Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Irská a skotská šlechta na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak číst hebrejsky (za jeden den)
Tomáš Novotný
Rok: 2011, Ethics
odborná kniha

Jakoubek, Marek - Budilová, Lenka (eds.): Cikánské skupiny a jejich sociální organizce
Nina Pavelčíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

James Naughton: Colloquial Czech. The Complete Course for Beginners.
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Janas, K. Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945). Bratislava 2010.
Jan KNEJP
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Eva Cieślarová
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Jazyk a kultura - bariéry a hranice překladu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku. Možnosti výzkumu
Jiří Muryc, Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku

Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny
Iva Dedková, Guilaine Becker, Miroslava Pavlínková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Je jazyk nových médií opravdu nový? (Komparativní analýza reklam současných a starých)
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jelenova škola: pekaři Alois Bobřík a Bernard Kolibač
Jiří Jung
Rok: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Jenom svět nestačí
Petr Glombíček
Rok: 2011, Filosofie dnes
článek v odborném periodiku

JERZY ACHMATOWICZ, NICAN MOPOHUA. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku, w 1531 roku, Wrocław, ATUT, 2010, 417 s
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011, Estudios Hispanicos XIX
článek v odborném periodiku

Jewishness as Humanism in Bernard Malamud's Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Jews and Secondary Schooling in the Czech lands in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jezuité v českých zemích
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně.
Vladimír Šiler
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Jízda králů - kulturologický a translatologický aspekt
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Wolfgang von Goethe, Markus Hoppe: Faust - Ein Laienstück
Pavla Zajícová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu
Petr Kopecký
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Josef Jelen a jeho parní pekárna na Ostravské ulici v Hlučíně
Jiří Jung
Rok: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jakub Ivánek, Jiří Jung
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

K erbovním figurám a jejich cenzuře v České dvorské kanceláři v letech 1705-1711
Adam POLÁŠEK
Rok: 2011, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski)
Martin Tomášek
Rok: 2011
působení v zahraničí

K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

K některým problémům identity Romů v ČR
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i.
kapitola v odborné knize

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

K otázce dějin české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Pedagogická fakulta UJEP
kapitola v odborné knize

K situaci spisovného (českého) jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana (2011): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita.
Eva Cieślarová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Karl Max Lichnowsky (1860-1928) - K politickým postojům slezského knížete a německého diplomata.
Jiří Jung
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet -Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp
Jan Lazar
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kdopak by se překladu bál?!
Tomáš Rucki, Eva Hrdinová, Marie Werbová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Když oko vaše slzou se zaleje (večer poezie K. J. Erbena se studenty FF OU)
Martin Tomášek
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl

KELLER, Jan: Tři sociální světy : Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2010, 211 s. ISBN 978-80-7419- 031-5.
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Kierunki badań naukowych na terenach przygranicznych - język kościelny na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kists facing language policy in Georgia
Lenka Sedlářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kists Facing Language Policy in Georgia
Lenka Kopečková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Knižní malba na Moravě v první polovině 14. století
Pavol Černý
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize

KNOPP, Bedřich
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).
Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komparace závažné trestné činnosti v Moravské Ostravě a Opavě v letech 1934-1938
Eva Bánská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konstruktionen am Satzrand und Emotionalität
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakte Mechtilde Lichnowskys und Karl Max Lichnowskys zu Gerhart Hauptmann
Iveta Zlá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub