Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sociální inkluze jako jedna z hodnot a principů existence médií veřejné služby
Václav MORAVEC
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sociální začleňování špičkových měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce na příkladu moravské podnikatelské rodiny Kleinů.
Petr Popelka
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Sofía Casanova Lutoslawska - Hiszpańska poetka, polska patriotka. Portret zwielokrotniony
Piotr Sawicki
Rok: 2010, Muzeum Przyrody v Drozdowie
kapitola v odborné knize

Sofía Casanova Lutosławska: Więcej niż miłość. Powieść współczesna
Piotr Sawicki
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Sophisticated praise in Czech and Polish
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce I
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce II
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce III
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce IV
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce V
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce VI
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce VII
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce VIII
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sovětská historiografie do perestrojky o otrokářství starověkého Řecka
Igor Lisový
Rok: 2010, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Specifická emblematická gesta v češtině a v polštině
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Naučni trudove - Filologija
článek v odborném periodiku

Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace (kapitola z nepublikovaných memoárů prof. PhDr. Arnošta Klímy, DrSc.)
Milan Myška
Rok: 2010, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae
kapitola v odborné knize

Sprachliche Säkularisierung
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sredstva realizacii rifm v russkich narodnych primětach o pogodě
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Srovnávací frazeologie a paremiografie : Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků. Frazeologia i paremiografia porównawcza : Wybrane studia z zakresu języków slowiańskich i romańskich
Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků
Tomáš Rucki, Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci
Vladimír Šiler
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Starého psa novým kouskům nenaučíš
Miroslav Černý
Rok: 2010, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku

Staročeský Passionál
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010, FF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Statistické zprávy obchodních a živnostenských komor
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistika přirozené měny obyvatelstva (vitální statistika)
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Stávkové hnutí v Rakouském Slezsku do 1. světové války
Stanislav Knob
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Steinbeck Behind the Iron Curtain
Petr Kopecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stimme und Emotionen: Zu metasprachlichen Kommentierungen der Stimmvarianz in Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2010, Universitätsverlag Winter
kapitola v odborné knize

Stopy uherské nižší šlechty v kvaternech majestátu a slibú vernosti moravských desk zemských od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2010
stať ve sborníku

Strategia tłumaczenia prawniczego
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2010, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku

Stratégie zvládania vo vzťahu k psychologickej osobnej pohode v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2010
stať ve sborníku

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Structural conservatism and innovation in texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914
Petr KADLEC
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studentská vědecká konference katedry romanistiky
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Studia Germanistica VI
Lenka Vaňková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Studia Germanistica VII
Lenka Vaňková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1 / 2010. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2 / 2010. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.10, Num. 1
Jana Veselá
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Studium žánrů, zejména ve starší literatuře
Jan Malura
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Subjektivní pracovní zátěž a zdraví učitelů a učitelek
Karel Paulík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Súčasné aspekty filológie III
Marek HAMPL
Rok: 2010, Acta humanica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub