Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kultovní literatura
Martin Pilař
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Kultura.cz
Iva Málková
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Kulturní a společenské styky Lichnowských - salon Hradec, Chuchelná?
Jiří Jung
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Rok: 2012, Národní památkový ústav
odborná kniha

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Rok: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
odborná kniha

"Kurze versuochte dinge." Ein mährisch-schlesisches wundärztliches Rezeptar des 15. Jahrhunderts
Gundolf Keil
Rok: 2012, Ashgate
kapitola v odborné knize

Kvaterny majestátů moravských desk zemských jako pramen k poznání nových členů moravské stavovské obce od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La condensation syntaxique dans les textes juridiques francais et tcheques rédigés par les institutions europennes
Zuzana Honová
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
článek v odborném periodiku

La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza. Las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna
Jiří Chalupa
Rok: 2012, FHV UMB
kapitola v odborné knize

La princesse Marie Ernestine d´Eggenberg née Schwarzenberg, duchesse de Krumlov (1649-1719) et la culture française en Boheme
Jitka Radimská
Rok: 2012, Lavauzelle
kapitola v odborné knize

La rebelión de Elvio Romero
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Rok: 2012
stať ve sborníku

Language policy in Georgia with focus on non-Georgian minorities
Lenka Kopečková
Rok: 2012, Annual of Language & Politics and Politics of Identity
článek v odborném periodiku

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
kapitola v odborné knize

LAZECKÝ František
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Le discours électronique médié
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LE GOFF, Jacques: Peníze ve středověku : Historicko- -antropologická studie. Praha : Nakladatelství Mladá fronta, Edice Kolumbus, 2012, 180 s. ISBN 978-80- 204-2406-8.
Adam ŽIDEK
Rok: 2012
ostatní

Le phénomene d´explicitation dans la langue juridique
Zuzana Honová
Rok: 2012, ROMANICA OLOMUCENSIA
článek v odborném periodiku

"Leben denn irgendwo noch Seelen?" Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Maximilian Harden
Iveta Zlá
Rok: 2012, Riječ
článek v odborném periodiku

Lednicko- valtický areál
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha

LENARTOVÁ Eva
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Les actualités cinématographiques francaises en Tchécoslovaquie
Karel Tabery
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Les aspects phraséologiques du lexique français
Jana Brňáková
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Les pro stromy nevidí
Martin Škabraha, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Les pro stromy nevidí. K politické estetice národního parku Šumava
Martin Škabraha
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Lexikon českých historiků 2010
Adam ŽIDEK, Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Lexikon českých historiků 2010
Adam POLÁŠEK, Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Lichtenštejnové na svých mincích, medailích a pečetích. Mezi uměním a ekonomikou
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Literárna tvorba uhorských Kartuziánov v neskorom stredoveku (Érdy-kódex)
Beáta VIDA
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Literárněmístopisná procházka Ostravou
Martin Tomášek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Literární kapitalističtí zaprodanci"
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2012, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Literární krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární reprezentace krajiny v raném novověku
Jan Malura
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung
Irena Šebestová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Living Toponymy in Czech New Towns
Jaroslav David
Rok: 2012, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Ljubljana: University of Ljubljana
Jan Malura
Rok: 2012
působení v zahraničí

Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891-1914)
Aleš MATERNA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891-1914).
Aleš MATERNA
Rok: 2012
stať ve sborníku

LOMOVÁ Lucie
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario
Jana Veselá
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Madness in American Fiction on the Holocaust
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.
Aleš Zářický, Jiří Malíř
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub