Publikační činnost - IS PUBL
Eliphas Lévi a satanismus
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2010, Dingir
článek v odborném periodiku

Emblematické tisky olomouckých jezuitů
Lubomír Konečný, Martin Elbel, Jaromír Olšovský, Ondřej Jakubec
Rok: 2010, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Eva Karaffová, František Baumgartner
Rok: 2010
stať ve sborníku

Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu
František Baumgartner, Zuzana Molčanová, Martina Chylová
Rok: 2010, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

Emotionalität in Filmrezensionen. Dargestellt an der Emotion LIEBE in den Filmen über Liebe
Jiřina Malá
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Emotionen im Drama
Milan PIŠL, Norbert Richard Wolf, Lenka Vaňková
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Emotionen in Filmuntertiteln
Marek GAJDA, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Emotionen in Volksliedern der Sammlung ´Des Knaben Wunderhorn´
Miroslava TOMKOVÁ, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Emotionen Liebe und Angst im liturgischen Text
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entfremdungsgefühle in den Werken von Erica Pedretti und Peter Härtling
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERASMUS, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 24. 11. - 29. 11. 2010
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Erós a jeho metamorfózy
Lenka Naldoniová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Etapas de una nación según la TRILOGÍA PARAGUAYA
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Etické aspekty účasti poskytovatelů v procesech komunitního plánování sociálních služeb
Zuzana HLOUŠKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Evropské baroko
Marie Šťastná
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské malířství a sochařství 19. století
Petr Holý, Marie Šťastná
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské malířství a sochařství 19. století
Andrea Pokludová, Marie Šťastná
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exkursion nach Prag zur Präsentation des DAAD-Alumniportals
Mathias Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální hledání Karla Kosíka
Jiří Svoboda
Rok: 2010, Bohemica Olomucensia 1 - Symposiana
článek v odborném periodiku

Exposición Colectiva
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2010, Meninis tekstas
článek v odborném periodiku

Fenomén spirituality a jeho integrace do osnov sociální práce
Alina Kubicová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Figury a figurace
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl
Jan Čížek
Rok: 2010, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Rok: 2010
působení v zahraničí

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Rok: 2010
působení v zahraničí

Filozofie a etika pro sociální práci
Vladimír Šiler
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Filozofie a feminizmus
Vladimír Šiler, Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forming Intelligence in Moravia and Silesia in the 2nd Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 2: Pisma. ISBN 978-83-61727-70-5
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francois Ost (2009), Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris: Librairie Artheme Fayard.
Zuzana Honová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Hrubín Básně
Iva Málková
Rok: 2010, Host - vydavatelství s.r.o.
odborná kniha

Frazémy se slovem Bůh
Marcela Grygerková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologia somatyczna we współczesnej gwarze regionu wodzisławskiego
Joanna Danszczyk
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologia somatyczna we współczesnej gwarze regionu wodzisławskiego
Joanna Danszczyk
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Freuen wird sich meine Seele im Herrn oder der liturgische Text und Emotionen
Eva Hrdinová
Rok: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Fundraising
Petra Šobáňová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkční stylistika ruského jazyka
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fußball und Emotionen
Martin Mostýn
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Galina Ustvolskaja: Symfonie č. 1 pro symfonický orchestr a chlapecké hlasy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)


