Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The Interpersonal Function in the Discourse of Commercial Websites
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Barbora BLAŽKOVÁ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

The interpersonal function in web advertising discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The Life of Saint Peter of the Order of Predicators: The Probe into the Characterization of Functions in the Old Czech Passional
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc
Petr Kopecký
Rok: 2011, Comparative American Studes
článek v odborném periodiku

The multifaceted nature of british political discourse
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

The possible Use of the Oral History
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Words and Silences
článek v odborném periodiku

The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic.
Jan Šmahaj, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery?
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought
Jan Čížek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
článek v odborném periodiku

The war on terror discourse: the case of the second gulf war
Marek HAMPL
Rok: 2011
stať ve sborníku

The War on Terror Discourse: The Case of the Second Gulf War
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematic organization of paragraphs and higher text units
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tlach und Keil. Kapitola z historie slezské rodinné firmy éry industrializace (1809-1918)
Milan Myška
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Tłumaczenie tekstów prawniczych w postępowaniu karnym
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tłumaczenie tekstów prawniczych w postępowaniu karnym
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2011, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku

Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy
Marek Malůš , Martin Kupka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Topoi des Minnesangs in den erotischen Szenen der Sammlung 'Des Knaben Wunderhorn'
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tożsamość narodowa w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie języka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace leporela a jeho recepce v současnosti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia V
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (moderování besedy, interpretace veršů, esej)
Martin Tomášek
Rok: 2011
ostatní

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (tematický blok kulturní revue Protimluv)
Martin Tomášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Tropikal
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Trpká vůně vlčích máků. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o dějinách a kultuře Černomoří
Igor Lisový
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století
Pavol Černý
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Typická Allenova persona a její stěžejní rysy
Andrea Holešová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tzv. dvojí podoba Hrubínovy Hirošimy
Jiří Svoboda
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku

Über die krummbeinige Adjektive
František Šimon, Florian Steger
Rok: 2011, Sudhoffs Archiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
článek v odborném periodiku

Über die krummbeinige Adjektive
František Šimon, Florian Steger
Rok: 2011, Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
článek v odborném periodiku

Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost
Karel Paulík, B. Lazarová
Rok: 2011, Paido
kapitola v odborné knize

Události patnáctileté války v Uhrách (1593-1608) ve světle korespondence olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Nakladatelství Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Ueberlegungen zum Erstellen von Korpora spaetmittelalterlicher und frueneuzeitlicher Fachsprachen
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha externích subjektů v perspektivě učení se a růstu organizací sociálních služeb.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Umění a zbožnost v první polovině 14. století v Čechách a na Moravě
Daniela Rywiková
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Universität Leipzig
Iva Málková
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of British Columbia
Petr Kopecký
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Blažena Rudincová
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2011
působení v zahraničí

University of Sakarya
Iveta Zlá
Rok: 2011
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub