Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
University of Jaén
Petr Kopecký
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Martin Tomášek
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Iva Málková
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Trier
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universytet Wrocławski
Svatava Urbanová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Marta Pančíková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Gdaňsk
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská republika, přednáškový pobyt Erasmus, 8.4.-12.3.2013
Jana Veselá
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Zuzana Honová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Eva Bajerová
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Usnula jsem - dětství a smrt v próze Tomáše Holečka, Kristiny Dufkové a Jorge Estrady
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2013, Usta ad Albim BOHEMICA
článek v odborném periodiku

Ústav Edvarda Beneše v Londýně v letech 1950-1964 a jeho podíl na formování poúnorového exilu
Pavel Carbol
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ústav šlechtičen v Brně. Alternativní způsob výchovy urozených dam
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem: poznání jako kladení a prolamování limitů
Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Území Ostravy v době nepsané minulosti a na prahu středověku
Zbyněk Moravec, Michal Zezula
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Rok: 2013
stať ve sborníku

V. Monumenta artis
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Valašsko jako klíčové téma historických próz Bohumíra Četyny
Jiří Svoboda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko. Sémantika literární krajiny v české próze 19. a 20. století
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza
Radek Čech
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Věda a etika
Petr Hromek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veinte aňos del Hispanismo ostraviense. 1993 - 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Velký svět očima šlechtičny. Deník Mariette Stillfried z roku 1918
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Velký svět očima šlechtičny. Deník Mariette Stillfried z roku 1918
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Verständlichkeit von Fachtexten im Hinblick auf die verbalen und nonverbalen Aspekte
Marie Werbová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vertextungsstrategien in deutschen und tschechischen Leserbriefen
Eva Cieślarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vida y muerte de Sefarad ? de convivencia a odio: Las causas de la crisis y de la desaparición de una sociedad multirreligiosa, multiétnica y multicultural en el territorio espaňol
Jiří Chalupa
Rok: 2013, Prague Papers on History of International Relations
článek v odborném periodiku

Vilém Flusser Archive, UdK Berlin
Martina Bruštíková Špidlová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vklady řeckého sochařství. Zisky pro dlačí vývoj evropské sochy
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vladimír Biloveský - Ivan Šuša: Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2013, Historická geografie
článek v odborném periodiku

Vnímání přírody v barokním kázání
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání času a prostoru
Lenka Kopečková
Rok: 2013, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Vnímání dětství ve šlechtickém prostředí a jeho reflexe v osobním deníku. Na příkladu hraběnky Gabriely z Žerotína a jejich potomků
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vocabulary Richness Measure in Genres
Miroslav Kubát, Jiří Milička
Rok: 2013, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Vodní mlýn, Ladislav Podešva, Postoupky č. p. 43
Petr GAŠPÁREK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volkspresse v boji proti nacionalismu a šovinismu
Michael RATAJ
Rok: 2013, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

"Volná hrubínovská trilogie" Ivy Málkové
Lukáš Průša
Rok: 2013, Průhledy
článek v odborném periodiku

Všichni dobří nevolníci
Martin Škabraha
Rok: 2013, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Všichni svatí Jana Obšila
Jiří Jung
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. století
Marek Otisk
Rok: 2013, Teorie vědy/Theory of Science
článek v odborném periodiku

Vymezení kompetencí v perspektivě růstu a rozvoje organizací u specialistů na rozvoj lidských zdrojů.
Marek Schneider, Anna Schneiderová, Jan Sebastian Novotný, Radka Čaníková
Rok: 2013
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub