Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Diogenés šílejícím Sókratem
Oldřich Kramoliš
Rok: 2010, -Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Diplomové práce z problematiky historické demografie na katedře historie pedagogické fakulty v Ostravě v letech 1969-1991
Radek Lipovski
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2010, La Revue des Lettres modernes
článek v odborném periodiku

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Revue des lettres modernes
článek v odborném periodiku

Dislocation women from Philosophy: FIve strategies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Revista Clepsydra
článek v odborném periodiku

Dívčí domov v Chuchelné - jeho geneze, tvůrci a umělecká výzdoba
Jiří Jung
Rok: 2010, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Dobové aktuální písně o svatých mezi českými kramářskými tisky
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dopisy čtenářů Františka Hrubína (na základě jeho pozůstalosti)
Iva Málková
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dovednosti k řešení problému
Lucie Skříšovská, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Dudášová-Kriššáková, J.: Kapitoly zo slavistiky II.
Marta Pančíková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dušan Uhlíř - Slezský šlechtic Felix Lichnovský
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dvůr
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dynamics Analysis of Cavitation Disintegration of Nanoparticles in a Liquid Suspension Using a New Water-Jet Mill Device (WJM)
Roman ADAMCZYK
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Efektuace: Máme učit podnikání jinak?
Lukáš DURDA
Rok: 2010
stať ve sborníku

Effective Writing: Communication Strategies in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
stať ve sborníku

El análisis traductológico de los cuentos de Arturo del Hoyo
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

El elemento espaňol SE y sus valores
Jana Veselá
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Eliphas Lévi a satanismus
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2010, Dingir
článek v odborném periodiku

Emblematické tisky olomouckých jezuitů
Lubomír Konečný, Martin Elbel, Jaromír Olšovský, Ondřej Jakubec
Rok: 2010, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Eva Karaffová, František Baumgartner
Rok: 2010
stať ve sborníku

Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu
František Baumgartner, Zuzana Molčanová, Martina Chylová
Rok: 2010, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

Emotionalität in Filmrezensionen. Dargestellt an der Emotion LIEBE in den Filmen über Liebe
Jiřina Malá
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Emotionen im Drama
Milan PIŠL, Norbert Richard Wolf, Lenka Vaňková
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Emotionen in Filmuntertiteln
Marek GAJDA, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Emotionen in Volksliedern der Sammlung ´Des Knaben Wunderhorn´
Miroslava TOMKOVÁ, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Emotionen Liebe und Angst im liturgischen Text
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entfremdungsgefühle in den Werken von Erica Pedretti und Peter Härtling
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERASMUS, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 24. 11. - 29. 11. 2010
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Erós a jeho metamorfózy
Lenka Naldoniová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Etapas de una nación según la TRILOGÍA PARAGUAYA
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Etické aspekty účasti poskytovatelů v procesech komunitního plánování sociálních služeb
Zuzana HLOUŠKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Evropské baroko
Marie Šťastná
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské malířství a sochařství 19. století
Petr Holý, Marie Šťastná
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evropské malířství a sochařství 19. století
Andrea Pokludová, Marie Šťastná
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exkursion nach Prag zur Präsentation des DAAD-Alumniportals
Mathias Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální hledání Karla Kosíka
Jiří Svoboda
Rok: 2010, Bohemica Olomucensia 1 - Symposiana
článek v odborném periodiku

Exposición Colectiva
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2010, Meninis tekstas
článek v odborném periodiku

Fenomén spirituality a jeho integrace do osnov sociální práce
Alina Kubicová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Figury a figurace
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl
Jan Čížek
Rok: 2010, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Rok: 2010
působení v zahraničí

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Rok: 2010
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub