Publikační činnost - IS PUBL
Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711).
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010, Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)
článek v odborném periodiku

Analyzing e-mails from the viewpoint of FSP
Zuzana Hurtová
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Anatomická nomenklatúra včera,dnes a zajtra
František Šimon, J. Danko
Rok: 2010
stať ve sborníku

And Where is the Author? Options of Personal Identity in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Anglická diabetologická terminologie
Roman ADAMCZYK
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník
Josef Fronek
Rok: 2010, LEDA
odborná kniha

Angličtina pro jazykové školy III (upravené vydání s klíčem)
Stella Nangonová, Christopher Hopkinson, Jaroslav Peprník
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt. Geschichten, die Kinder stark machen.´
Eva Cieślarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ano anglosaské antologii
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998-2006 (Tucet vzpomínek)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Arcivévoda Rudolf Johann Josef Rainer, olomoucký arcibiskup a průmyslový podnikatel
Milan Myška
Rok: 2010, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít
Vladimír Šiler
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Drama. Die Emotion Ärger auf dem Beispiel des Dramas Herr Kolpert von D. Gieselmann
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Dramentext im Deutschen und im Tschechischen - die kontrastive sprachwissenschaftliche Analyse
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausstellung von Bildern der Künstlerin Michaela Spakovska - Mit einführenden Worten von M. Becker
Mathias Becker
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Austriackie spisy pośmiertne - źrodła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bádání o starší české literatuře: K historii (a koncepci) kolektivních projektů
Jakub SICHÁLEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Básně Bohdana Trojaka: Bez názvu / Bez tytułu a Let (Capriccioso) / Lot (Capriccioso)
Agnieszka Baran
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bednarski Adam - Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919-1939.
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beletrie mezi eschatologií a alchymií
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Bibliografie díla Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bin ich ein Gegenstand?
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2010, Winter Verlag
kapitola v odborné knize

Biografické výzkumy a studium dějin podnikání
Milan Myška, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

Blues Alive
Michal Przywara
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bohemica Olomucensia 1
Iva Málková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Buddhismus
Jiří Holba
Rok: 2010, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Building identities and relationships in commercial websites: a contrastive view of communication strategies
Christopher Hopkinson
Rok: 2010, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Building identities in commercial websites: a contrastive view of communication strategies
Christopher Hopkinson
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cambio de código en los foros de debate en la prensa gallega
Irena Fialová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Carissime, kde se touláte
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Cartesian Common Sense?
Petr Glombíček
Rok: 2010, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

CATALOGUS VENERABILIS CLERI ARCHIDIOECESEOS OLOMUCENSIS JAKO PRAMEN PRO DĚJINY CÍRKVE
David MANDÁT
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Chiméra Huong Thanh
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Cierpienie i ofiara. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX w.
Jolanta Greń
Rok: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
odborná kniha

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický
Rok: 2010, Professional Publishing
odborná kniha

Co oko nevidí
Martin Škabraha
Rok: 2010, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
článek v odborném periodiku

Co oko nevidí? O estetickém rozměru politiky
Martin Škabraha
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze


