Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wissensvermittlung für Kinder und Jugendliche
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?
Milan Pišl
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne nackte Haut?
Milan Pišl
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wladysław Lubaś (nekrolog)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slavia
článek v odborném periodiku

Woody Allen a jeho interpretka
Martin Tomášek, Andrea Holešová
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Work satisfaction of employees of social service residential facility.
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2014
stať ve sborníku

Wyraz żargonowy czy termin? Próba opisu leksyki socjolektu policyjnego
Mieczyslaw Balowski, Tomasz Marcinkowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

You Can Speaks English? Or How to Understand the Internet.
Markéta Bilanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z Cieszyna do Pragi i z powrotem. Przypadek eksjezuity ks. Leopolda Jana Szersznika
Janusz Jan Spyra
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z periferie na kraj světa - z centra dění na periferii. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17.-19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z prasete člověkem, z člověka prasetem
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z toho kopce pozoruji ptáky
Martin Tomášek
Rok: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Za indiánskými jazyky A. V. Friče
Miroslav Černý
Rok: 2014, Philologica.net: An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Zábavný úvod do judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2014, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Základní rysy meziválečné architektury na Hlučínsku
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy dirigentské techniky
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Základy dirigentské techniky
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Základy psychologie
Maria Vašutová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, komentář
Petr Hampel
Rok: 2014, Wolters Kluwer
odborná kniha

Záměr Wittgensteinova Traktátu (1): Předmluva a motto
Petr Glombíček
Rok: 2014, Organon F
článek v odborném periodiku

Záměr Wittgensteinova Traktátu (2): Korespondence
Petr Glombíček
Rok: 2014, Organon F
článek v odborném periodiku

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
článek v odborném periodiku

Zastavení nad Augustovou hymnografickou tvorbou aneb Vyhrabáno z oulehlí
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zastavení nad dílem Libora Knězka
Jiří Svoboda
Rok: 2014, HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Zboření vítacího poutače Ostravy v Petřkovicích
Jakub Ivánek
Rok: 2014, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Zdeněk Masařík zum 85. Geburtstag
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ostatní

Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014, Repronis
odborná kniha

Ze současné české versologie
Iva Málková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Zenónova kritika vědy aneb postmoderna v antice
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zničení Urubova reliéfu. Obchodní dům Kotva a degradace veřejného prostoru v Ostravě-Zábřehu
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrod moderního důstojníka (na příkladu armády habsburské monarchie)
Radim Macháň, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zu den englischen Textelementen in deutschen Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zu einigen lexikographischen Aspekten des Fremdsprachenunterrichts
Josef MIŠUN
Rok: 2014, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Zum Fachwortschatz in medizinischen Texten für Laien
Monika KOCIFAJOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Korpus deutscher medizinischer Texte des 14.-16. Jahrhunderts aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zur Adressatenbezogenheit von Fachtermini in medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Fachlichkeit in medizinischen Texten für Laien am Beispiel von Ebola
Monika Kocifajová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik der Gruppendynamik im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus
Jan Malura
Rok: 2014, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
článek v odborném periodiku

Zur Sprache deutscher medizinisch-heilkundlicher Texte aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Text- und Handlungsstruktur linguistischer Zeitschriftenartikel aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub