Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Hoskovcová, S. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hostinec Heinrichshof v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec U Žida neboli U Ploszka v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

How to View Daffodils: Cultural Borders in Jamaica Kincaid's Lucy
Stanislav Kolář
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hrtánek Petr: Kacíři, rouhači a ironikové (v současné české próze). Rigorozní práce
Martin Pilař
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hrušov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hrušov jako příměstská sídelní jednotka industriálního typu (Charakteristika některých zvláštností života a zániku této specifické lokality z antropologického hlediska).
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hříšníci, třeste se! Obrazy očistce ve staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Igor Hájek - The Czech Literary Scientist in Exile
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2009, The Journal of Arts and Science
článek v odborném periodiku

Iluminace rukopisů Zdíkova skriptoria; katalogové položky románská plastika, č. 42-44; knižní malba, č. 49,53,56-59,6163
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Iluminované rukopisy vévody z Berry
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imi - Krav Maga
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impresion.es. Diciembre 2009. Número 2
Jana Veselá, Katerina Bohac
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Impresion.es. Junio 2009, Número 1
Jana Veselá, Katerina Bohac
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

IMPRESION.es 1
Katerina Bohac
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Imrich LIchtenfeld
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Memory of Professor Aleš Svoboda
Miroslav Černý
Rok: 2009, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

"Inexplicable as an Earthquake": The Disruptive Impact of the Holocaust on the Family in Schaeffer?s Anya and Spiegelman?s Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inspirováni Milošem Sýkorou: Konrád Babraj a Jan Skácel
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2009, Nové břehy
článek v odborném periodiku

Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart
Eva Hrdinová
Rok: 2009
působení v zahraničí

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Marie Krčmová
Rok: 2009, Nakladatelství Lidové noviny 2009
odborná kniha

Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Interferenz als Fehlerquelle bei fortgeschrittenen deutschlernenden Tschechen
Martina Imider
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

Interkulturní komunikace a kompetence jako prostředek porozumění?
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa, dotisk
Kornélia Machová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Introduction
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer, Rochelle Lieber, Rochelle Lieber
Rok: 2009, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Introduction of Section I9: Public Activity of The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introduction to Linguistics. A practical Coursebook
Stanislav Kavka, Renáta Gregová, Lívia Körtvélyessy
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Isidorova jedenácta kniha Etymologií a antické lékařství
František Šimon
Rok: 2009, Oikoymené
kapitola v odborné knize

Izmedju idioma, jezika i stila (uvid u jezičnu situaciju na slavenskom, osobito češkom području
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja
článek v odborném periodiku

Já, ty a oni v polských aforismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jak myslet
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se oblékali Místečani a Místečanky ve 20. letech 19. století?
Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jak zbudowana jest krzyżówka panoramiczna
Radka POLJAKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ján I., spišskoštiavnický opát (1286 - 1310)
Beáta VIDA, Martin Homza, Stanisław Andrzej Sroka
Rok: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave / Uniwersytet Jagielloński Kraków
kapitola v odborné knize

Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu
Marek Vařeka
Rok: 2009, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.
článek v odborném periodiku

Ján Jessenský v kontexturenesanční filosofie
František Šimon, J. Nejeschleba
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Rohel dětem
Svatava Urbanová, Petr Rohel, Eva Rohlová
Rok: 2009, Městský obvod Ostrava-Pustkovec
kapitola v odborné knize

Jan Szcepański. Dzenniki z lat 1935 - 1945
Karel Kadłubiec
Rok: 2009, Muzeum Ustroński im. Jana Jarockiego
odborná kniha

Jazyk ve Wittgensteinově Tractatu
Antonín Dolák
Rok: 2009, Organon F
článek v odborném periodiku

Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie
Jiří Muryc
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Jazz, Poetry, Ethnicity and Democracy in the Work of Gary Snyder
Petr Kopecký
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku

Jelena Jedličková - kresby a obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Jen ve "Svornosti" je naše síla a spása (historie spolku Svornost v Krnově).
Lenka Králová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jeseň v pranostikách : porovnanie poľských a slovenských pranostík
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub