Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
odborný posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

Odborný posudek pro nakladatelství - rukopis Karla Komárka Čep, Durych a několik příbuzných Interpretační studie
Iva Málková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborný výklad Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu #projekt:komunikacje
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2014
ostatní

Odysea lidského ducha. Hledání "smyslu" díla a "pravdy věku"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Okamžik medvěda
Petr Vidlák
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Olšáková, Doubravka: Věda jde k lidu!: československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha: Academia, 2014, 678 s. ISBN 978-80-200-2318-6.
Lukáš VACULÍK
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

On the eschatology of Consultatio catholica
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu
Radek Čech
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku

Ondřej Macura - Sklo
Roman POLÁCH
Rok: 2014, Weles
článek v odborném periodiku

Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opava železniční z pohledu památkové péče.
Alena Borovcová
Rok: 2014, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Opavské úvahy o úloze šlechty
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavsko mezi Moravou a Pruskem. Výstavba dopravní infrastruktury na Opavsku v letech 1742 - 1914
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavsko mezi Moravou a Slezskem
Jiří Brňovják, Boguslaw Czechowicz
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Opole University, Poland
Blažena Rudincová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opole University, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opole University, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Oponentský posudek disertační práce, Věra Laštovičková, Cizí dům? Německá architektura v Čechách 1848-1891
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek jmenovacího řízení profesorkou doc. Ing. arch. Jany Pohaničové, Ph.D.
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optimism, self-confidence and perception of workload among teachers
Karel Paulík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Orchestrating a multimodal ensemble: On the layout of institutional websites): Communication across Genres and Discourses
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osamělé průlomy
Martin Škabraha
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Osídlení a demografický vývoj / Osadnictwo i rozwój demograficzny
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ
Anna Schneiderová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osobnostní dimenze a percepce pracovní zátěže u pomáhajících profesí.
Karel Paulík, Michal Tichý
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava ve víru Velké války. 1.-31. července 2014, Radnice města Ostravy, Ostrava
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravská univerzita v Ostravě
Ivana Řezníčková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu
Radoslav DANĚK
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ostravské pivovary v éře kapitalismu
Jana Davidová Glogarová, Radoslav DANĚK
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Ozvěny dávnověku
Igor Lisový
Rok: 2014, Repronis, Ostrava
odborná kniha

Ozvěny v srdci (velký básnický remix obrazu Ostravy)
Iva Málková, Iva Málková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Papežství a české země v tisíciletých dějinách
Pavel Hruboň
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paralinguistic reality of advertising leaflets on non-prescription pharmaceutical products
Ivana Řezníčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu)
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Pašijová meditace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.
Jan Čížek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pavel Sterec: Stanice pro výzkum sněžné slepoty
Martin Škabraha
Rok: 2014
úvodní slovo k výstavě

Pavel Šrut: Papírové polobotky
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Pavel Zajíček: Zvuky sirén a zvonů
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Peče o německé seniory - trpící demencí a jinými nemocemi - v soukromých sociálních zařízeních na území Polska. Různé aspekty tohoto nového fenoménu.
Nicole Horáková Hirschlerová, Jan Kajfosz
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy globální teorie uznání
Kristina Uvírová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub