Publikační činnost - IS PUBL
Genderové aspekty preferovaného rodičovského správania sa a sociálnych kompetencií u detí predškolského veku
Ivana Václaviková, Lenka Očenášová, Zuzana Polťáková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Genealogické a heraldické informace
Tomáš Krejčík
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Generační střet Miloše Martena a F. X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační střety literárních kritiků při hodnocení díla Jana Skácela
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána
Svatava Urbanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genfer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in der Schlossbibliothek von Krumau
Jitka Radimská
Rok: 2011, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

George Steiner: Errata - Prozkoumaný život
Jakub Guziur
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Giovanni Pico della Mirandola and the Christian Kabbalah
Jan Herůfek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals
Jan Herůfek
Rok: 2011, Acta comeniana
článek v odborném periodiku

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Helena Čapková
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)

Hirschfeld, U., Reinke, K.: 33 Aussprachespiele, Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen
Alina Zimna
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Jiří Brňovják, Jana Grollová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011, Z Českého ráje a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
Petr Popelka
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
Petr Popelka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Historie zkujňovacích hutí v Bašce
Martin DRÁPELA
Rok: 2011
stať ve sborníku

History Didactics in the Czech Republic
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2011, Wochenschau Verlag
kapitola v odborné knize

Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století
Robert Antonín
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hospodaření veselského panství v letech (1624-1730)
Marek Vařeka
Rok: 2011, Město Veselí nad Moravou
kapitola v odborné knize

Hospodářské dějiny. Economic History 26/1
M. Paulová, M. Paulová, J. Hájek, J. Hájek, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Hospodářský obraz veselského panství za Bilíků a Vojsků (1527-1624)
Marek Vařeka
Rok: 2011, Město Veslí nad Moravou
kapitola v odborné knize

How to Read and Write
Miroslav Černý
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hrabě Hodic a jeho svět
Milan Myška
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653
Jan Al Saheb
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hrubín, Seifert, Frynta - obraz ve vzájemné korespondenci
Iva Málková
Rok: 2011
libreta, scénáře

Hudebník ze Saint-Merry
Mariana Kunešová
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hukvaldské panství před Bílou Horou (1553-1619)
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hukvaldské panství před Bílou horou (1553-1619). V kontextu mensy olomouckého biskupství
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Humanistický relativismus Karla Čapka
Martin Škabraha
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I heard there war a secred chord aneb české řeckokatolické liturgické překlady na pomezí mezi demokratizačními a petrifikačními tendencemi
Eva Hrdinová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ich habe schon lange nichts erlebt, was dieser Aufführung gleich käme. Die Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Hugo von Hofmannsthal
Iveta Zlá
Rok: 2011, Acta facultatis philosophicae univeristatis ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Icon - rules of writing, significance and attribute
Kristina BRIŠOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Identita, integrita, religiozita, spiritualita v dnešní Evropě
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Industrial Compexes In Ostrava Nominated For Inscription On The UNESCO WH List
Alena Borovcová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální město v postindustriální společnosti: Komparace měst, 3. díl
Lubor Hruška
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha

Industriální město v postindustriální společnosti: Závěrečná monografie, 4. díl
Lubor Hruška
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2011
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2011
působení v zahraničí

Integrace zrakově znevýhodněných osob
Lucie Skříšovská, Ludmila Houdková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Interactions in Academic Writing: Metadiscourse
Tereza Malčíková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interesting Features of a Hungarian Carthusian Calendar
Beáta VIDA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonal aspects of conference presentations as a distinct academic genre
Gabriela Zapletalová, Gabriela Zapletalová, Tereza Malčíková, Daniel BIZOŇ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize


