Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Mary Austin Crossing Boundaries
Petr Kopecký
Rok: 2009, Ars Aeterna
článek v odborném periodiku

Mary de Rachewiltz: Diskrétnosti - Ezra Pound, otec a učitel
Jakub Guziur
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Mascarada
Katerina Bohac
Rok: 2009
kurátor výstavy

Meaning predictability of novel, context-free compounds
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer, Rochelle Lieber
Rok: 2009, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Medzijazyková idiomatickosť odborného jazyka
Milada Jankovičová
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Metaphern und (metaphorische) Idiome als Ausdrucksmittel der Emotionalität. Dargestellt an der Emotion LIEBE
Jiřina Malá
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michálkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Międzynarodowa konferencja naukowa Język i literatura czeska - refleksja waźnych wadyrzeń historycznych, Racibórz 2-4 września 2009 r
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Miguel Espinosa, el autor emboscado
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Comares
odborná kniha

Miłoszowski obraz Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mluvená a psaná čeština v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku
Marek Vařeka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modalität als Ausdruck des sprechenden Menschen
Norbert Richard Wolf
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

MODERÁTORY A MEDIÁTORY ZÁTĚŽOVÉ ODOLNOSTI
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Petr Saforek, Karel Pavlica
Rok: 2009, Neuveden
odborná kniha

Modern English Phonemics
Stanislav Kavka
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modlitební knihy 18. a 19. století, a jejich ilustrace
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Moravská Ostrava
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Moser, Ludwig, Karl
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Možnosti a postupy snižování pracovního stresu v evropských zemích
Ivana Kazdová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Muglinov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Multikulturní výchova a její limity při vytváření povědomí o vlastní kulturní a etnické identitě
Jan Sebastian Novotný, Petr Sýkora, Olga Doňková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Museums, Nobility and Entrepreneurs
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

MYŠKA, M.- DOKOUPIL, L.- ZÁŘICKÝ, A.- DANĚK, R.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 12 (24.). 1 heslo.
Radek Lipovski, Milan Myška, Jana Psotová, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav Daněk
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.), (1 heslo pod zkratkou SU)
Svatava Urbanová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Mytická krajina Zeyerova Vyšehradu
Martin Tomášek
Rok: 2009, Host
kapitola v odborné knize

Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mytopoetické aspekty literární krajiny v raných prózách K. Klostermanna
Martin Tomášek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mýtus a čas ve Skácelově poezii
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mýtus v románu Pavla Brycze
Iveta Mindeková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Na křižovatkách životních cest (vzpomínka na Jana Rohla)
Jiří Svoboda, Petr Rohel, Eva Rohlová
Rok: 2009, Městský obvod Ostrava-Pustkovec
kapitola v odborné knize

Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Nabývání československého státního občanství v letech 1918-1935
Michal SOJČÁK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nad básnickou sbírkou (Katarína Kucbelová Malé velké mesto)
Iva Málková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury
Jan Malura
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nadějný debut vidím...
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Nahodilé a podstatné rysy jazyka dle Traktátu
Antonín Dolák
Rok: 2009, Filozofický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Najlepší lekár je aj filozofom
František Šimon
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nedají si říct a nedají si říct!
Miroslav Černý
Rok: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k ikonografickým aspektům iluminované výzdoby v rukopisu Codex Gigas
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub