Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Stratégie zvládania v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stručně světem severských ság
Miroslav Černý
Rok: 2009, PERPLEX
kapitola v odborné knize

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Struny mysli
Marek Otisk, Marek Petrů
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Struny mysli
Marek Petrů
Rok: 2009, Montanex
odborná kniha

Středoevropské forum Olomouc. Architektonická studie
Pavel Zatloukal
Rok: 2009, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Střídavá výchova očima dětí
Alina Kubicová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Studia Germanistica IV
Lenka Vaňková
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Germanistica V
Lenka Vaňková
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Germanistica 4 - Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis
Milan PIŠL, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1 / 2009. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů, Lubomír Bartoš
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2
Jana Veselá
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2 / 2009. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009, Acta Academica Karviniesia
článek v odborném periodiku

Svátek Purim a násilí
Tomáš Novotný
Rok: 2009, Dingir
článek v odborném periodiku

SWOT Analysis of Anglicism Utilization Competence among Learners of English (Age 12-15)
Markéta Bilanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Synérgies Pologne, num. 5 / 2008, Traduire le paraverbal (coord. par Jerzy Brzozowski), Revue du Gerlint - Groupe d´Études et de Recherches pour le Francais Langue Internationale, Cracovie : 2008
Jitka Smičeková
Rok: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
článek v odborném periodiku

Systémy zdravotní péče ve vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2009
stať ve sborníku

SZYMCZAK, D: Modernizace *po velkopolsku*. Pokus o charakteristiku modernizačních procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Město a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava 2009, s. 160-167.
Aleš Zářický
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Šaldovské téma
Jiří Svoboda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku. Úvodní slovo
Jiří Brňovják
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Šolcová, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti . Praha: Grada, 2009
Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělská lexikologie a sémantika. Lexicología y semántica espaňolas
Lubomír Bartoš
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Španělsko-český, česko-španělský slovník. Bolsillo
Jiří Chalupa
Rok: 2009, Fin Publishing
odborná kniha

Tajemství gotických katedrál
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teaching to Teach Terminology. The Case of Medical Lexis and Beyond
Roman ADAMCZYK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technische Universität Dresden
Eva Hrdinová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Terminologický seminář
Marie Šťastná
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Andrea Pokludová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Text im Unterricht Deutsch als Fremdsprache schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textlinguistik fürs Examen. Buchbesprechung
Eva Bajerová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie
Irena Bogoczová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Texty, obrazy, stavby... (Nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana)
Zdeněk Smolka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The career anchors of czech politicians
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Soňa Lemrová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Changing English Language 2000-2010
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob
Rok: 2009
ediční a redakční práce

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography
Josef Fronek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography
Josef Fronek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub