Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie "Kroniky Sialy"
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie "Kroniky Sialy"
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Žena a muž v kultuře a jazyce
Simona Mizerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žité umění Dity Pepe
Vladimír Šiler
Rok: 2014, LaCultura
článek v odborném periodiku

100 let Hornického sdružení obce Stonava / 100 lat Stowarzyszenia Górniczego w Stonawie
Tereza Ondruszová
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

11/05/2014-16/05/2014, Uniwersytet Wrocławski, PL, Erasmus výukový pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2014
působení v zahraničí

5. mezinárodní doktorandská konference The City and the Newcomers - Adaptation of an Individual and a Group. 13. června 2014, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Tomáš Řeha
Rok: 2014
ostatní

96 BUCHBESPRECHUNGEN deutschen Sprachgeschichte daraus abzuleiten. Auf diese Weise demonstriert der Autor, dass auch eine ?Einführung?, die, wie gesagt, unter dem Kennzeichen ?basics? veröffentlicht wird, weit über Bachelorwissen hinausführen und zu selb
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

? propos de l?équivalence terminologique dans le discours électronique médié.
Jan Lazar
Rok: 2013, Roczniki Humanistyczne
článek v odborném periodiku

A Brief Walk through the Multimodal Landscape of University Web Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Multimodal Analysis of the Conference Presentation Genre
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A propos des connecteurs textuels dans le DEM
Jan Lazar
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Voice from the Past
Stanislav Kolář
Rok: 2013
stať ve sborníku

"...abychom je za poddané přijali a jim živnosti přáli...". Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Affirmative Action
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Akademie III. věku - Arnošt Lustig
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akreditácia vysokých škol
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Amfora. 3, Současné odborné názory na starověk: Egypt, Řecko a Řím : (anotace, referáty a recenze)
Igor Lisový, Jan Burian, Ivan Todorov, Lubor Kysučan
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

An introduction to English syntax for Czech students
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analyse ausgewählter (sprachwissenschaftlicher) Nachschlagewerke und ihre Benutzerfreundlichkeit
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Analýza archetypálních motivů v rané tvorbě Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Angažovanost Živnostenské banky v báňských a hutních podnicích na Ostravsku v letech 1901-1914
Blanka Novotná
Rok: 2013, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

Anglosaské reálie v datech a komentářích
Miroslav Černý
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anna Kaczmarek (2012), L?image de la femme dans l??uvre d?Émile Zola, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-487-8. 239 pp
Jan Lazar
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antidiskriminierungspolitik in den USA und Intersektionalität: ein interessantes Konzept empirischer Forschung, allerdings ungeeignet für theoretische Höhenflüge. Kritik zum Hauptartikel von Gudrun-Axeli Knapp: Zur Bestimmung und Abgrenzung von Intersektionalität. Überlegungen zu Interferenzen von Geschlecht, Klasse und anderen Kategorien sozialer Teilung
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Rok: 2013, Erwägen Wissen Ethik (Deliberation Knowledge Ethics) Forum für Erwägungskultur ? Forum for Deliberative Action
článek v odborném periodiku

Antika, jež se skrývá v labyrintu
Igor Lisový
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Rok: 2013
úvodní slovo k výstavě

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Rok: 2013, LaCultura.cz
článek v odborném periodiku

Antonín Hořínek - Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu 1-10
Martin Tomášek
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Apetýt
Jan Mlčoch
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apollinairowskie inspiracje Adama Ważyka i Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2013
stať ve sborníku

Apollinairowskie inspiracje Adama Ważyka i Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000
Marek Otisk
Rok: 2013, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy
Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Aristokratický salon na periferii. Návštěvníci a hosté knížat Lichnowských na zámku v Hradci u Opavy
Jiří Jung
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aristotelův pojem zdravého rozumu
Petr Glombíček
Rok: 2013, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Art and Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Avant-propos
Zuzana Honová
Rok: 2013, STUDIA ROMANISTICA
článek v odborném periodiku

Baconovské idoly a Flusserova pluralita kódů
Martina Bruštíková Špidlová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
kapitola v odborné knize

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub