Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku

Dobré ráno
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

"Domov je pevným bodem v mém nitru." Vladimír Neuwirth - český spisovatel mezi Opavou, Lovaní a Frankfurtem nad Mohanem
Iveta Rucková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku 1833-1936
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Epocha
odborná kniha

Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku
Jiří Muryc
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Drahý Viléme, drahý Jaroslave, milý Viléme, milý Františku (Závada je na vašem přijímači)
Iva Málková
Rok: 2008
libreta, scénáře

Droit devant soi on peut aller bien loin...Jan Šabršula:parcours d´un linquiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Důmyslné interpretace středověkého divadla (J. Veltruská: Posvátné a světské: Osm studií o starém českém divadle)
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ecrits sur le roman et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Ecrits sur le roman et le romanesque
Jana Veselá, Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Edmund Wilhelm Braun
Pavel Šopák
Rok: 2008, Slezská univerzita
odborná kniha

Einleitend: Erinnerung an zwei wichtige Jubiläen
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

El camino hacia USTED - la evolución del sistema pronominal en espaňol
Miroslav Slowik
Rok: 2008
stať ve sborníku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El Concilio de Remiremont (introducción y traducción al castellano)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

El fuego nuevo. Los purépechas y la formación de la nación purépecha
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Rok: 2008
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ellada boga Dionysa. He Ellada tú Dionysú.
Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008, Tellis
odborná kniha

Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Rok: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English compounds in the light of idiomaticity
Stanislav Kavka
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Vocabulary Characteristics in the 19th and 20th century
Zuzana Hurtová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetika přírody u Františka Xavera Šaldy
Martin Tomášek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Akademia techniczno-humanistyczna
kapitola v odborné knize

Etika v sociální práci
Eva Saunders
Rok: 2008, Ostravska univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ewald Murrer: Zápisník pana Pinkeho
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Experimentální skulpturální rodinný dům. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Faust. Národní divadlo moravskoslezské
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Feminist metaphors and philosophy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
článek v odborném periodiku

Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
stať ve sborníku

Feministické umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu
Pavel Šopák
Rok: 2008, Těšínsko LI
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře
Petr Kopecký
Rok: 2008
působení v zahraničí

Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani
Petr Hrtánek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Filozofická interpretace vybraných próz Jiřího Šotoly
Jakub Klein
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofowie postmodernistyczni twierdza ze
Tomáš Hauer
Rok: 2008
stať ve sborníku

Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Finanční rámec operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Firbasian non-thematic layers in paragraphs and beyond
Zuzana Hurtová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Forming intelligentsia in Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Historical Social Research/ Historische Sozialforschung
článek v odborném periodiku

Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Slezské zemské muzeum
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub