Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vývinové rozdiely v sociálnej inteligencii a jej komponentoch
František Baumgartner
Rok: 2011, Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Význam Igora Hájka při vytváření kánonu české literatury v západním kontextu
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam ženskej roly očami mladých slovenských žien
Ivana Václaviková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vzájemné zrcadlení: česká společnost a jižní Slované v perspektivách obrozenského cestopisu
Martin Tomášek
Rok: 2011, Slavistika
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na profesora Josefa Hladkého
Miroslav Černý
Rok: 2011, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Vzpomínky Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska v 15.-20. století
Jiří Brňovják, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Išleido leidykla Edukologija Vilnius
kapitola v odborné knize

Wallaceovy post-jižanské viněty
Jakub Guziur
Rok: 2011, Argo
kapitola v odborné knize

Wartime Political Discourse
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wartime Political Discourse
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Was die Stimme ueber Emotionen verraten kann. Eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Weeber, Karl - Wilhelm. Alltag im Alten Rom. Das Stadtleben
Igor Lisový
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Where is the Truth? - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Where is the Truth? - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Will English become one of the lingua francas in Georgia?
Lenka Sedlářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Word length in Slovak poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU). Auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein/Ursula Schulze erarb. von Sibylle Ohly/Daniela Schmidt, Lfg. 21 -24, unter L
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

X. sjezd českých historiků: Sekce F / Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků
Stanislav Knob
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
stať ve sborníku

Z dělnických rodin mezi inteligenci.
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství od poloviny 19. století do roku 1918 (1938). Možnosti, limity a dílčí výsledky výzkumu.
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání
Jan Al Saheb
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zakládací listina
Richard Psík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Zapomenutá kresba v brevíři svatojiřského kláštera v Praze a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zastavení nad hrubínovskými edicemi
Iva Málková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěry a výhledy
Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zdeněk Bůžek - žák akademika Samarina
Petr KAŠING
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zdi mezi lidmi
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Zdraví a copingové strategie vysokoškolských studentů
Karel Paulík
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zeitliche aktuelle Lieder von Heiligen unter tschechischen auf Märkten verkauften Drucken vom Ende des 17. bis den Anfang des 19. Jahrhunderts
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s přípravou a realizací e-learningového kurzu Ruština ve sfére podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zobrazení svaté Kateřiny Alexandrijské v proměnách času
Martin Slepička
Rok: 2011
ostatní

Zpráva o průběhu konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia.
Petr GÁBA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zrod moderního podnikatelstva
Petr Popelka
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zrozumieć Czechy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu ausgewählten Spezifika der ostkirchlichen liturgischen Nomenklatur
Eva Hrdinová
Rok: 2011, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Zum Einfluss der textgebundenen Disziplinen auf das Lehrwerk DaF. Zwischen dem Ist-Stand und dem Soll-Stand
Pavla Zajícová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Forschungstand der Geschichte Österreichisch-Schlesien in der tschechischen Historiographie des letzten Jahrzehnts (1996 - 2006)
Petr Popelka
Rok: 2011, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Zum Korpus der deutschen medizinischen handschriftlichen Texte aus böhmischen und mährischen Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur funktionalen Auslastung von Partizipialattributen in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zur Prager Überlieferung der Traumdeutung Heinrichs von Mügeln
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung
Eva Bajerová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zur Rolle von Kleinkorpora in der linguistischen Forschung
Martin Mostýn
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Übersetzung von Texten mit religiöser Thematik
Eva Hrdinová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Versprachlichung von Todesthematik und Trauer
Martin Mostýn
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub