Publikační činnost - IS PUBL
Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Chiméra Huong Thanh
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Cierpienie i ofiara. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX w.
Jolanta Greń
Rok: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
odborná kniha

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický
Rok: 2010, Professional Publishing
odborná kniha

Co oko nevidí
Martin Škabraha
Rok: 2010, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
článek v odborném periodiku

Co oko nevidí? O estetickém rozměru politiky
Martin Škabraha
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Collocation - notion a embarras terminologique
Jana Brňáková
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, num. 1
článek v odborném periodiku

Colores de la Selva, Jan Dungel
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Comment imaginer l´avant-garde aujourd´hui?
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Communication Strategy in E-mails from the Viewpoint of FSP
Zuzana Hurtová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Compliment and flattery as a conversational strategy in Czech
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

COMPLIMENTING IN CZECH AND POLISH: Structural and pragmatic similarities and differences
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Concurso Deruta
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Conferencia Internacional sobre la identidad
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contenidos de la revista Studia Romanistica 1995-2009
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Contes juifs
Karel Tabery
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cseh nyelvkönyv, Czeh nyelvkönyv Munkafüzet
Marcela Grygerková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Cult fiction a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cult fiction a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Cult ficton a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010
stať ve sborníku

Curso de conversación
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Literature from the Viewpoit of an Exile Literary Critic
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeching the beat, beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia
Petr Kopecký
Rok: 2010, The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture
článek v odborném periodiku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Česká a slovenská bibliografie prací strojovém a počítačem podporovaném překladu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu
Richard Psík
Rok: 2010, archiv města Ostravy
kapitola v odborné knize

Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Das Leben und Werk von Professor Milan Myška, in: Zářický, Aleš, Milan Myška. Z díla hospodářského historika, Ostrava 2010, S. 569-578.
Mathias Becker
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dějiny výrobní techniky
Stanislav Knob
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Délka výkonu profese jako činitel ovlivňující percepci pracovní zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dělnické a hornické kolonie. Bydlení v průmyslových aglomeracích
Alena Borovcová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Delovaja perepiska v Rossiji
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den spřekladem, Analýza opravených textů na KGE
Eva Hrdinová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Mathias Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (5. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Martin Mostýn
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Deníky Jana Jáchyma ze Žerotína. Život šlechtice na počátku 18. století
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2010, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Der jüdische Adel in Mähren
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


