Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street)
Jaroslav David
Rok: 2008, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

S polibkem Kleió je historie sexy! (Schama, S.: Krajina a paměť)
Martin Tomášek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Sabotáž
Vladimír Horák
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Sabotáž
Vladimír Horák
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Sabotáž
Vladimír Horák
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Salzburg Global Seminar
Stanislav Kolář
Rok: 2008
působení v zahraničí

Schematismy velkostatkářské držby
Kamil Rodan, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Schon wieder: Verbstellung und Topologische Felder
Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

Schultheisz, E., Magyar, L. A.: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769-1777. (Vzdelávanie lekárov na Trnavskej univerzite). Magyar tudománytörténeti intézet, Piliscsaba 2005
František Šimon
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sčítací operáty z moderního sčítání obyvatel
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Seeking a New Pedagogy: Teaching Intercultural Awareness through Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sensacii, sluchi, spletni, skandaly i dr
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Shifts of Explicitness in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Silná jako smrt je láska. Nad mystickým rozměrem staročeského Života svaté Kateřiny
Vendula Zajíčková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulation in der Antike II. Literarischer Fundus. Orvostörténeti
František Šimon, Florian Steger
Rok: 2008, Communicationes de historia artis medicinae
článek v odborném periodiku

Simultánní tlumočení
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

Situace uprchlíků v ČR (1999-2003)
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia - Czechia
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
kapitola v odborné knize

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Slavica Ivenum IX.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Slavné vily Moravskoslezského kraje
Martin Strakoš
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Sloužil jsem ve wehrmachtu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Slovensko v prvních poválečných letech. Od tržní po centrálně řízenou ekonomiku
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia
Iva Málková
Rok: 2008, Slovenská literatúra Revue pre literárnu vedu
článek v odborném periodiku

Slovník přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová, Andrzej Świerczyński, Dobrosława Świerczyńska
Rok: 2008, Euromedia group, k.s. - Universum
odborná kniha

Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słowo wstępne. Předmluva
Jana Raclavská
Rok: 2008, Společnost přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

Smrt jako prosté škrtnutí perem
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Sobáš kráľa Imricha: Prvá predmanželská zmluva v Uhorsku. In Ružomberský historický sborník II
Beáta Vida
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Socha ve městě
Marie Šťastná
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Socha-architektura-veřejný prostor
Marie Šťastná, Martin Strakoš
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Sociálně-demografická analýza města Orlové
Ivana Kaniová, Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální práce s imigranty
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení
Jiří Muryc
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Sociodemografické faktory ovlivňující vzdálenost migrace a její vývoj.
Lubor Hruška
Rok: 2008, Regionální studia
článek v odborném periodiku

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Sociolekty v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociologie
Lubor Hruška
Rok: 2008, Linde
kapitola v odborné knize

Sokolovna tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov 1908-2008
Karel Tabery
Rok: 2008, Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov
odborná kniha

Solomon Jakovlevič Lurje, vědec, pedagog a popularizátor antiky
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Some Observations on the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2008, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub