Publikační činnost - IS PUBL
Leonard Cohen: Potopa
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Leonard Cohen: Tisíce
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les particularités lexicales dans le langage du chat
Jan Lazar
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Les prépositions chez et vers dans l´oeuvre de Marc Levy: Toutes ces choses qu´on ne s´est pas dites
Iva Dedková
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Lešková Danka: Historická a fiktívna narativita v súčasnom diskurze s jánošíkovskou tematikou. Disertační práce
Józef Zarek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lexical patterning in research articles: Towards a workable summary
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku
Martin Tomášek
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Martin Jemelka
Rok: 2009, Repronis
odborná kniha

Limity a možnosti podnikání žen v Rakouském císařství (1806 - 1914)
Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Limity památkové péče a průmyslové dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Linguistic Characterology Revisited - A Spring-Board for Language
Roman ADAMCZYK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Lingvistická antropologie jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura polska we wwpółczesnych czeskich interpretacjach
Józef Zarek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lives for Ransom: Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938-1942
Christopher Hopkinson
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Londýnský Ústav Edvarda Beneše ke čtyřicátému výročí Československa roku 1958
Pavel Carbol
Rok: 2009
stať ve sborníku

L´Union européene : quelques idées d´activités ludiques pour exploiter ce theme
Guilaine Becker
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máchův Máj: zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Madona ze Slezské Ostravy: Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středoevropského umění
Milan PIŠL
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století
Svatava Urbanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století
Svatava Urbanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.): JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

MARCIN KUREK Y MARLENA KRUPA (coords.) (2008), Estudios Hispánicos XVI. Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica. Wroclaw: Universidad de Wroclaw
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
článek v odborném periodiku

Marek Hrubec (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech
Martin Škabraha
Rok: 2009, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Mariánské Hory a Hulváky
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Marie Terezie Wintersberger: Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku. Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mary Austin Crossing Boundaries
Petr Kopecký
Rok: 2009, Ars Aeterna
článek v odborném periodiku

Mary de Rachewiltz: Diskrétnosti - Ezra Pound, otec a učitel
Jakub Guziur
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Mascarada
Katerina Bohac
Rok: 2009
kurátor výstavy

Meaning predictability of novel, context-free compounds
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer, Rochelle Lieber
Rok: 2009, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Medzijazyková idiomatickosť odborného jazyka
Milada Jankovičová
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Metaphern und (metaphorische) Idiome als Ausdrucksmittel der Emotionalität. Dargestellt an der Emotion LIEBE
Jiřina Malá
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michálkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Międzynarodowa konferencja naukowa Język i literatura czeska - refleksja waźnych wadyrzeń historycznych, Racibórz 2-4 września 2009 r
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Miguel Espinosa, el autor emboscado
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Comares
odborná kniha

Miłoszowski obraz Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mluvená a psaná čeština v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku
Marek Vařeka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modalität als Ausdruck des sprechenden Menschen
Norbert Richard Wolf
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

MODERÁTORY A MEDIÁTORY ZÁTĚŽOVÉ ODOLNOSTI
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Petr Saforek, Karel Pavlica
Rok: 2009, Neuveden
odborná kniha

Modern English Phonemics
Stanislav Kavka
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modlitební knihy 18. a 19. století, a jejich ilustrace
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize


