Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
90. výročí připojení Hati a Píště k ČSR
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2013, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

... (sebe)obnažení ... nad poezií Stanislavy Repar a Mily Haugové
Iva Málková
Rok: 2012, Romboid
článek v odborném periodiku

A Dialogue with Prospective Students? An Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Website Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and Lviv
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2012, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

A propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012
článek v odborném periodiku

"A springboard from which to dive into an ocean of opportunities": on the lexico-grammatical features of the discourse of university offers
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Voice Coming from the Past: The Legacy of the Family History in R. Goldstein´s Mazel
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 10/2012
Lenka Vaňková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 11/2012
Lenka Vaňková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

ADAPTACE MUŽŮ A ŽEN NA ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 2012, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Adressatenbezug in Monatsregeln. Eine Studie anhand der Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Bur Křivoklát
Lenka Vaňková
Rok: 2012, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Akulturacja Żydów na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2011), Aux marges de la langue : argots, style et dynamique lexicale. Hommage a Marc Sourdot pour son 65 ieme anniversaire, Brno : Masarykova univerzita. 198 pp. ISBN 978-80-210-5562-9.
Jana Brňáková
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones acerca de los verbos pronominales en el espaňol actual
Jana Veselá
Rok: 2012, Lingua viva 14
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza textových variant knihy Moji milí bratři
Jindra Hylmarová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2012
stať ve sborníku

Antagonistic Facework in Online Discussion Fora
Christopher Hopkinson
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antagonistic Facework in Online Discussion Fora
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, A Kol.
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Anticipated results of work-family interface: the role of self-efficacy
Ivana Václaviková, Jana Karasová, Lenka Očenášová, Zuzana Polťáková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Antonín Gavlas - Levitace
Vladimír Šiler
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

Apokryfní distance v obrazu husitství v novější české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archaiotita, epanastasi, tychi
Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2012, vlastním nákladem
odborná kniha

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Aristoteles jako filosof vědy: etika a dobro ve vědě
Filip Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku
Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Arnošt Procházka a jeho Prostibolo duše
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ars vivendi - ars moriendi, czyli o sztuce zycia a sztuce umierania
Vladimír Šiler, Marek Petrů
Rok: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
kapitola v odborné knize

Art Constructing and Deconstructing Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Audiovizuální a multimediální tvorba
Monika Horsáková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bader und Barbiere im Mittelalter: Aufgaben und wichtige Einschränkungen ihres Handwerks anhand der 1584 herausgegebenen Bader-Ordnung
Monika Kocifajová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Baki Slavyan Universiteti
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Baki Slavyan Universiteti 2012-11-25 - 2012-12-14
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Baudrillardovo teori-fiction
Tomáš Zemčík, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Retronis, s.r.o., Ostrava
kapitola v odborné knize

Bauman, Z.: Smrt - moderní a postmoderní. In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 104-110
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech
Blažena Gracová
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu
Jiří Muryc
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.
Zdeněk Smolka
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Big Five personality Traits, prosocial behavior and empathy in high school and university students
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
ostatní

Bilance a souvislosti
Jan Malura
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Harald Christian Scheu, Zuzana Jurková (Eds.). MÝTUS - ?REALITA? - IDENTITA: STÁTNÍ A NÁRODNÍ METROPOLE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Peter Salner, Róża Godula-Węcławowicz), (Eds.). Úvod do urbánní antropologie
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bob Dylan a ideogram
Jakub Guziur
Rok: 2012, Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

Bob Dylan v Bezútěšné ulici
Jakub Guziur
Rok: 2012, Host: Měsíčník pro literaturu a čtenáře
článek v odborném periodiku

Bogdan Trojak ve střetech s literární kritikou
Jan Nemček
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Bohumil Benoni
Adam ŽIDEK
Rok: 2012, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub