Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kreatives Schreiben im Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritické myšlení jakožto paralela a distinkce vědy a filosofie
Michael Doležal
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kroměřížské souvislosti vzniku Petterova obrazu
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal
Rok: 2014, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Křest publikace Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Kultivace dotekem
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultivace dotekem.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Kultura mlynářství na Moravě
Petr GAŠPÁREK, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová
Rok: 2014, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2014,
článek v odborném periodiku

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní dědictví Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Rok: 2014, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Kulturní paměť v rodině Kalusů
Svatava Urbanová
Rok: 2014, HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Kulturpunkt 2014 - 4. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě
Milan Pišl
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Kunsthistorisches Institute in Florenz
Daniela Rywiková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kvantitativní analýza textu
Miroslav Kubát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

LA CONDENSATION DU FIGEMENT DE L´EMPLOI DES VERBES DÉFECTIFS EN EXPRESSIONS USITÉES : ENTRE L´USAGE ET LA CODIFICATION
Jana Brňáková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La condensation nominale dans les textes juridiques de l´Union Européenne
Zuzana Honová
Rok: 2014, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

La morphosyntaxe du francais tchate : le cas du syntagme verbal conjugue
Jan Lazar
Rok: 2014, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que
Jan Lazar
Rok: 2014
stať ve sborníku

L´absurde dans le théatre francais Dada et présurréaliste
Mariana Kunešová
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011)
Radek Čech
Rok: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku

L´asymétrie des systemes juridiques et la problématique de l´équivalence des termes
Zuzana Honová
Rok: 2014, Orbis linguarum
článek v odborném periodiku

Latin Sources of 18th and 19th Centuries ?Proskynetaria?
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2014, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

Le participe présent et son role dans le langage juridique en confrontation avec l´italien
Zuzana Honová
Rok: 2014, Roczniki Humanistyczne (Annales de lettres et sciences humaines)
článek v odborném periodiku

Le traducteur juridique face aux problemes de l'instabilité terminologique
Zuzana Honová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksem mężczyzna i jego opis w przysłowiach Františka Čelakowskiego
Alina Zimna
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksem mężczyzna i jego opis w przysłowiach Františka Čelakowskiego
Alina Zimna
Rok: 2014
stať ve sborníku

Leksyka specjalistyczna a komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Lektorský posudek knihy Dagmar Roháčková a kol., Sto let prostějovské radnice
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek na příspěvek Miroslav Divina, Počátky tělocvičny pod hradem
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek publikace O popisu
Martin Tomášek, Alice Jedličková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Leopold Johann Scherschnik a jeho genelaogické zájmy
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leoš Janáček a Vladimír Kiseljov: filozofická reflexe
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les bloggeurs sportifs représentent-ils un sous code graphique ? part ?
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les procédés néographiques en tch?que et roumain tchatés.
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur / interprete assermenté
Zuzana Honová
Rok: 2014, Aracne editrice
kapitola v odborné knize

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních dějin.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letmá zastavení v čase
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014, Weles
článek v odborném periodiku

Lexicografía espa?ola - Španělská lexikografie
Irena Fialová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Limity racionálního rozhodování a důsledky pro naivní normativní koncepty
Ondřej Kormaník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvokulturologicheskaja cennost russkikh, ukrainckikh i cheskikh narodnych primet o pogode kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

List, lety, píseň, čemeřice, noc
Iva Málková
Rok: 2014, Host
článek v odborném periodiku

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)
Petr Hrtánek
Rok: 2014, Host
odborná kniha

Literární paměť a region
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární zdroje Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literary America Under Review: The Cold War of Words between 1948 and 1968
Petr Kopecký
Rok: 2014
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub