Publikační činnost - IS PUBL
Übersetzungen von Emotionen bei Joseph von Eichendorff in der deutsch-tschechischen Relation
Eva Hrdinová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UCO - University of Central Oklahoma
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uczelnia w Bielsku-Białej bardziej medialna
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2013
ostatní

Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Und wieder Fachsprachen?
Axel Satzger
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku

Undergroundové pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2013, iLiteratura.cz
článek v odborném periodiku

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universitá Degli Studi di Salerno, přednáškový pobyt, 19.10.-27.10.2013
Stanislav Kolář
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universita di Ferrara
Jan Herůfek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, Département de linguistique, Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 18. 3. - 22. 3. 2013
Iva Dedková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 4. 11. - 8. 11. 2013
Iva Dedková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Institut Universitaire de Technologie de Roanne
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Gdańsk
Blažena Rudincová
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Jaén
Petr Kopecký
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Martin Tomášek
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Iva Málková
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Trier
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universytet Wrocławski
Svatava Urbanová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Marta Pančíková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Gdaňsk
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská republika, přednáškový pobyt Erasmus, 8.4.-12.3.2013
Jana Veselá
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Zuzana Honová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Eva Bajerová
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Usnula jsem - dětství a smrt v próze Tomáše Holečka, Kristiny Dufkové a Jorge Estrady
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2013, Usta ad Albim BOHEMICA
článek v odborném periodiku

Ústav Edvarda Beneše v Londýně v letech 1950-1964 a jeho podíl na formování poúnorového exilu
Pavel Carbol
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ústav šlechtičen v Brně. Alternativní způsob výchovy urozených dam
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem: poznání jako kladení a prolamování limitů
Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Území Ostravy v době nepsané minulosti a na prahu středověku
Zbyněk Moravec, Michal Zezula
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Rok: 2013
stať ve sborníku

V. Monumenta artis
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Valašsko jako klíčové téma historických próz Bohumíra Četyny
Jiří Svoboda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko. Sémantika literární krajiny v české próze 19. a 20. století
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza
Radek Čech
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Věda a etika
Petr Hromek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veinte aňos del Hispanismo ostraviense. 1993 - 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Velký svět očima šlechtičny. Deník Mariette Stillfried z roku 1918
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Velký svět očima šlechtičny. Deník Mariette Stillfried z roku 1918
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Verständlichkeit von Fachtexten im Hinblick auf die verbalen und nonverbalen Aspekte
Marie Werbová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


