Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
odborná kniha

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pomníky padlým I. světové války na Hlučínsku
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Population of Hlučínsko in the First Czechoslovak Republic. Steps to consolidate public relations and integration of the population watched the structural development in the years 1920-1938
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnanie miery emočnej inteligencie sestier
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Porozumět Aristotelově teologii
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porubské sochy a reliéfy
Marie Šťastná
Rok: 2014, Montanex, a. s.
odborná kniha

Pořád jsme "lapkové"
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Posudek na publikaci Lukáš Zámečník (ed.), The Future of Philosophy
Petr Hromek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na publikaci RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika
Petr Hromek
Rok: 2014
ostatní

Posudek rukopisu básnické sbírky Irena Šťastná Žvýkání jader
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

posudek Tomáš Koudela Pokus o vizualizaci nepraktického monumentu
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

Později by mě mrzelo, že jsem to neudělal
Iveta MINDEKOVÁ
Rok: 2014, Tvar
článek v odborném periodiku

Pracovní pobyt na Departments of Philosophy, University of St Andrews, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Petr Hromek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia "agresja"
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě
Martin BRYCHTA
Rok: 2014, Oftis
kapitola v odborné knize

Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě
Martin BRYCHTA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace projektu IRP: Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko
Iva Dedková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace publikace Kulturně-historické encyklopedie Českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentace publikace Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentace Svaté země - Betlém
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Galilejské jezero
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Jericho
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Jeruzalém
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Judská poušť
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Kafarnaum
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Kumrán
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Mrvé moře
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Safed
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Samaří
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentační seminář AUŠ
Kornélia Machová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentační seminář AUŠ
Irena Fialová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principy emblematiky a vizualizace v barokním konceptuálním kazatelství
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próba analizy bionimów w nazwach własnych gminy Siedlce w Polsce
Dmytro Klymenko
Rok: 2014
stať ve sborníku

Problémy, na které mohou začínající učitelé v praxi narazit
Iva Dedková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces Giovanniho Pica della Mirandola
Jan Herůfek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prolog
Jan Malura
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny ekologického myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub