Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity

Doporučený formulář pro odvolání je určený uchazečům o studium od akademického roku 2018/2019, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání může podat pouze účastník řízení, tj. uchazeč. Odvolání lze podat teprvé poté, co bylo rozhodnutí vydáno! Rozhodnutí se budou zasílat do konce měsíce července 2018. Proti výsledkům zveřejněným na internetových stránkách nelze podat odvolání.