Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Apokryfy v románech Stanislava Komárka (Opšlstisova nadace a Mandaríni)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arguments against philosophy in historical and intellectual context
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der linguistischen Untersuchung von Emotionen im fiktiven Text
Milan Pišl
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Aspekte der linguistischen Untersuchung von Emotionen im fiktiven Text. Am Beispiel des Dramas Tätowierung von Dea Loher
Milan Pišl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Astromedizinische Themen in den Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Astromedizinische Themen in den Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Burg Křivoklát
Lenka Vaňková
Rok: 2011, FF UPJŠ v Košiciach
kapitola v odborné knize

Aus der Bibel ausgezogen und erkleret. Caspar Goldwurms Bibelarbeit
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011, Wagner
kapitola v odborné knize

Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten
Milan Pišl
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ausdrucksmittel der Emotionalität im deutsch-tschechischen Sprachvergleich
Eva Cieślarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Auseinandersetzungen der Liechtensteiner mit dem Kloster Niederkaunitz
Marek Vařeka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Austriackie spisy pośmiertne - źródła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny?
Radek Lipovski
Rok: 2011
stať ve sborníku

Bádání o nejnovější polské historii na začátku 21. století
Jiří ŠIMON
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bariéry integrace žáků se zdravotním postižením na středních školách
Martina SCHNEIDEROVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Sv. 16, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011, 192 s.
Aleš Zářický, Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bauernbefreier Hans Kudlich - součást národního příběhu českých a rakouských Němců
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR, v.v.i
kapitola v odborné knize

Bednář, Václav - Golda, Milan - Svobodová, Hana: Osudové osmičky 20. století v Hranicích. Hranice 2008.
Petr KADLEC, Petr KADLEC
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck?s (Deep) Ecological Explorations
Petr Kopecký
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011
Iva Málková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jan Balabán)
Svatava Urbanová, Kolektiv
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jan Korzenny)
Jiří Svoboda, Kolektiv
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jaroslav Mayzlík)
Jiří Svoboda, Kolektiv
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bjornstjerne Bjornson "Ošklivá vzpomínka z dětství"
Martin Tomášek
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901-1938.
Michaela Závodná
Rok: 2011, Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B
článek v odborném periodiku

Bogdan Trojak - autor nové básnické generace ve střetech s literární kritikou
Jan Nemček
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Božena Němcová - nové impulzy k interpretaci osobnosti a díla (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brandeis University
Stanislav Kolář
Rok: 2011
působení v zahraničí

Buddhismus a aristotelská logika
Jiří Holba
Rok: 2011, Filosofie dnes
článek v odborném periodiku

Buddhismus a ekologická etika
Jiří Holba
Rok: 2011, -
článek v odborném periodiku

Budňák, Jan (2010): Das Bild des Tschechen in der deutschmährischen Literatur (Recenze)
Iveta Zlá, Eva Hrdinová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Budování dopravní infrastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou
Petr Popelka, Michaela Závodná
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Bulharský zájem o český nespisovný jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Central vs. peripheral tendencies in constructing discourse identities: a contrastive study of promotional discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a Mechtilde Lichnowské s berlínskou společností v první třetině 20. století
Jiří Jung, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Ostravská univerzita, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize

CLEMENT, Werner - GRÜNWALD, Oskar a kol.: Österreichs Verstaatlichte : Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis 2008. Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 2009, 210 s. ISBN 979-3- 214-00
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Co se stalo s kopím, aneb o ztrátách a posunech v překladu
Eva Hrdinová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku

Communication des jeunes catholiques francophones sur les réseaux sociaux sur Internet
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of the Development of Anglicisms in Czech and in German
Markéta Bilanová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Comprehensive Resilience Model for Research and Assessment
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Conforme est arti et statui. K barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů
Jiří Brňovják
Rok: 2011, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník
článek v odborném periodiku

Constructing identities and relationships in British and Czech advertising discourse: a contrastive study
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contemporary Jewish American Women Writers
Stanislav Kolář
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub