Publikační činnost - IS PUBL
Firbas, Jan
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Firbasian non-thematic layers and the communicative purpose of the writer
Zuzana Hurtová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Zuzana Hurtová
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Christopher Hopkinson, Zuzana Hurtová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Five Minute Internet Activities for Lazy Teachers and Tired Pupils
Markéta Bilanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Sredniowiecze polskie i powszechne
článek v odborném periodiku

Forms of Charity of Top Wealthy Town Businessmen in the Era of Industrial Revolution Shown on an Example of the Klein Family
Petr Popelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 1: Życie. ISBN 978-83-61727-40-8
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

František Lazecký - motivické a tematické konstanty a proměny jeho tvorby. Disertační práce
Iva Málková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Franz Kachler, Ivo Krsek, Fritz Kruspersky, Johann Boguslaw Lüdecke, Jaroslav Volenec
Pavel Šopák
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Fraseología espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frau als Beute
Eva Cieślarová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Fremde Realien in der deutsch-tschechischen Translation oder über die Hostie, die vom Kater Wasja Schamil gefressen werden sollte und die es in der Tat gar nicht gab
Eva Hrdinová
Rok: 2009
stať ve sborníku

From Ego to Eco: John Muir's Legacy
Petr Kopecký
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Funkce gest v rámci Hallidayova ideačního, interpersonálního a textového komponentu.
Lenka Sedlářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Galavečer TV NOE
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Gallia romanica. Románské umění na českém území
Marie Šťastná
Rok: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
kapitola v odborné knize

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English
Renáta Tomášková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
stať ve sborníku

Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

George Berkeley: život a dílo
Petr Glombíček
Rok: 2009, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

George Steiner a myšlenka Evropy
Stanislav Kolář
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien
Libuše Spáčilová, Lenka Vaňková
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Głos w dyskusji
Svatava Urbanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gothi parlano in todesco: Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny
Miroslav Černý
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grafik Václav Ševčík
Karel Tabery
Rok: 2009, vlastním nákladem
odborná kniha

Grafika a Kritika: transcendentální estetika a kinestetika
Stanislav Hubík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Graham Priest: Logika: průvodce pro každého
Petr Hromek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Granica w nich, granica w nas
Józef Zarek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Grázlové náš vzor
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hand Gestures as Manifestations of Communication Strategies
Lenka Sedlářová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Handbook of Compounding
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Hans Kudlich - Slezan, Němec, Američan
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hans Kudlich jako symbol velkoněmecké ideologie
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Haupttendenzen der Entwicklung des Eisenhüttenwesens in Mähren und Schlesien (17. bis 19. Jahrhundert)
Milan Myška, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Heidrekovy hádanky
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hermeneutika a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Heřmanice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung zum Dialog
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Histoire et culture de la France
Jana Brňáková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historia medicinae antiquae.
František Šimon
Rok: 2009, UPJŠ
odborná kniha

Historia Scepusii. Vol. I. Dejiny Spiša
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historická analýza příčin periferního postavení jesenického regionu
Petr Popelka, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
stať ve sborníku


