Publikační činnost - IS PUBL
Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Rok: 2015
stať ve sborníku

...zatímco krůpěj po krůpěji dovnitř krvácí má láska
Iva Málková
Rok: 2015
ostatní

Zdeněk Kravar: Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien
Petr Popelka
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdrazila Adolf (1868 - 1942)
Jaromír Olšovský
Rok: 2015, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Zestátnění průmyslu v Rakousku v letech 1945-1955
Adam ŽIDEK
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Ziemia z aspektu porównawczego polsko-czesko-słowackiego
Marta Pančíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Získávání československého občanství po roce 1918
Michal SOJČÁK
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Získávání československého občanství po roce 1918: případ vojenských gážistů
Michal SOJČÁK
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Zločin a oběť v románu Fialový anachoréta Jindřicha Henryho
Petra Knesplová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla)
Nina Pavelčíková
Rok: 2015, Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Ztratit se na cestě za literární krajinou
Martin Tomášek
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Železnice jako součást kulturního dědictví
Alena Borovcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci.
Alena Borovcová
Rok: 2015, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Michaela Závodná, Karel Jiřík, Stanislav Knob
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Život a posmrtný úděl Karla Velikého v zrcadle středověkých vidění
Jan Slíva
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

07/01/2015-05/02/2015, Universität Würzburg, DE, badatelský pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

15/03/2015-27/03/2015 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Université Bordeaux Montaigne
Martin Mostýn
Rok: 2015
působení v zahraničí

19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

21. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

3artbeat festival: Filosofická stage
Filip Svoboda
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Industrializace před industrializaci
Milan Myška, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

? propos des pratiques scripturales dans des corpus générationnellement opposés
Jan Lazar
Rok: 2014, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

A Golden Twenty Years, or a bad stepmother? Czech communist and postcommunist narratives on everyday life in interwar Czechoslovakia
Stanislav Holubec
Rok: 2014, Acta Historiae Polonica
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 14/2014
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 15/2014
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics: A Critique for the 21st Century
Karla Kovalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Alba - nový knižní fenomén
Svatava Urbanová
Rok: 2014, Studia Slavica XVIII
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
kapitola v odborné knize

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Americká literatura a hlubinná ekologie
Petr Kopecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyse von Emotionen in Geburtstagswünschen auf Facebook: Wenn "Alles Gute" einfach zu wenig wird
Milan Pišl
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza lexiky v slovanských ľudových piesňach
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


