škabraha
Rok: 2008, A2. Kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Posudek disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století
Iva Málková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek disertační práce Ondřeje Berana
Petr Glombíček
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habil. práce P. Mittera
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poštmistr na příkladu Antona Franze Königa
Petr Popelka
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Potichu jako placebo
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Pôvod byzantsko-slovanského obradu na Spiši
Juraj BRINCKO
Rok: 2008, Theologos. Teologická revue.
článek v odborném periodiku

Poznámky k privilegovanej a konfirmačnej listine mesta Gelnica od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. In Ružomberský historický sborník II
Beáta Vida
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Poznámky k vymezení období let 1526-1740 v periodizaci slezských dějin
Jiří Brňovják
Rok: 2008
stať ve sborníku

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pozoruhodný soubor studií o polštině
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, OperaSlavica
článek v odborném periodiku

Pozpátku vpřed!
Jakub Guziur
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Praca socjalna w Republice Czeskiej - perspektywy i dylematy edukacji i praktyki
Alina Kubicová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub