Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience
Petr Kopecký
Rok: 2009
stať ve sborníku

Whims of the Old English Prefix ge- Revisited
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Rok: 2009, Ostrava Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Wieczny powrót w twórczości Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wielokulturowość zadomowiona w polszczyźnie. Polskie tłumaczenie powieści Ja, Najwyższy Augusto Roa Bastosa.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Wino jak życie: Promnicka dekada wina i kultury: ze zbiorów Biblioteki Sląskiej
Jan Malicki
Rok: 2009, Biblioteka Sląska
odborná kniha

Wintermesse 2009
Martin Mostýn
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

WNĘK, Konrad - ZYBLIKIEWICZ, Lidia A. - CALLAHAN, Ewa: Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938
Radek Lipovski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Word-formation tendencies in Standard Average European
Pavel Stekauer
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Xanthippé a její vzácný Sókratés
Igor Lisový
Rok: 2009, Nová forma
odborná kniha

XIV International TICCIH Congress ve Freiberg, Německo - člen organizačního výboru a organizátor postkongresové exkurze v Ostravské průmyslové aglomeraci
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě
Miloš Matěj
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

XV aniversario de la fundación de la sec. espaňola en la Fac. de Fil. y Letras
Kornélia Machová
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z dejín gréckokatolíckeho školstva na Spiši v 18. storočí.
Juraj BRINCKO
Rok: 2009, Verba Theologica
článek v odborném periodiku

Z oderského chuďasa vídeňský boháč. Životní příběh oderského soukenického tovaryše Augusta Herzmanského (1834-1896) aneb cesta k bohatství
Milan Myška
Rok: 2009, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky.
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zahraniční politika Václava II. v letech 1283-1300
Robert Antonín
Rok: 2009,
odborná kniha

Zavádění standardů kvality sociální péče do praxe z hlediska možností dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Dagmar Lahnerová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrem (některé další písemné prameny k nobilitacím v českých zemích v novověku)
Jiří Brňovják, Jiří Brňovják
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě - Nové Vsi
Martin Jemelka
Rok: 2009, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Zbožnost v Moravské Ostravě
Jana Grollová
Rok: 2009, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Zdeněk Jindra: Když byl Krupp dělovým králem
Milan Myška
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdeněk Rosenbaum
Jarmila KAŠNÍKOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby
Jan Malura
Rok: 2009
stať ve sborníku

ZLATA KUFNEROVÁ (2009), Čtení o překládání. Nakladatelství HaH Vyšehradská
Zuzana Honová
Rok: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
článek v odborném periodiku

Zlatý kroužek na rypáku vepře
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v sociálním zákonodárství po vstupu ČR do EU
Eva Saunders
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zoznam opátov Kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku. In Historia Scepusii. Vol. I. Dejiny Spiša I
Beáta VIDA
Rok: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave - Uniwersytet Jagielloński Kraków
kapitola v odborné knize

Zpracování posudku na distanční oporu v projektu OP VK, r.č.: CZ.1.07/1.3.05/11.0011- Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji.
Kornélia Machová, Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zpráva o činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování města Bílovce
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Martina SCHNEIDEROVÁ
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv"
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zprostředkující vliv genderových rolí v zátěžové odolnosti
Petr Saforek, Karel Paulík
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Zrození Baťovy průmyslové metropole
Ondřej ŠEVEČEK
Rok: 2009, Bohumír NĚMEC - VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství
odborná kniha

Zrození klostermannovského mýtu Šumavy (obrazy Šumavy v české literatuře 40.-90. let 19. století)
Martin Tomášek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Stellenwert des kreativen Schreibens im Grammatik-Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2009, ACADEMICUS
kapitola v odborné knize

Zur Formelhaftigkeit und Variation in frühneuhochdeutschen Texten zivilrechtlichen Charakters.
Lenka Vaňková
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Marie Vítková, Renée Grenarová
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Zur morphematischen Analyse der lateinischen Sprache
František Šimon, S. Oriňáková, Ján Genči
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zur Textgestaltung und Textinterpretation im Sprachunterricht
Pavla Zajícová, Beate Wischer
Rok: 2009, EU-Comenius
kapitola v odborné knize

Zvládání dětské agresivity
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zvládání zátěže vysokoškolských studentů a studentek
Karel Paulík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Związki i zależności kulturowe na pograniczu czesko-polskim Śląska
Karel Kadłubiec
Rok: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
kapitola v odborné knize

ZYBLIKIEWICZ, Lidia A.: Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności
Radek Lipovski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub