Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Z toho kopce pozoruji ptáky
Martin Tomášek
Rok: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Za indiánskými jazyky A. V. Friče
Miroslav Černý
Rok: 2014, Philologica.net: An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Zábavný úvod do judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2014, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Základní rysy meziválečné architektury na Hlučínsku
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy dirigentské techniky
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Základy dirigentské techniky
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Základy psychologie
Maria Vašutová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, komentář
Petr Hampel
Rok: 2014, Wolters Kluwer
odborná kniha

Záměr Wittgensteinova Traktátu (1): Předmluva a motto
Petr Glombíček
Rok: 2014, Organon F
článek v odborném periodiku

Záměr Wittgensteinova Traktátu (2): Korespondence
Petr Glombíček
Rok: 2014, Organon F
článek v odborném periodiku

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
článek v odborném periodiku

Zastavení nad Augustovou hymnografickou tvorbou aneb Vyhrabáno z oulehlí
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zastavení nad dílem Libora Knězka
Jiří Svoboda
Rok: 2014, HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Zboření vítacího poutače Ostravy v Petřkovicích
Jakub Ivánek
Rok: 2014, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Zdeněk Masařík zum 85. Geburtstag
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ostatní

Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014, Repronis
odborná kniha

Ze současné české versologie
Iva Málková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Zenónova kritika vědy aneb postmoderna v antice
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zničení Urubova reliéfu. Obchodní dům Kotva a degradace veřejného prostoru v Ostravě-Zábřehu
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrod moderního důstojníka (na příkladu armády habsburské monarchie)
Radim Macháň, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zu den englischen Textelementen in deutschen Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zu einigen lexikographischen Aspekten des Fremdsprachenunterrichts
Josef MIŠUN
Rok: 2014, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Zum Fachwortschatz in medizinischen Texten für Laien
Monika KOCIFAJOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Korpus deutscher medizinischer Texte des 14.-16. Jahrhunderts aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zur Adressatenbezogenheit von Fachtermini in medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Fachlichkeit in medizinischen Texten für Laien am Beispiel von Ebola
Monika Kocifajová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik der Gruppendynamik im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus
Jan Malura
Rok: 2014, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
článek v odborném periodiku

Zur Sprache deutscher medizinisch-heilkundlicher Texte aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Text- und Handlungsstruktur linguistischer Zeitschriftenartikel aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Typologie der Wappenminiaturen.
Tomáš Krejčík
Rok: 2014, Selbstverlag des Herold
kapitola v odborné knize

Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.): GEGENWÄRTIGE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT IN DER SLOWAKEI - SLOVAK TRANSLATION STUDIES TODAY - SÚČASNÁ SLOVENSKÁ TRANSLATOLÓGIA
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, ToP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Związki nauczycielskie i ich rola w procesie modernizacji (na przykładzie Śląska Austriackiego do 1918 r.)
Janusz Jan Spyra, Marzena Bogus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung in österreichischen Schlesien.
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie "Kroniky Sialy"
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie "Kroniky Sialy"
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žena a muž v kultuře a jazyce
Simona Mizerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žité umění Dity Pepe
Vladimír Šiler
Rok: 2014, LaCultura
článek v odborném periodiku

100 let Hornického sdružení obce Stonava / 100 lat Stowarzyszenia Górniczego w Stonawie
Tereza Ondruszová
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

11/05/2014-16/05/2014, Uniwersytet Wrocławski, PL, Erasmus výukový pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2014
působení v zahraničí

5. mezinárodní doktorandská konference The City and the Newcomers - Adaptation of an Individual and a Group. 13. června 2014, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Tomáš Řeha
Rok: 2014
ostatní

96 BUCHBESPRECHUNGEN deutschen Sprachgeschichte daraus abzuleiten. Auf diese Weise demonstriert der Autor, dass auch eine ?Einführung?, die, wie gesagt, unter dem Kennzeichen ?basics? veröffentlicht wird, weit über Bachelorwissen hinausführen und zu selb
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

? propos de l?équivalence terminologique dans le discours électronique médié.
Jan Lazar
Rok: 2013, Roczniki Humanistyczne
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub