Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Aussiger Beiträge
článek v odborném periodiku

Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere
Igor Lisový
Rok: 2013, Historica
článek v odborném periodiku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2013, Mediaevalia historica bohemica
článek v odborném periodiku

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Selected FSP Aspects of a Narrative Text
Ivana Řezníčková
Rok: 2013, Ostravská Univerzita v Ostravě
odborná kniha

Senzualismus v meditativních knihách českého baroka
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Setkání naše odloučením jest a odloučení naše setkáním"
Lukáš Průša
Rok: 2013, Te Deum
článek v odborném periodiku

Setkávání a prodlévání s básníkem, prozaikem, dramatikem, publicistou
Iva Málková
Rok: 2013, Tvar
článek v odborném periodiku

Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile
Karla Kovalová
Rok: 2013, Salem Press
kapitola v odborné knize

Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile
Karla Kovalová
Rok: 2013, Salem Press
kapitola v odborné knize

Shaped by the Legacy of the Holocaust. The Second Generation Voices in American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Shipbuilding Production for the Austro-Hungarian Navy by the Vítkovice Ironworks (1891-1914)
Aleš MATERNA
Rok: 2013, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
článek v odborném periodiku

Signifikace v díle Waltera Burleyho: Lze se obejít bez její definice?
Jakub VARGA
Rok: 2013, Aithér
článek v odborném periodiku

"Skladatelé zkamenělé hudby" v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí výzva pro architekta
Radoslav DANĚK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Slavica Iuvenum XIV
Piotr SZALASNY
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Rok: 2013
stať ve sborníku

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Slovoobrazovatelnye i stilisticheskie osobennosti derivatov so znacheniem prinadlezhnosti k politicheskojj partii na primere russkogo i polskogo jazykov
Ekaterina Popova
Rok: 2013, Russkaja Filologija
článek v odborném periodiku

Słowacy
Marta Pančíková
Rok: 2013, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
kapitola v odborné knize

SMETANA, Robert: Vzpomínky na Rudolfa Firkušného. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012, 47 s.
Adam ŽIDEK
Rok: 2013
ostatní

Smrt (v penitenciární praxi)
Antonín Dolák, Miloslav Jůzl
Rok: 2013, Rodinné listy
článek v odborném periodiku

So what I tried to do is a long story: Argumentation and narration in academic talks
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů
Jakub Ivánek
Rok: 2013, Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia
kapitola v odborné knize

Socha v Římě a její souvislosti
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti
Tereza Záškodná, Alena Plháková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Sociokulturní aspekty zobrazování Posledního soudu ve vrcholném a pozdním středověku v českých zemích
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Sociokulturní kompetence v učebnicích češtiny jako cizího
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sommes-nous libres de nous changer?
Marek Petrů
Rok: 2013, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Sonda do vědomostí a postojů studentů vysokých škol o době vlády komunistického režimu
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica
článek v odborném periodiku

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Rok: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
kapitola v odborné knize

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Soudobá angažovaná poezie
Roman POLÁCH
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví
Milan Myška
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sovremennye napravlenija issledovateľskoj i prepodavateľskoj dejateľnosti kafedry slavistiki Ostravskogo universiteta
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika jazykové komunikace v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Splácení dluhu
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachwissenschaftliche Metalexikographie. Ein Vergleich ausgewählter Nachschlagewerke
Eva Cieślarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sravniteľnoe issledovanie neverbaľnoj kommunikacii v slavjanskom prostranstve
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Stanislavová, Zuzana: Štúdie o literatúre pre deti a mládež
Svatava Urbanová, Zuzana Stanislavová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Starořecká civilizace v historiografických bádáních prof. K. Christa
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Starověké Řecko, in: Dějepis 6
Igor Lisový, Mgr. Václava Korcová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub