Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
kapitola v odborné knize

La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tcheque et en français dans une perspective diachronique
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Études de linguistique et d´Analyse de discours
článek v odborném periodiku

La construction absolue dans les textes juridiques français et italiens et dans leur traduction
Zuzana Honová
Rok: 2018, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

La création du premier dictionnaire bilingue francais québécois-tcheque: l´exemple d´une fiche lexicographique.
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La féminisation linguistique au Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La formation du pluriel des noms composés et empruntés faisant l´objet de la derniere rectification orthographique : entre recommandation et application
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics.
Jan Lazar
Rok: 2018, Linguistica
článek v odborném periodiku

La independencia mexicana según Reinaldo Arenas: un fondo histórico para observaciones actuales
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La notion d'aspect dans la conception de Jan Šabršula
Zuzana Honová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La novela de mi vida: jugando con la memoria histórica
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La novela de mi vida: una creación posmoderna
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

La situación actual en Cataluňa
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laienlinguistische und sprachwissenschaftliche Diskurse um das Schlesische
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L´amour de soi et le corps en morceaux
Jan Lazar, Andrzej Napieralski, JeanFrancois Sablayrolles
Rok: 2018, Unniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Lázně Luhačovice
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Lázně Teplice nad Bečvou
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Le calque dans les langues slaves littéraires - Boris Unbegaun revisited
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Frank & Timme Verlag
kapitola v odborné knize

Le Fonctionnement asymétrique des prépositions : de l´espace au temps
Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Learn Now the Lore of the Living Creatures": On J. R. R. Tolkien's Alliterative Poetry
Sebastian Komárek
Rok: 2018, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Lebensweise des Grafen Albert Joseph Hoditz im Spiegel seines literarischen Schaffens
Iveta Zlá
Rok: 2018, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Leksika iz oblasti stroitel'nogo proizvodstva v russkom i cheshskom yazykah, skhodctva i razlichiya
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksika iz oblasti stroitel'nogo proizvodstva v russkom i cheshskom yazykah, skhodstva i razlichiya
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
stať ve sborníku

Lenka Rychtářová: Bezručovi sláva
Zdeněk Smolka
Rok: 2018, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Les constructions interrogatives et le niveau de langue : quelle variation dans l'espace virtuel
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert : Quelle circulation chez la jeune génération ?
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lesk a bída autobusových zastávek - aneb kde je Malá strana?
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Letadlo jako prostředek obchodního úspěchu firmy Baťa
Jan HERMAN
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letter on Timekeeping of Gerbert of Aurillac to Brother Adam
Marek Otisk
Rok: 2018, Konštantínove listy / Constantine's Letters
článek v odborném periodiku

L´histoire des alphabets du XVIIIe siecle jsuqu´a l´API
Jan Lazar, Christelle Dodane, Claudia Schweitzer
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Líba, Karel, dělník, skaut
Martin Slepička
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Libri prohibiti
Iva Málková
Rok: 2018, Akademia, Ústav pro českou literaturu AV ČR
kapitola v odborné knize

Lidové léčitelství na pozadí tradičního ženského řemesla
Simona Mizerová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Lišky na vinici
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Literární podoby desperátního postsocialistického města
Karel Střelec
Rok: 2018, Protimluv
článek v odborném periodiku

Literary Environmentalism in California
Petr Kopecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
stať ve sborníku

Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Lokální kaplanství na Moravě od josefinismu do první poloviny 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Lumír Čmerda. Rozhovor. In Tvořivá dramatika XXIX, 2018, č. 3, s. 36-37. ISSN 1211-8001
Svatava Urbanová
Rok: 2018
ostatní

Lumíři na Ostravsku
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 24. - 30. 3. 2018
Radek Lipovski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Máme svobodnou vůli? A co je to vědomí?
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manipulation durch Emotionen. Am Beispiel der Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marek Hilšer for ...
Martin Tomášek, Michael Waloschek
Rok: 2018
ostatní

Mariánská topologie a Ornythologie
Kateřina Smyčková
Rok: 2018, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Martinů, Jan, prof., ThDr., Msgre., gen. vikář, vysokošk. pedagog
Martin Slepička
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Media polonijne w Republice Czeskiej
Monika Dorota Plášková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub