Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Emergentní psychologie a krizová intervence. 2.vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2011, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov
Zuzana Zacharová, František Baumgartner
Rok: 2011
stať ve sborníku

Emotionale Bedeutung der Farben in den Liedern der Sammlung des Knaben Wunderhorn
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionale Bedeutung der grünen Farbe in den Liedern der Sammlung 'Des Knaben Wunderhorn'
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

En torno al concepto de jerga
Lubomír Bartoš
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
článek v odborném periodiku

Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin
Jan Herůfek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetická potěšení
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Estetika na přelomu milénia
Zdeňka Kalnická, Pavel Zahrádka, Jakub Stejskal, Ondřej Dadejík, Štěpán Kubalík, Reinold Schmucker, Eberhard Ortland, Katherine Thomson-Jones
Rok: 2011, Barrister and Principal
odborná kniha

Euphony in Slovak lyric poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Eva Mrhačová a kolektiv: Západoslovanské paremiologické dědictví
Milada Jankovičová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Exemplum v literatuře středověku a raného novověku
Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Exkursion nach Prag zur Präsentation des DAAD-Alumniportals
Mathias Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expression versus locution : a la recherche d´une discrimination
Jana Brňáková
Rok: 2011, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace
Hana Srpová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Fašismus - náš a Poundův
Jakub Guziur
Rok: 2011, Revolver Revue
článek v odborném periodiku

Feministická identita ako protektívny faktor pre budúci vzťah?
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

(Feministične) metafore in filozofija
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

festival Literatura a současnost
Mariana Kunešová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Filosofie peněz
Vít Horák
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Firma Gebrüder Klein jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce
Petr Popelka
Rok: 2011, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.
Richard Psík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Fotoateliér Ševčík Prostějov
Karel Tabery
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Fotografien in der Ethnologie als Zeitdokument: der eingefangene Augenblick - Realität oder Fiktion?
Vladimír Horák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Fragment iluminovaného otonského evangeliáře z Mohuče v Olomouci
Pavol Černý
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Francouzská výslovnost v lingvodidaktickém kontextu
Jitka Smičeková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

František Hrubín a příprava edic poezie a korespondence
Iva Málková
Rok: 2011
ostatní

František Hrubín Z archivních fondů
Iva Málková
Rok: 2011, Host - vydavatelství s.r.o.Ostravská univerzita
odborná kniha

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)

Franz Zachariáš Schwabe von Schwabenheim, Salomon Steinhofer, Antonio Stanetti a další sochařské osobnosti v kontextu objednavatelských vztahů. K dějinám barokního sochařství na území Těšínského knížectví
Jaromír Olšovský
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologia polska - zagadnienia ogólne
Jana Raclavská
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologizmy v zerkale rossijskih pechatnyh SMI
Lukáš Plesník
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Rok: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Frequently Asked Questions: On the Margin of Genres between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Friderici Maximi Sacerdos. Říšský hrabě Albert Josef Hodic a pruský král Fridrich II.
Milan Myška, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Genderové aspekty preferovaného rodičovského správania sa a sociálnych kompetencií u detí predškolského veku
Ivana Václaviková, Lenka Očenášová, Zuzana Polťáková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Genealogické a heraldické informace
Tomáš Krejčík
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Generační střet Miloše Martena a F. X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační střety literárních kritiků při hodnocení díla Jana Skácela
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána
Svatava Urbanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genfer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in der Schlossbibliothek von Krumau
Jitka Radimská
Rok: 2011, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

George Steiner: Errata - Prozkoumaný život
Jakub Guziur
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Giovanni Pico della Mirandola and the Christian Kabbalah
Jan Herůfek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals
Jan Herůfek
Rok: 2011, Acta comeniana
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub