Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Przestrzeń jako kategoria językowa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Usta ad albim Bohemica
článek v odborném periodiku

Přechovávání Tóry na Koloredově na konci 18. a v první polovině 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy
článek v odborném periodiku

Překladatelská dílna: španělština 2011
Kornélia Machová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Přínos využití modelů v teorii resilience
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 2011, FF OU
odborná kniha

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Příspěvek k netradičním konstrukcím identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková, Simona Dobešová Cakirpaloglu
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychiatrické a sexuologické znalecké závěry neakceptovatelné státními zastupitelstvími
Tímea Trzos
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychological issues of volunteering in the context of school education
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychologie a její kontexty, 1/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
ostatní

Publikace Dějiny Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi
Radek Lipovski
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Působení řádu sester sv. Karla Boromejského v Českém Těšíně v letech 1920-1953
David MANDÁT
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Pygmejové Tvoji bratři
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Quantitative Analysis of Dialogues in the Computer Game Fallout
Daniel Bizoň
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative and Qualitative Aspects of Metadiscourse in the Genre of Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Queen´s University Belfast
Daniela Rywiková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Queen?s university of Belfast
Jana Grollová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Quelques observations sur les écrits atypiques en francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal
Jan Holeš
Rok: 2011, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Rafael Barrett y Josefina Plá. Dos espaňoles en rescate de la mujer paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
článek v odborném periodiku

Rafael Barrett y las ideas de la generación del 98. Aclaraciones críticas
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Raková, Zuzana (2011): Francophonie de la population tch?que 1848-2008, Brno: MU
Jan Holeš
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Raně středověký latinský abakus
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reading between the Lines - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti
Daniela Rywiková
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ostatní

Recepce tvorby Milana Kundery v polském a českém kulturním kontextu (se zaměřením na romány)
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Rok: 2011
ostatní

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Rok: 2011
ostatní

Reflexe kultu Panny Marie hostýnské v kramářských tiscích
Barbora Byrtusová
Rok: 2011, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Reflexión sobre la imagen de Europa y la de la América Latina vistas a través de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011
článek v odborném periodiku

Reflexiones sobre el concepto de argot
Lubomír Bartoš
Rok: 2011, Universidad de Sevilla
kapitola v odborné knize

Reformácia v prostredí byzantsko-slovanského obradu (na príklade konfesionálne zmiešaného Spiša)
Juraj Brincko
Rok: 2011
stať ve sborníku

Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže
Marek Otisk
Rok: 2011, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Rekonstrukce versus objektivita
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Relationships and identities in conference presentations: Czech speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reliabilita měření variability srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů
Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Renesanční cesty k náboženské toleranci (Kusánský, Ficino, Reuchlin a Postel)
Jan Herůfek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2011, Didaktis
kapitola v odborné knize

Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti
Marek Malůš , Martin Kupka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková, Vladimír Řehan
Rok: 2011
stať ve sborníku

Retrospektivy
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub