Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Les activités ludiques grammaticales et lexicales
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les activités ludiques orales et phonétiques
Guilaine Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE
Petr Hrtánek
Rok: 2011, Revue des Études Slaves
článek v odborném periodiku

Les textes juridiques des institutions européennes en tant que catégorie spécifique de textes spécialisés
Zuzana Honová
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011
článek v odborném periodiku

Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur/interprete assermenté
Zuzana Honová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011, Studia slavica
článek v odborném periodiku

Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu, aneb Ochráníme vás před hněvem pracujícího lidu
Vojtěch Vlček
Rok: 2011, Securitas imperii
článek v odborném periodiku

Linguistica Brunensia 1-2
Miroslav Černý
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Literárněvědná reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární čtení z děl spisovatelky Jany Schlossarkové
Irena Šebestová
Rok: 2011
ostatní

Literární historie a dějiny kultury
Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Literární Švýcarsko dál zůstává živoucím organismem
Irena Šebestová
Rok: 2011, Plav-měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku

Literatur übersetzen - eine Herausforderung
Milan Pišl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Litterae armorum
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík, Michal Fiala, Jakub Hrdlička
Rok: 2011, Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Logische Textstrukturen und Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Los verbos pronominales en espaňol desde el punto de vista sincrónico
Jana Veselá
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LOUIS-JEAN CALVET (2010), Histoire du français en Afrique. Une langue en copropriété ? Paris : Éditions Écriture, 210 pages. ISBN : 978-2-35905-007-3
Iva Dedková
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Ľubov Vladyková a kol. Kontextuálne východiská lekárskej etiky.
Vladimír Šiler, Vladimír Šiler
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Máchova cesta k zobrazení krajiny, Role krajinných motivů v Erbenově Kytici (Eotvos Lorand University Budapest)
Martin Tomášek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Manual básico de literatura latinoamericana
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mariana Szapuová (ed.): Situovaná veda
Martin Škabraha
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Marie Krčmová a kol.: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Miroslav Černý
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010
Aleš Zářický, Martin STRAKOŠ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matyszak Philip - Beryová Joanne. Životy Římanů.
Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medailon Arnošta Klímy
Petr GÁBA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Média jako další dimenze knih pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Média jako další dimenze knih pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Mediace v rodinných sporech z pohledu sociálních pracovníků
Petra Šobáňová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky
Václav Moravec, Karel Paulík
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Mediální obraz osobnosti Hanse Kudlicha v jeho rodném regionu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2011, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měsíc autorského čtení 2011
Jiří Muryc
Rok: 2011
ostatní

Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Město Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Iva Málková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu měst Brna, Ostravy a Olomouce.
Michaela Závodná
Rok: 2011, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metanarration: Eine Geschichte wird nicht erzählt, sondern rekonstruiert
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Metaphern in den Liedern 'Des Knaben Wunderhorn'
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mickiewicz w przekładzie Františka Halasa na język czeski
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miera genderovej identifikácie ovplyvňuje dôsledky ohrozenia sociálnej identity pre pracovnú pamäť
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mila Haugová Pomalá lukostreľkyňa
Iva Málková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloš Marten
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Milý Františku!
Iva Málková
Rok: 2011
ostatní

Mining Heritage in the Czech Republic as the Part of the National Heritage Institute Agenda
Alena Borovcová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub