Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zarys dziejów bohemistyki w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně)
Iva Málková
Rok: 2012, Slovenská literatúra revue pre literárnu vedu
článek v odborném periodiku

Zátěžové aspekty onkologického onemocnění
Anna Schneiderová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Zdeňka Schejbalová (2009), Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-210-5072-3. 195 pp. + CD.
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
článek v odborném periodiku

Zeitliche Dimension beim Ausdruck von Emotionen am Beispiel der postmodernen Dramentexte
Milan Pišl
Rok: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Země věčného ohně III
Vítězslav Vilímek, Sarjan Mammadova, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
odborná kniha

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů
Lubor Hruška
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů
Lubor Hruška
Rok: 2012, Accendo
odborná kniha

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů:
Lubor Hruška
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha

Zmiany semantyczne w leksyce polskiej i słowackiej
Marta Pančíková
Rok: 2012, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Zpráva o literárních večerech v Třinci
Jan Nemček, Jan Delong
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch Fremdsprachenlerner
Eva Bajerová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Versprachlichung von Emotionen in literarischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvládání zátěže u pracovníků pomáhajících profesí
Michal Tichý
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Židé a předlitavské vysoké školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židovská moudrost
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Brána
článek v odborném periodiku

Život a dílo Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žltá farba v poľštine a slovenčine
Marta Pančíková
Rok: 2012, Peter Lang
kapitola v odborné knize

1st International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2011 (OEDM-SERM 2011)
Helena Záškodná
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

100 rocznica urodzin Profesora Josefa Hrabaka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

18. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

18. 8. - 5. 9. 2012 Historisches Seminar, Johanes Gutenberg-Universität Mainz (stáž)
Robert Antonín
Rok: 2012
působení v zahraničí

252 hebrejských výrazů a frází
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Ethics
odborná kniha

25.3 - 9. 4. 2012 Instytut Historiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (stáž)
Robert Antonín
Rok: 2012
působení v zahraničí

7. 5. - 25. 5. 2012 Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien (stáž)
Robert Antonín
Rok: 2012
působení v zahraničí

A propos de la préposition spatiale SUR
Iva Dedková
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
článek v odborném periodiku

A scared little girl, all alone with a scared woman: Clover's (Not)Telling Secrets
Karla Kovalová
Rok: 2011, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

ABRE LOS OJOS. Traducir una cultura a otra: docencia e investigación. 4o Congreso Nacional de Hispanistas, Escuela Superior de Filología de Wrocław (Polonia), 16-17/4/2011
Jan Mlčoch
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011
článek v odborném periodiku

Academic Resilience: Academic Success as Possible Compensatory Mechanism of Experienced Adversities and Various Life Disadvantages
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Ostraviensis - Studia Germanistica Nr. 8/2011
Mathias Becker
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Ostraviensis - Studia Germanistica Nr. 9/2011
Mathias Becker
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 8/2011
Tomáš Rucki, Martin Mostýn
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 9/2011
Martin Mostýn, Tomáš Rucki
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VII
Mathias Becker
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 8/2011
Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA 9/2011
Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

ad: Česká grafika
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Adressatenbezug in medizinischen spaetmittelalterlichen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of the Internet University Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of University Websites
Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Akadenia Techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Aktuálne predstavy slovenských vysokoškolákov o gender rolách
Ivana Václaviková, Anton Markuš
Rok: 2011
stať ve sborníku

Alfa privativum v morfematickémanalýze latinských slov gréckeho pôvodu
František Šimon
Rok: 2011
stať ve sborníku

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Analysis of the War on Terror Discourse from the Perspective of Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza a interpretace románu Nesmrtelnost Milana Kundery, kritická reflexe české a polské literární kritiky
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Angst in der Jugendliteratur. Eine Fallstudie am Beispiel des Romans ´Rotkäppchen muss weinen´
Eva Cieślarová
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub