Publikační činnost - IS PUBL
Textilní továrny ve Frýdku a Místku
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik
Eva Bajerová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

The Rothschild Family and the Science During Industrialisation in the Central Europe (1830-1918) - Railways, Steelworks, Shipbuildings and Coal Mining in Moravia and Austrian Silesia
Aleš MATERNA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census)
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

The Bishop Andrew of Prague and Church in Bohemia after the Fourth Lateran Council.
Robert Antonín
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Bohemian New Nobility of the 18th - 19th and its Traces in the Historiography of the Elites
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Construction of Image of Refugees during the "Refugees crisis" through Czech and German Print-media - a Comparative Approach
Petra Šobáňová, Pavlína Mularčíková, Aneta Matějovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Rok: 2015
stať ve sborníku

The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books
Radek Čech
Rok: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

The Formation of the Czech Post-Communist Intellectual Left: Twenty Years of Seeking an Identity
Stanislav Holubec
Rok: 2015, Central European University LLC
kapitola v odborné knize

The genre of university website presentations: Constructing a picture through voices
Renáta Tomášková
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Historical Process of Modernization (The example of Austrian Silesia)
Milan Myška
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Law-Trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Machine in the Garden: An Encounter of Technology with Nature in Paule Marshall's and Jamaica Kincaid's Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Machine in the Garden: Environmental Concerns in Steinbeck?s The Grapes of Wrath
Hana Malíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Marginal Groups in the modernization process in present times. The example of Romas/Gypsies in Austrian Silesia (before first world war)
Janusz Jan Spyra
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Minimalistic Definition of Conventions: One Step beyond Millikan's Approach
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2015, Organon F
článek v odborném periodiku

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Rok: 2015
stať ve sborníku

The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries
Pavel Pumpr
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine
Marek Otisk
Rok: 2015, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

The Polyphony of a Super-genre: Blogs as a Heteroglossic Element in University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2015
stať ve sborníku

The role of learned societies in the progress of the modernization of agriculture in austria silesia 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Spiritual Transformation of Jewish Women in the Fiction of Four Jewish American Women Writers
Stanislav Kolář
Rok: 2015, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The transport revolution and Austrian Silesia 1742-1914
Petr Popelka
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Vanished World of Jews: Melvin Jules Bukiet's Stories of an Imaginary Childhood
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia
Petr Kopecký
Rok: 2015, University of New Mexico Press
kapitola v odborné knize

The working class in Austrian Silesia
Stanislav Knob
Rok: 2015
stať ve sborníku

Theoria a filosofofia
Filip Svoboda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thomas Reid
Petr Glombíček
Rok: 2015, Pavel Mervart, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Thomas Reid and Notion of Common Sense
Eva PETERKOVÁ
Rok: 2015, Ostium
článek v odborném periodiku

Tlumočník - uši, kterými slyšíte a ústa, kterými mluvíte
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

To Look High, Low, and Beyond
Karla Kovalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Topografové zlaté éry historické topografie v českých zemích
Michaela Závodná, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2015, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Týden ve tmě: Co teď?
Marek Malůš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace
Martin Tomášek, Renáta Tomášková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Události v regionech
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Universidad de Almeria
Jan Lazar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Jaén
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí


