Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
O wraźliwości wizualnej i plastycznej Františka Halasa i Adama Ważyka - na wybranych przykladach
Agnieszka Baran
Rok: 2011
stať ve sborníku

O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů
Iva Málková
Rok: 2011, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum
Petr Glombíček
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Obrazy i obrazowość w twórczości F. Halasa i A. Ważyka, w świetle poetyki przestrzeni G. Bachelarda
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od Machara k Seifertovi
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i.
kapitola v odborné knize

Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Nakladatelství Lidových novin
kapitola v odborné knize

On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

On Dialogues in Computer Games: A Quantitative Analysis of Fallout
Daniel BIZOŇ, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

On Dialogues in Computer Role-Playing Games
Daniel BIZOŇ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

On Markedness as Inherent Characteristics of the Operation of FSP Factors
Ivana Řezníčková, A Kolektiv
Rok: 2011, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
kapitola v odborné knize

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

On the Aesthetic Function of the Text (Exploitation of Semantic, FSP and Syntactic Means in the Process of 'Meaning Focus'
Ivana Řezníčková
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Opava Architecture Guide / Průvodce architekturou Opavy
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.
Martin Tomášek
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Radky Morongové
Blažena Rudincová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung, Z. Jirásek
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Osobnost Miloše Martena
Jana Šrubařová
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 1/2011
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Stanislav Kolář
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Ostravagance No. 23
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 24
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 25
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravská průmyslová oblast jako badatelský problém a jeho relevance pro výzkum dělnictva (zaměření výzkumu, vytyčení jednotlivých subproblémů, hlavní úkoly a výsledky)
Petr GÁBA
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská průmyslová oblast jako badatelský problém a jeho relevance pro výzkum dělnictva (zaměření výzkumu, vytyčení jednotlivých subproblémů, hlavní úkoly a výsledky)
Petr GÁBA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ostravské dělnické kolonie I
Martin Jemelka, Ondřej ŠTARMAN, Marianna Grussmannová, Jarmila Peňázová, Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Otraženie etničeskoj prinadležnosti v neverbal'nom plane obščeniâ
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Památky doby baroka (1648 - 1773)
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Rok: 2011, Slezské zemské muzeum v Opavě
kapitola v odborné knize

Památky doby osvícenství, klasicismu a romantismu
Jaromír Olšovský, Pavel šopák
Rok: 2011, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Panelová diskuse o Balabanovi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pep Up Your Lessons - aneb multimediální aktivity v hodinách angličtiny
Markéta Bilanová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Percepce zátěže mužů a žen a strategie zvládání
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Percepcia reakcií sociálneho prostredia u slobodných žien
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

Perswazyjność progów liczbowych w reklamie
Roman Sliwka
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
kapitola v odborné knize

Pětašedesátiny prof. Stanislava Kavky
Miroslav Černý
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Petra Soukupová Marta v roce vetřelce - audio recenze
Iva Málková
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Philip Roth´s and Josef Skvorecky´s Alter Ego in Igor Hajek´s Comparative Perspective
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011, Czechoslovak and Central European Journal, Volume 24
článek v odborném periodiku

Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis
Radko Obereignerů, Katarina Obereignerů, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Eva Reiterová, Michal Král, Jan Mareš, Petr Kaňovský
Rok: 2011, Multiple Sclerosis Journal,
článek v odborném periodiku

Piorecký, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci
Iva Málková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Piotr Sawicki, Jitka Smičeková (2010), Srovnávací frazeologie a paremiografie.
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol.11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Písně o svatých v české barokní literatuře
Jakub Ivánek
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pivovarnictví na Ostravsku od nástupu průmyslové revoluce do roku 1914
Radoslav DANĚK
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Početní úkony na raně středověkém latinském abaku
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (8. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2011, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub