Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Retrospektiva
Karla Kovalová
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Revitalizace a konverze průmyslových objektů
Andrea Pokludová, Jiří Merta
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rifmy i sredstva ich realizacii v russkich narodnych primetach o pogode
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Rodina Boos-Waldeck z Vizovic - konfrontace německé šlechtické tradice s nově vzniklým československým státem
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role dobrovolnictví v kontextu řešení sociálních problémů
Ivana Půlpánová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role dobrovolnictví v kontextu řešení sociálních problémů
Ivana Půlpánová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Roman Tadič. Cesty do posvátné hory
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rosyjski rock - specyfika, kontekst kulturowy. Uwagi wstępne
Jolanta Greń
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rozhovory před půlnocí
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Rozmanitost světa médií jako jedna z podmínek pro vznik nových forem
Václav MORAVEC
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Rozvoj kompetencí manažerů v sociálních službách
Ludmila Houdková, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Rozvoj podnikavosti: současné přístupy a metody ve vazbě na hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávacích programů
Lukáš DURDA
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rozvojové kompetence
Zdeňka Planá, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

RUBIO NAVARRO, G. M. (1999), Música y escritura en Alejo Carpentier. Alicante: Universidad de Alicante. ISBN 8479084766. 248 pp
Jan Mlčoch
Rok: 2010, Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010
článek v odborném periodiku

Rudol Jurolek Smrekový les
Iva Málková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Russkie bezekvivalentnye frazemy i slovackie frazeologičeskie lakuny
Milada Jankovičová
Rok: 2010, Belgorodskij gosudarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize

Russkije bezekvivalentnyje frazemy i slovackije frazeologičeskije lakuny
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rytíři či vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona Adámková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Řídící kompetence
Radka Čaníková, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

"Safe underneath the Story of My Life": Completing the Circle in Phyllis Alesia Perry's Stigmata
Karla Kovalová
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Sámové. Jazyk, literatura a společnost
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

San José State University, USA
Petr Kopecký
Rok: 2010
působení v zahraničí

Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010. Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích.
Alena Borovcová, Alena Borovcová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Sedm kráčejících mužů a pohyb hmoty sochy
Petr Holý
Rok: 2010, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Semiologie oder Magiologie
Stanislav Hubík
Rok: 2010, Bielefeld: transkript Verlag
kapitola v odborné knize

Sermo ako vrchol kazaťelskej činnosti v XII. - XVI. storočí
Beáta VIDA
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Session S8: Xth International Conference on Urban History
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová, Alena Borovcová, Miloš Matěj, Miloš Matěj
Rok: 2010, Jaga Group s.r.o
kapitola v odborné knize

Sewing Memories, Connecting Lives: The (Inter)Textual Quilt in Phyllis Alesia Perry's Stigmata
Karla Kovalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SI LO DIXIESE DE MÍO: Averroísmos y ortodoxia en el LIBRO DE BUEN AMOR
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Skácelova inspirace moravským folklorem
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skácelova inspirace moravským folklorem
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Skutečnost jako maska
Katerina Bohac
Rok: 2010
kurátor výstavy

Śląsk w pracach encyklopedycznych ośrodka ostrawskiego
Milan Myška
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavic network - zradnosti slovinskej a slovenskej lexiky
Marta Pančíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal
Rok: 2010, Foibos
odborná kniha

Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos
Jakub Guziur
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Slezský konzulát v Praze.
Andrea Pokludová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovenské frazémy športového pôvodu
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Słowa klucze poezji K.H. Máchy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socha ve veřejném prostoru "podivného" města
Marie Šťastná
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sochař básník Michael Lekakis - Erós Psyché
Jakub Guziur
Rok: 2010, Periplum
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub