Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ondřejovická válcovna plechu - nejstarší v českých zemích
Milan Myška
Rok: 2012, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Osada U Pumpy
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
stať ve sborníku

Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
ostatní

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská sídliště po roce 1945 - Několik poznámek k sídelní kultuře města (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Paliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesí.
Maria Vašutová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.
Marek Vařeka, Radoslav Ragač, Ivana Fialová
Rok: 2012, Regionálna rozvojová agentúra
odborná kniha

Papírová česká skořábka co mušle perlová
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VI. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Personality dimensions of university students affected by traditional bullying and cyberbullying
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Personality, subjective health and evaluation of stress.
Karel Paulík
Rok: 2012, Psychology & Health
článek v odborném periodiku

Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Persvazivní funkce v kázáních
Marcela Grygerková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pět dimenzí postojů ke smrti
Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Petr Kabeš: Tváří v tvar
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

PHENOMENE SAN-ANTONIO
Jana Brňáková
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Píseň v kulturních kontextech I.
Jakub Guziur
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Píseň v kulturních kontextech II.
Jakub Guziur
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Plánování jazyků a plánování v jazyce
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Počtářské umění raného středověku (cca 980-1150)
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohádky a pověsti na Jesenicku v české literatuře pro děti a mládež v 2. pol. 20. století
Stanislava Schupplerová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Rok: 2012, Český lid
článek v odborném periodiku

Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2012
ostatní

Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2012, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs ...
Aleš Zářický
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Politické kontexty, definice pojmu spravedlnosti
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické nevědomí u Fredrica Jamesona
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické nevědomí u Fredrica Jamesona
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
stať ve sborníku

Polské filosofické myšlení a medicína
Marek Petrů
Rok: 2012, Equilibria
odborná kniha

Polština v církevních pramenech 18. století
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize

Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub