Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kyberšikana z pohledu jejich protagonistů
Maria Vašutová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La condensation nominale dans les textes juridiques de l'Union européenne
Zuzana Honová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La leyenda negra antiespa?ola y las fronteras vacilantes entre los discursos históricos, literarios, ideológicos y propagandísticos
Jiří Chalupa
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La leyenda negra y la lucha propagandística por la imagen de Espa?a
Jiří Chalupa
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La leyenda negra y la lucha propagandística por la imagen de Espaňa
Jiří Chalupa
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Language behaviour of the protagonist in a computer role-playing game Fallout
Daniel Bizoň
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language situation and bilingualism of the inhabitants of village Wierszyna (Irkutsk region, Russia)
Ekaterina Popova
Rok: 2013
stať ve sborníku

Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa
Jana Veselá
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L'asymétrie des systemes juridiques et l'équivalence des termes
Zuzana Honová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latinská poesie středověku (studijní opora)
Richard Psík, Kamil Harvánek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Le participe passé en construction absolue et ses possibilités de traduction vers le tcheque
Zuzana Honová
Rok: 2013, Presses Universitaires de Strasbourg
kapitola v odborné knize

Leksem kobieta i jego opis w przysłowiach Františka Čelakovskiego (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Alina Zimna
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem służb reagowania w sytuacjach kryzysowych)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Les altérations volontaires aboutissent-elles au défigement des énoncés phrastiques du domaine parémiologique ? Témoignage d´une enquete clermontoise
Jana Brňáková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les constructions a valeur passive dans le discours législatif
Zuzana Honová
Rok: 2013, XLinguae
článek v odborném periodiku

Les marques linguistiques de la généralité dans le discours législatif
Zuzana Honová
Rok: 2013, STUDIA ROMANISTICA
článek v odborném periodiku

Les prépositions pour et contre dans une perspective comparative
Iva Dedková
Rok: 2013, ROMANICA OLOMUCENSIA. Vol. 25, Num. 2
článek v odborném periodiku

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lichnowsky, Mechtilde Christiana Maria
Iveta Zlá
Rok: 2013, Vydavatelství Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Lichtenštejnové ve svých mincích, medailích a erbech
Tomáš Krejčík
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850)
Radek Lipovski
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

?Liebe auf den ersten Blick? oder ?Wechselbad der Gefühle? Phraseologismen in publizistischen (und literarischen) Texten korpusgestützt analysiert
Jiřina Malá
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Limity vědeckého poznání
Martina Bruštíková Špidlová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Lincoln Silva, iconoclasta
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Estudios Hispánicos XXI
článek v odborném periodiku

Lincoln Silva, iconoclasta
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Estudios Hispánicos XXI
článek v odborném periodiku

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvoliterární (filologická) metoda a studium literatury střední doby - bilance a perspektivy
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku
Jan Malura
Rok: 2013, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945)
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literary America under Review: The Cold War of Words Between 1948 and 1968
Petr Kopecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung - Die Stadt
Irena Šebestová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Literatura zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2013
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2013
působení v zahraničí

Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby
Milan Myška
Rok: 2013, Zemský archív Opava, Státní okresní archív Frýdek-Místek
odborná kniha

London University; King's College
Filip Svoboda
Rok: 2013
působení v zahraničí

Long-term unemployment as one of the causes for social exclusion: analysis of the methods for working with long-term unemployed.
Petra Šobáňová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Los espacios-cárceles en el perspectivismo paraguayo
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013
článek v odborném periodiku

Los espacios-cárceles en el perspectivismo paraguayo
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013
článek v odborném periodiku

Lotko Edvard
Irena Bogoczová, Milan Myška, Jiří Fiala, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Louis (Lájos) Kentner, klavírní virtuos z Karviné (1905 - 1987)
Adam ŽIDEK
Rok: 2013, Historica - revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Lubok
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

"L´unité onomatologique complexe" de Jan Šabršula
Jana Brňáková
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Lze ohýbat čas?
Roman POLÁCH
Rok: 2013, Weles
článek v odborném periodiku

Maciej Bogusz Stęczyński. Forgotten Globetrotter
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Magic in the social construction of the past
Jan Kajfosz
Rok: 2013, POL SOCIOL REV
článek v odborném periodiku

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda
Rok: 2013,
odborná kniha

Máme dobrého pastýře, který umí své stádo rozmnožit? Aneb o mediálním obrazu ?katolického nepřítele?.
Eva Hrdinová
Rok: 2013
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub