Publikační činnost - IS PUBL
Jazyková politika frankofonních zemí
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Rok: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize

Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w środowisku kościelnym na Zaolziu (przedstawienie wyników badań)
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Job Satisfaction and Stress among Teachers
Karel Paulík
Rok: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011
Petr Kadlec, Petr Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Josef Vörös - SRÍ LANKA DÁNAVATTA
Tomáš Zemčík
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

K filologickým aktivitám Společnosti Viléma Mathesia
Miroslav Černý
Rok: 2012
stať ve sborníku

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2012
ostatní

K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí
Lucie Radková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K počátkům dobývání kamenného uhlí na Hlučínsku (1870-1835)
Aleš Zářický
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

K problematyce kooperacji Rothschildów i Gutmannów w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w latach 1865-1895
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce)
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K založení prvních akciových společností na Těšínsku
Milan Myška
Rok: 2012, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K založení řepného cukrovaru v Osoblaze roku 1858
Milan Myška
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kafedra filosofii i psychologii, Fakultet deržavnogo upravlinnja, Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja
Marek Otisk
Rok: 2012
působení v zahraničí

Kalevala
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
článek v odborném periodiku

Katharina REISS (2009), Problématiques de la traduction, Paris : Édition ECONOMICA, 2009, ISBN 978-2-7178-5742-9
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kdo bude publikum a kdo učinkující?
Vít Horák
Rok: 2012, Cargo
článek v odborném periodiku

Když se jídla nedostává. České středověké reflexe hladových let v evropském kontextu
Robert Antonín, Michaela Malaníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

Klasická fotografie v digitálním věku
Marie Šťastná
Rok: 2012, EN FACE
kapitola v odborné knize

Kognice a volice
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc, Urszula Kolberová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav KNOB
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolonie dolu Michal
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice 18.-20.5. 2012
Karel Paulík
Rok: 2012, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292
Robert Antonín
Rok: 2012, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120
článek v odborném periodiku

Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Franz Werfel
Iveta Zlá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Maximilian Harden
Iveta Zlá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konzeptualisierung der Emotion Angst in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Konzeptualisierung von Emotionen in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina jako autorovo osudové zajetí (k prózám J. Strnadla)
Jiří Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. J. Malura, M. Tomášek
Svatava Urbanová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice
Robert Antonín
Rok: 2012
stať ve sborníku


