Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Česká a polská literárně kritická reflexe románu "Nevědomost" Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literární historie v exilovém kontextu
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká maloobchodní železářská firma Šafrata v Moravské Ostravě v letech 1918?1948
Stanislav KNOB, Pavel Palata
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

České objevování slovanského jihu v první polovině 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2011, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

České země v dualistickém Rakousko-Uhersku
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Slovart
kapitola v odborné knize

ČESKOSLOVENSKÉ MĚSTO VČERA A DNES : každodennost - reprezentace - výzkum. Vědecká konference, Brno 13.-14. 11. 2009.
Petr GÁBA
Rok: 2011
ostatní

Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Český literární kánon v anglicky mluvících zemích
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština internetu a SMS
Eva Jandová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe
Petr Kopecký
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dążenie do prawdy jako zadanie poety - na przykładzie dzieła i myśli Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Dějiny antického starověku
Igor Lisový
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Dějiny Španělska v datech
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Libri
odborná kniha

Dělnický tisk pohledem historické sémantiky. Nový přístup nebo slepá ulička?
Hana Šústková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Tomáš Rucki
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Martin Mostýn
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem-oprava soutěžních příspěvků
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

DENAS-Vertebra. Důraz na každý obratel
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VIII
článek v odborném periodiku

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend und einleitenden Worten von Mathias Becker
Mathias Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dialogy Ivy Procházkové v prostoru a čase
Svatava Urbanová
Rok: 2011, Kulturně-literární revue PANDORA
článek v odborném periodiku

Die Begegnung mit dem Tod als Inspiration des literarischen Schaffens
Irena Šebestová
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Fachtextsorte Gutachten. Eine Analyse anhand von Texten aus dem 17. Jahrhundert
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Fachtextsorte Gutachten im Bereich der Medizin. Eine Analyse anhand von Texten aus dem 17. Jahrhundert
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Die Filmrezension als "Fundgrube" für die Verbalisierung von Emotionen.
Jiřina Malá
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Die nationale Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
stať ve sborníku

Die Rolle der Erinnerungskultur für das Kollektivgedächtnis der Einwohner aus den multiethnischen Regionen am Ende des 19. Jahrhunderts
Andrea Pokludová
Rok: 2011, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Straßen und Ringe im mittelalterlichen und frühneuzetigen Opava / Troppau aus der achäologischen Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2011, Wratislavia Antiqua
článek v odborném periodiku

Die tschechische germanistische Linguistik: ein besonderer Weg in besonderen Situationen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

dílna literárního překladu Literatura a současnost
Mariana Kunešová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
instagram
rss
social hub