Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
University of Gdansk, Poland
Blažena Rudincová
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Sakarya
Iveta Zlá
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerza v Ljubljani
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerzita Konstantina Filozofa Nitra
Eva Hrdinová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerzita v Erfurtu
Iveta Zlá
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerzita ve Vídni
Iveta Zlá
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerzita Wurzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Uniwersytet kard. S. Wyszynskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2011
působení v zahraničí

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polsko)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2011
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Úpravna vody ve Vítkově - Podhradí, relativní hlediskahodnocení a limity památkové ochrany funkční technické památky
Alena Borovcová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Úpravna vody ve Vítkově -Podhradí, relativní hlediska hodnocení a limity památkové ochrany funkční technické památky
Alena Borovcová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda
Martin Tomášek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2011
stať ve sborníku

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Rok: 2011, Divadelní revue
článek v odborném periodiku

V. Mokijenko, Ja. Guljuszkina, Razgovornyj czeszskij w dialogach, Sankt-Peterburg 2011, 128 s. ISBN 978-5-9925-0643-3
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ostatní

Vánoční hry ze sbírky Julia Feifalika Lidové hry z Moravy
Jiřina PAVLÍKOVÁ
Rok: 2011, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Varietäten des Deutschen beim Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově.
Jitka Radimská
Rok: 2011, Jihočeská univerzita-Nová tiskárna Pelhřimov
odborná kniha

Verb beyond transition
Ivana Řezníčková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci?
Nicole Horáková Hirschlerová, Oldřich Chytil
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Veřejnoprávní média v novém desetiletí. Čas na privatizaci.
Vladimír Horák, Oldřich Chytil
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

VIA CORDIS: ARS INTERPRET ATIONIS HERMENEUTICAE - Duchovědné paradigma literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Via Cordis: Ars Interpretationis Hermeneuticae
Tomáš Rucki, Miroslav Mikulášek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

VIII Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Virginia Woolfová: Roky
Michal Místecký
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Visiones
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Vladimír Biloveský, Martin Djovčoš: VYBRANÉ KAPITOLY Z TRANSLATOLÓGIE I.
Zuzana Honová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika
Jaroslav David
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Vocabulary richness in Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Vojta Beneš - vlastenec, pedagog, exulant
Pavel Carbol
Rok: 2011
stať ve sborníku

VORÁČEK, Emil a kol.: Luže v dějinách. Díl 1. Od počátků středověku do konce 17. století. Luže : Město Luže, 2010, 291 s. ISBN 978-80-254-8472-2.
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Vrchnost a její dominium-hukvaldský hrad a panství v době předbělohorské
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.
článek v odborném periodiku

Všímavost a sociální práce
Zdeňka Planá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák, Ivana Půlpánová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané právní aspekty pozůstalostní agendy v době postosvícenské (1789/1790-1848)
Radek Lipovski
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Východ a Západ v techné hermeneutiké a jeho duchovědném paradigmatu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Výčep piva a hostinská živnost na Ostravsku v proměnách 19. století
Radoslav DANĚK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vyhledávání pomoci jako psychologický problém
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub