Výzkumné projekty FF OU - rok 2007

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Jaroslav David, Ph.D.KCJ405/08/P157G
GA ČR
Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)214
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.KHI404/05/0322
GA ČR
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada340
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI404/06/0810
GA ČR
Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století460
PhDr. Přemysl Mácha. Ph.D.KFI403/06/0301
GA ČR
Jazyk a symbolika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika334
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.KCL 405/07/0534
GA ČR
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století300
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.KPS406/06/0861
GA ČR
Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afiliaci a empatie119
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.KHI409/06/0012
GA ČR
Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do roku 1945 II330
Mgr. Marek Otisk, Ph.D.KFI401/05/0484
GA ČR
Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století353
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS406/06/0796
GA ČR
Osobnostní proměnné jako moderátory a mediátory zátěžové odolnosti756
PhDr. Martin Pilař, CSc.KCL405/05/0761
GA ČR
Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století 279
Mgr. Richard Psík, Ph.D.KHI-SLJaK404/07/0352
GA ČR
Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)557
Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. KAA405/07/0176
GA ČR
Komunikativní a textové strategie v rozhlasové, časopiseck , komerční a akademické publicistice (kontrastivní analýza anglického a českého diskurzu)489
PhDr. Marie ŠťastnáKCL-SDU408/06/0823
GA ČR
Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století273
Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI404/07/0769
GA ČR
Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky247
PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI801860601
GA AV
Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury 135