Chcete studovat psychologii, historii nebo medicínu?

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Filozofická fakulta nabízí zájemcům o vybrané obory několik kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Až do konce ledna se uchazeči mohou prostřednictvím e-přihlášky zapsat do kurzu Psychologie nebo do online kurzu Základy latinské lékařské terminologie. Tento kurz je určen každému, kdo chce porozumět lékařské terminologii, ale i těm, kteří zvažují studium medicíny. Jeho velkou výhodou je online forma výuky. V kurzu se studenti naučí pracovat se substantivy a adjektivy, osvojí si základní slovní zásobu, zvládnou významovou stránku odborných termínů a budou se orientovat v latinské anatomické nomenklatuře. Osvojí si základní gramatické kategorie (substantiva, adjektiva, deklinace, předložky, číslovky, stupňování, slovesa, slovotvorbu). Studenti kurz naleznou v e-přihlášce v kategorii Celoživotního vzdělávání.

Kurz psychologie pak seznamuje s biologickými souvislostmi v psychologii, pedagogickou psychologií, vývojovou psychologií, s psychologií osobnosti, sociální psychologií, poradenskou psychologií, s psychodiagnostikou, s psychologií změny a dalším. Oba kurzy zdaleka nejsou určeny jen pro zájemce o studium, ale přihlásit se může kdokoli z řad široké veřejnosti se zájmem o daný obor. Do kurzu se neskládají žádné přijímací zkoušky, jejich hlavním smyslem je seznámení se základními pojmy a získání základních oborových znalostí. Výstupním dokumentem je osvědčení o absolvování kurzu.

Kromě těchto dvou kurzů nabízí Filozofická fakulta také jednodenní kurz historie, který je už ovšem koncipován jako přípravný kurz pro uchazeče o studium historie. Zde se uchazeči seznámí s literaturou, základní chronologií a problémovými okruhy dějin starověku, středověku a novověku, a to na základě obsahu přijímacích testů z uplynulých deseti let.

Kompletní nabídku kurzů pro veřejnost naleznou zájemci v sekci uchazeč – celoživotní vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2023